Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budskap, 25 januari 2018 "Kära barn! Må denna tid för er bli en tid av bön, så att den Helige Ande, genom bönen, stiger ner över er och ger er omvändelse. Öppna era hjärtan och läs ur den heliga Skrift, så att genom detta vittnesbörd ni också må komma Gud närmare. Små barn, sök Gud och det som är av Gud framför allt annat och lämna de jordiska tingen åt jorden, för satan drar er till stoft och synd. Ni är kallade till helighet och skapade för Himmelen, sök därför Himmelen och de himmelska tingen. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2018


Last Modified 01/29/2018