Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2011 In Hungarian

Međugorje, 2011. január 25 "Drága Gyermekek! Ma újra veletek vagyok és reátok nézek és megáldalak benneteket, és nem vesztem el a reményt afelől hogy ez a Világ jóra változik és hogy a Béke fog uralkodni az emberek szívében. Az Öröm eluralkodik majd a földön, mert megnyíltatok hívásomra és Isten Szeretére. A Szentlélek megváltoztatja mindazokat, akik igent mondanak. Ezért szeretném nektek mondani: Köszönöm hogy követtétek hívásom." 01/2011

Međugorje, 2011. február 25 "Drága Gyermekek! A Természet éled és a fákon megjelennek az első rügyek, amelyek a legcsodálatosabb virágokat és gyümölcsöket hozzák. Kicsinyeim, azt szeretném hogy dolgozzatok megtérésteken és hogy ti legyetek azok akik tanúságot egész életükkel tesznek, hogy példátok másoknak jel és ösztönzés legyen a megtéréshez. Veletek vagyok és Jézus Fiamnál közbenjárok megtéréstekért. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 02/2011

Međugorje, 2011. március 25 "Drága Gyermekek! Ma különösen szeretnélek a megtérésre hívni benneteket. Ma hadd kezdődjék egy új élet a szívetekben. Gyermekek, az igent szeretném hallani tőletek, hadd legyen örömteli Isten akaratának megélése életetek minden pillanatában. Ma különlegesképp áldalak meg benneteket, Szívemből és fiam, Jézus Szívéből, a Béke, a Szeretet és az Egység anyai áldásával. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 03/2011

Međugorje, 2011. április 25. "Drága Gyermekek! Miként a természet az év legszebb színeit adja, én is arra hívlak benneteket, hogy életetek tanúságot adjon és segítsen másoknak, hogy Szeplőtelen Szívemhez közeledjen, hogy a Mindenható iránti szeretet lángra lobbanjon szívükben. Veletek vagyok és szűntelen imádkozom, hogy életetek a Mennyországot tükrözze már itt a földön. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 04/2011

Međugorje, 2011. május 25 "Drága Gyermekek! Ma értetek imádkozom, akik a Megtérés kegyelmét keresitek. Ti kopogtattok ugyan Szívem ajtaján, de reménység és imádság nélkül, bűnösen, az Istennel való kiegesztelődés szentsége nélkül. Kicsinyeim, hagyjátok el a bűnt és döntsetek az életszentség mellett. Akkor tudok csak segíteni és meghallgatni imáitokat és kérni közbenjárást a Mindenható előtt. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 05/2011

Međugorje, 2011. június 25 "Drága Gyermekek! A Magasságbelinek együtt adjunk hálát azért, hogy közöttetek jelen vagyok. Örvendezik az én szívem, amikor azt látom, hogy üzeneteim szerint szeretetben és örömben éltek. Sokan már válaszoltak hívásomra, én mégis várok és keresem a szunnyadó szíveket is, hogy fölébredjenek a hitetlenség álmából. Kicsinyeim, jöjjetek még közelebb Szeplőtelen Szívemhez hogy az örökkévalóság felé vezethesselek benneteket mind. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 06/2011

Međugorje, 2011. július 25 "Drága Gyermekek! Az imádság és a csend ideje legyen számotokra ezen idő. Isten Szeretetében pihenjen testetek és lelketek. Kicsinyeim engedjétek meg, hogy vezesselek benneteket, hogy szívetek megnyíljon a Szentlélek felé hogy virágozzék minden mi jó bennetek és hozzon százszoros termést. Szívből mondott imával kezdjétek és fejezzétek be a napot. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 07/2011

Međugorje, 2011. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és bőjtöljetek szándékaimért, mert a sátán meg akarja semmisíteni a tervem. Itt, ezzel a plébániával kezdtem el és az egész világot meghívtam tervemhez. Sokan válaszoltak is, de megszámlálhatatlanul sokan nem akarják meghallani, vagy elfogadni hívásom. Ezért ti, akik igent mondtatok, legyetek erősek és elszántak. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 08/2011

Međugorje, 2011. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Most arra hívlak benneteket, hogy ez mindannyiótoknak a tanúságtétel ideje legyen. Ti, akik az Isten szeretetében éltek és megtapasztaltátok az Ő ajándékait tegyetek tanúságot mind szavaitokkal, mind életetekkel, hogy mások számára is a hitben legyen az öröm és a biztatás. Veletek vagyok és szűntelenül közbenjárok Istennél mindannyiótokért, hogy hitetek legyen az Isten Szeretetében, és örömteli, és élő. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 09/2011

Međugorje, 2011. október 25 "Drága Gyermekek! Nézlek benneteket és szívetekben nem látok örömöt. Ma a Föltámadott örömét szeretném nektek adni, hogy szeretetével és gyöngédségével Ő vezessen és öleljen át. Szeretlek benneteket, és Fiam, Jézus előtt szűntelen imádkozom megtéréstekért. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 10/2011

Međugorje, 2011. november 25 "Drága Gyermekek! Ma reményt és örömöt szeretnék adni nektek. Kicsinyeim, körülöttetek minden a földi dolgokhoz vezet, én azonban a kegyelmi időkhöz szeretnélek vezetni benneteket, hogy ebben az időben minél közelebb lehessetek Fiamhoz, hogy Ő vezethessen benneteket Szeretete és az Örökkévalóság felé, amelyre minden Szív vágyakozik. Kicsinyeim, imádkozzatok és hadd legyen ez kegyelmi idő a Lelketeknek. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 11/2011

Međugorje, 2011. december 25 "Drága Gyermekek, a Fiamat, Jézust ma újra a karomon hozom hozzátok,hogy a békéjét Ő adja nektek. Kicsinyeim, imádkozzatok és tegyetek tanúságot, hogy a szívekben ne az ember, hanem Isten békéje uralkodjék, amelyet senki sem pusztíthat el. Ezt a szívbéli békét Isten azoknak adja, akiket szeret. A keresztségben mindőtöket különlegesen meghívtak és szeretnek, ezért tegyetek tanúságot és imádkozzatok hogy ti legyetek kinyújtott kezeim a mai világ felé, amely az Istenre és a békére epekedik. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 12/2011


Last Modified 12/26/2011