Monthly Message - Dutch

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Dutch Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Boodschap van 25 januari 2019 "Lieve kinderen, vandaag, als moeder, roep ik jullie op tot bekering. Deze tijd, lieve kinderen, is voor jullie een tijd van stilte en van gebed. En moge er daarom, in de warmte van jullie hart, een zaadje van hoop en geloof groeien en dag na dag zullen jullie, lieve kinderen, de nood voelen om meer te bidden. Jullie leven zal geordend en verantwoordelijk worden. Jullie zullen begrijpen, lieve kinderen, dat jullie hier op aarde op doortocht zijn en jullie zullen de nood voelen om dichter bij God te zijn. Met liefde zullen jullie getuigen van de ervaring van jullie ontmoeting met God, en jullie zullen die delen met de anderen. Ik ben met jullie en bid voor jullie, maar ik kan niet zonder jullie JA. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2019


Last Modified 01/25/2019