Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Budskapet fra 25. november 2018 "Kjære barn! Dette er tiden for nåde og bønn, tiden for å vente og gi. Gud gir deg å elske Ham fremfor alt. Mine barn, åpne derfor hjertene og familiene deres, for å få denne forventningen til å bli bønn og kjærlighet, og spesielt det å gi. Jeg er med dere, mine barn, og jeg oppmuntrer dere til ikke å gi opp det gode, fordi fruktene blir sett og hørt langt unna. Det er derfor fienden er sint og bruker alt for å lede dere bort fra bønnene. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2018


Last Modified 11/01/2018