Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Budskapet fra 25.mars 2019 "Kjære barn! Dette er en nådens tid. Som naturen fornyer seg til et nytt liv, blir du også kalt til omvendelse. Bestem deg for Gud. Mine barn, dere er tomme og har ikke glede, fordi dere ikke har Gud. Be derfor til bønn blir ditt liv. I naturen, søk Gud som skapte deg, fordi naturen snakker og kjemper for livet og ikke for døden. Kriger regjerer i hjerter og nasjoner, fordi dere ikke har fred, og mine barn, du ser ikke en bror i din nabo. Vend derfor tilbake til Gud og til bønn. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/25/2019


Last Modified 03/28/2019