Monthly Message - Latvian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Latvian Messages from: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vēstījums 2016. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu atgriezties pie lūgšanas. Šinī žēlastības laikā Dievs ir atļāvis man vadīt jūs uz svētumu un uz vienkāršu dzīvi, lai jūs mazās lietās atklātu Dievu Radītāju, lai jūs Viņā iemīlētos un lai jūsu dzīve būtu pateicība Visaugstajam par visu, ko Viņš jums dod. Bērniņi, lai jūsu dzīve mīlestībā būtu dāvana citiem, un Dievs jūs svētīs, bet jūs lieciniet bez savtīgas intereses, aiz mīlestības pret Dievu! Es esmu ar jums un es aizbildinu par jums visiem sava Dēla priekšā! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/25/2-16


Last Modified 12/02/2016