Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Budskapet fra 25. januar 2019 "Kjære barn! I dag, som en mor, kaller jeg dere til omvendelse. Denne tid er for dere mine barn, en tid for stillhet og bønn. Derfor, i hjertets varme, vokser et frø av håp og tro; og dere mine barn vil fra dag til dag føle behov for å be mer. Ditt liv vil være ryddig og ansvarlig. Dere vil forstå, mine barn, at dere er her på jorda flyktig og dere vil føle behov for å være nærmere Gud. Og med kjærlighet vil du erfare opplevelsen av ditt møte med Gud som du vil dele med andre. Jeg er med dere og ber for dere, men jeg kan ikke uten ditt "ja". Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2019


Last Modified 01/27/2019