Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Budskapet fra 25.september 2018 "Kjære barn! Også naturen rekker ut tegn på sin kjærlighet til dere gjennom fruktene som den gir dere. Ved mitt komme har også dere mottatt en overflod av gaver og frukter. Mine barn, Gud vet hvor mye dere har svart på mitt kall. Jeg kaller dere – det er ikke for sent – bestem dere for hellighet og et liv med Gud, i nåde og i fred. Gud vil velsigne dere og gi til dere et hundrefold hvis dere stoler på Ham. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/25/2018


Last Modified 09/26/2018