Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

"Kära barn! Jag kallar er att vara med mig i bön i denna nådens tid då mörkret kämpar mot ljuset. Be, små barn, bikta och börja ett nytt liv i nåden. Besluta er för Gud och Han kommer att leda er mot helighet; och korset kommer att bli ett tecken på seger och hopp för er. Var stolta över att ni är döpta och tacksamma i ert hjärta att ni är en del av Guds plan. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2018


Last Modified 03/25/2018