Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Budskapet fra 25.juli 2019 "Kjære barn! Mitt kall for dere er bønn. Må bønn bli en glede for dere og en krans som binder dere til Gud. Mine barn, prøvelser vil komme og dere vil ikke være sterke og synd vil regjere. Men hvis dere er mine vil dere vinne, fordi deres tilflukt vil være Hjertet til min Sønn Jesus. Derfor, mine barn, vend tilbake til bønn inntil bønn blir livet for dere om dagen og natten. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/25/2019


Last Modified 07/26/2019