Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Polish

Orędzie, 02. stycznia 2013 "Drogie dzieci, z wielką miłością i cierpliwością dążę do uczynienia waszych serc podobnymi do Mojego. Dążę, aby poprzez Mój przykład, nauczyć was pokory, mądrości i miłości ponieważ Ja was potrzebuję; nic nie mogę uczynić bez was, Moje dzieci. Zgodnie z Wolą Bożą wybieram was, przez Jego Moc umacniam was. Dlatego, Moje dzieci, nie bójcie się otworzyć wasze serca dla Mnie. Ja dam je Mojemu Synowi i na odwrót, On Da wam Dar Bożego Pokoju. Wy zaniesiecie Je do tych wszystkich, których spotkacie, będziecie doświadczać Bożej Miłości w waszym życiu i będziecie dawać Dar Mojego Syna przez siebie. Poprzez nawrócenie, post i modlitwę będę was prowadziła. Niezgłębiona jest Moja Miłość. Nie bójcie się. Moje dzieci, módlcie się za pasterzy. Niech wasze usta będą zamknięte na każde osądzenie, bo nie zapominajcie że Mój Syn ich wybrał i tylko On Ma Prawo do Sądu. Dziękuję." 01/02/2013

Orędzie, 25. stycznia 2013 "Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie mocna niczym żywy kamień [węgielny], aż nie zaczniecie dawać świadectwa swoim życiem. Dawajcie świadectwo piękna waszej wiary. Jestem z wami i przed moim Synem oręduję za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 01/25/2013

Orędzie z 2 lutego 2013 "Drogie dzieci, Miłość przyprowadza Mnie do was - Miłość, Której Pragnę także was nauczyć - prawdziwa Miłość. Miłość, Którą Mój Syn Pokazał wam, gdy Umarł na Krzyżu z Miłości do was. Ta Miłość, Która jest zawsze gotowa przebaczać i prosić o przebaczenie. Jak wielka jest twoja miłość? Moje matczyne Serce jest smutne, gdy szuka miłości w waszych sercach. Nie jesteście gotowi, aby z miłości, podporządkować waszą wolę Woli Boga. Nie możecie pomóc Mi w dotarciu do tych, którzy nie poznali Bożej Miłości, aby Ją poznali. Bo nie ma w was prawdziwej miłości. Poświęćcie wasze serca Mnie, a Ja będę was prowadzić. Nauczę was przebaczać, kochać swoich wrogów i żyć zgodnie z [Przykazaniami] Mojego Syna. Nie bójcie się, nie jesteście sami. W [waszych] prześladowaniach Mój Syn nie zapomina o tych, którzy kochają. Będę przy was. Będę błagała Ojca Niebieskiego o światło wiecznej Prawdy, i Miłość - aby was oświetlała. Módlcie się za waszych pasterzy, tak, aby przez wasz post i modlitwę mogli was prowadzić w miłości. Dziękuję." 02/02/2013

Orędzie, 25. lutego 2013 "Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Grzech was przyciąga ku sprawom ziemskim, a ja przyszłam, by was prowadzić do świętości i spraw Bożych, a wy walczycie i zużywacie waszą energię w walce z dobrem i złem, które są w was. Dlatego dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa nie stanie się dla was radością i wasze życie stanie się prostą drogą do Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 02/25/2013

Orędzie z 2 marca 2013 "Drogie dzieci! Na nowo, po macierzyńsku, wzywam was, nie bądźcie zatwardziałego serca. Nie zamykajcie oczu na ostrzeżenia, które z Miłości, Ojciec Niebieski posyła do was. Kochacie Go ponad wszystko? Czy pokutujecie za to, że często zapominaliście, że Ojciec Niebieski, z Jego wielkiej Miłości, Posłał Swego Syna, aby odkupić nas przez Krzyż? Czy pokutujecie, że jeszcze nie przyjęliście tego orędzia? Moje dzieci, nie sprzeciwiajcie się Miłości Mojego Syna. Nie opierajcie się Nadziei i Pokojowi. Wraz z modlitwą i postem, przez Jego Krzyż, Mój Syn będzie wyrzucał ciemności, która chce was pochłaniać i panować nad wami. On da wam moc do nowego życia. Życie to, według [Przykazań] Mojego Syna, będzie błogosławieństwem i nadzieją dla tych wszystkich grzeszników, którzy błądzą w ciemnościach grzechu. Moje dzieci, czuwajcie. Ja, jako Matka, czuwam z wami. Szczególnie modlę się i czuwam nad tymi, których Mój Syn powołał, aby byli nosicielami Światła i nosicielami Nadziei dla was - dla waszych pasterzy. Dziękuję." 03/02/2013


Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2013 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej. Objawienie zaczęło się o 13:52 i trwało do 13:58.

"Drogie dzieci! Wzywam was, abyście z pełną ufnością i radością błogosławili Imię Pańskie i abyście dzień po dniu z serca dziękowali Mu za wielką miłość. Mój Syn poprzez tę miłość, którą pokazał przez krzyż umożliwił, by zostało wam przebaczone, abyście nie musieli się wstydzić, ukrywać i ze strachu nie otwierać drzwi swego serca mojemu Synowi. Dzieci moje, przeciwnie, pojednajcie się z Ojcem Niebieskim, abyście mogli pokochać samych siebie tak jak kocha was mój Syn. Kiedy pokochacie samych siebie, pokochacie również innych ludzi, zobaczycie w nich mego Syna i rozpoznacie wielkość Jego miłości. Żyjcie w wierze! Mój Syn przygotowuje was poprzez mnie do dzieł, przez które chce zostać wychwalony, a które pragnie uczynić poprzez was. Dziękujcie Mu. Dziękujcie Mu zwłaszcza za pasterzy, za waszych pośredników w pojednaniu z Ojcem Niebieskim. Dziękuję wam, swoim dzieciom. Dziękuję wam."


Orędzie, 25. marca 2013 "Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem i miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 03/25/2013

Orędzie, 25. kwietnia 2013 "Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, tylko się módlcie, aż wasze serce otworzy się w wierze jak kwiat, który otwiera się [dzięki] ciepłym promieniom słońca. To jest czas łaski, który Bóg wam daje poprzez moją obecność, a wy jesteście daleko od mego serca, dlatego wzywam was do osobistego nawrócenia i modlitwy rodzinnej. Niech Pismo Święte zawsze będzie dla was zachętą. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 04/25/2013

Orędzie, 25. maja 2013 "Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście byli mocni i zdecydowani w wierze i modlitwie, dopóki wasze modlitwy nie będą tak mocne, że otworzą Serce mego umiłowanego Syna Jezusa. Módlcie się dziatki, módlcie się nieustannie, dopóki wasze serce nie otworzy się [dla] miłości Bożej. Jestem z wami i oręduję za wami i proszę o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 05/25/2013

Orędzie, 25. czerwca 2013 "Drogie dzieci! Z radością w sercu wszystkich was kocham i wzywam was, przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym was mogła jeszcze bardziej przybliżyć do mego Syna Jezusa i by On dał każdemu z was swój pokój i miłość, które są jest pokarmem. Dziatki, otwórzcie się na modlitwę, otwórzcie się na moją miłość. Jestem waszą Matką i nie mogę pozostawić was samych błądzących i w grzechu. Dziatki, jesteście wezwani, abyście byli moimi dziećmi, moimi umiłowanymi dziećmi, abym was mogła ofiarować memu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 06/25/2013

Orędzie, 25. lipca 2013 "Drogie dzieci! Z radością w sercu wzywam was wszystkich, abyście żyli wiarą i dawali jej świadectwo sercem i przykładem w każdej formie. Dziatki, zdecydujcie się, by być daleko od grzechu i pokusy i niech w waszych sercach będzie radość i miłość do świętości. Dziatki, kocham was i towarzyszę wam przez wstawiennictwo przed Najwyższym. Dziękuję wam, że dpowiedzieliście na moje wezwanie." 07/25/2013

Orędzie, 25. września 2013 "Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech wasz kontakt z modlitwąstanie się codziennością.Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was, dlatego, dziatki niech modlitwa będzie dla was radością. Wtedy wasz stosunek do życia będzie głębszy i bardziej otwarty i zrozumiecie, że życie jest darem dla każdego z was. Dziękuję wam, że dpowiedzieliście na moje wezwanie." 09/25/2013

Orędzie, 25. października 2013 "Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście otworzyli się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was. Dlatego, dziatki, w prostocie serca proście Najwyższego, aby dał wam siłę, abyście byli dziećmi Bożymi, a nie by szatan potrząsał wami niczym wiatr gałęziami. Dziatki, ponownie zdecydujcie się na Boga i szukajcie tylko Jego woli i wtedy w Nim znajdziecie radość i pokój. Dziękuję wam, że dpowiedzieliście na moje wezwanie." 10/25/2013

Orędzie, 25. listopada 2013 "Drogie dzieci! Dzisiaj wszystkich was wzywam do modlitwy. Dziatki, otwórzcie drzwi serca głęboko na modlitwę, modlitwę sercem, a wtedy Najwyższy będzie mógł oddziaływać na waszą wolność i rozpocznie się nawrócenie. Wiara stanie się mocna, abyście mogli całym sercem powiedzieć: Bóg mój, moje wszystko. Dziatki, zrozumiecie, że tu na Ziemi wszystko jest przemijające. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 11/25/2013

Orędzie, 25. grudnia 2013 "Drogie dzieci! Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam swój pokój. Dziatki módlcie się, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i Jego Królestwo. Ja z moim Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie." 12/25/2013


Last Modified 12/25/2013