Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2016 In Croatian

Poruka, 02. sijecnja, 2016 "Draga djeco, Kao majka, sretna sam da sam medu vama jer želim vam iznova govoriti o rijecima svoga Sina i njegovoj ljubavi. Nadam se da cete me srcem prihvatiti, jer rijeci moga Sina i njegova ljubav su jedino svjetlo i nada u tami sadašnjice. To je jedina istina i vi koji je budete prihvatili i živjeli imat cete cista i ponizna srca. Moj Sin voli ciste i ponizne. Cista i ponizna srca oživljuju rijeci moga Sina, žive ih, šire ih i cine da ih svi cuju. Rijeci moga Sina vracaju život onima koji ih slušaju. Rijeci moga Sina vracaju ljubav i nadu. Zato, apostoli moji mili, djeco moja, živite rijeci moga Sina. Ljubite se kao što vas je On ljubio. Ljubite se u njegovo ime, u spomen na njega. Crkva napreduje i raste zbog onih koji slušaju rijeci moga Sina; zbog onih koji ljube; zbog onih koji pate i trpe u tišini i nadi konacnog otkupljenja. Zato, djeco moja mila, neka rijeci moga Sina i njegova ljubav budu prva i posljednja misao vašega dana. Hvala vam." 01/02/2016

Poruka, 25. sijecanj 2016 "Draga djeco! I danas vas sve pozivam na molitvu. Bez molitve ne možete živjeti, jer molitva je lanac koji vas približava Bogu. Zato, djecice, u poniznosti srca vratite se Bogu i Njegovim zapovijedima da biste svim srcem mogli reci: kako na nebu neka bude tako i na zemlji. Vi ste, djecice, slobodni da se u slobodi odlucite za Boga ili protiv Njega. Vidite gdje vas sotona želi povuci u grijeh i ropstvo. Zato, djecice, vratite se mom srcu da vas ja mogu povesti mome sinu Isusu koji je put, istina i život. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 01/25/2016

Poruka, 02. veljace, 2016 "Draga djeco, Pozivala sam vas i iznova vas pozivam da spoznate moga Sina, da spoznate istinu. Ja sam s vama i molim se da uspijete. Djeco moja, morate mnogo moliti da biste imali ?to vi?e ljubavi i strpljenja, da biste znali podnijeti ?rtvu i da biste bili siroma?ni u duhu. Moj Sin je po Duhu Svetom uvijek s vama. Njegova se Crkva rada u svakom srcu koje ga spozna. Molite da mo?ete spoznati moga Sina, molite da va?a du?a bude jedno s njim. To je molitva, to je ljubav koja privlaci druge i cini vas mojim apostolima. Gledam vas s ljubavlju, majcinskom ljubavlju. Poznam vas, poznam va?e boli i tuge, jer i ja sam u ti?ini patila. Moja vjera mi je davala ljubav i nadu. Ponavljam, Uskrsnuce moga Sina i moje Uznesenje na Nebo je nada i ljubav za vas. Zato, djeco moja, molite da spoznate istinu, da imate cvrstu vjeru koja ce voditi va?e srce i koja ce va?e boli i patnje znati preobraziti u ljubav i nadu. Hvala vam." 02/02/2016

Poruka, 25. veljaca 2016 "Draga djeco! U ovom milosnom vremenu sve vas pozivam na obracenje. Djecice, ljubite malo, molite jo? manje. Izgubljeni ste i ne znate ?to vam je cilj. Uzmite kri?, gledajte Isusa i slijedite ga. On vam se daje do smrti na kri?u, jer vas ljubi. Djecice, pozivam vas, vratite se molitvi srcem da biste u molitvi na?li nadu i smisao va?eg ?ivljenja. Ja sam s vama i molim za vas. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 02/25/2016


Gospina ukazanje Mirjani Dragicevic-Soldo 18. o?ujka 2016

"Draga djeco, Majcinskim srcem ispunjenim ljubavlju prema vama, svojoj djeci, ?elim vas nauciti potpunom pouzdanju u Boga Oca. ?elim da naucite nutarnjim gledanjem i nutarnjim slu?anjem slijediti Bo?ju volju. ?elim da naucite bezgranicno se pouzdati u Njegovu milost i Njegovu ljubav, onako kako sam se ja uvijek pouzdavala. Zato, djeco moja, ocistite svoja srca. Oslobodite se svega ?to vas ve?e samo za zemaljsko i dozvolite Bo?jem da va?om molitvom i ?rtvom oblikuje vam ?ivot; da u va?im srcima bude Bo?je Kraljevstvo; da pocnete ?ivjeti polazeci od Boga Oca; da uvijek nastojite koracati s mojim Sinom. Ali za to sve, djeco moja, morate biti siroma?ni duhom i ispunjeni ljubavlju i milosrdem. Morate imati cista i jednostavna srca i uvijek biti spremni na slu?enje. Djeco moja, poslu?ajte me, govorim za va?e spasenje. Hvala vam."


Poruka, 25. ozujak 2016 "Draga djeco! Danas vam nosim svoju ljubav. Bog mi je dozvolio da vas ljubim i iz ljubavi pozivam na obracenje. Vi ste, djecice, siroma?ni u ljubavi i jo? niste shvatili da je moj sin Isus iz ljubavi dao svoj ?ivot da vas spasi i da vam dadne ?ivot vjecni. Zato, molite, djecice, molite da u molitvi shvatite Bo?ju ljubav. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 03/25/2016

Poruka, 02. travnja, 2016 "Draga djeco, nemojteimati tvrda, zatvorena i strahom ispunjena srca. Dopustite mojoj majcinskoj ljubavi da ihobasja i ispuni ljubavlju i nadom, da vam kao majka ubla?im boli jer ja ihpoznajem, ja sam ih iskusila. Bol uzdi?e i najveca je molitva. Moj Sin naposeban nacin ljubi one koji trpe boli. Mene je poslao da vam ih ubla?im i donesemnadu. Pouzdajte se u Njega. Znam da vam je te?ko jer oko sebe vidite sve vi?etame. Djeco moja, potrebno ju je razbiti molitvom i ljubavlju. Onaj tko moli iljubi ne boji se, on ima nadu i milosrdnu ljubav, vidi svjetlost i vidi mogaSina. Kao svoje apostole pozivam vas da poku?avate biti primjer milosrdneljubavi i nade. Uvijek iznova molite za ?to vi?e ljubavi jer milosrdna ljubavdonosi svjetlo koje razbija svaku tamu, donosi moga Sina. Ne bojte se, nistesami, ja sam s vama. Molim vas da molite za svoje pastire, da u svakom trenutkuimaju ljubavi, da s ljubavlju cine za moga Sina, po Njemu i u spomen na Njega. Hvala vam." 04/02/2016

Poruka, 25. travanj 2016 "Draga djeco! Moje Bezgrješno srce krvari gledajuci vas u grijehu i grešnim obicajima. Pozivam vas, vratite se Bogu i molitvi da vam bude dobro na zemlji. Bog vas preko mene zove da vaša srca budu nada i radost za sve one koji su daleko. Neka vam moj poziv bude melem za dušu i srce da biste slavili Boga Stvoritelja koji vas ljubi i poziva za vjecnost. Djecice, život je kratak, vi iskoristite ovo vrijeme da cinite dobro. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 04/25/2016

Poruka, 02. svibnja, 2016 "Draga djeco, Moje majcinsko srce ?eli va?e istinsko obracenje i cvrstu vjeru da biste mogli ?iriti ljubav i mir svima koji vas okru?uju.Ali, djeco moja, ne zaboravite, svatko od vas je jedinstveni svijet pred Nebeskim Ocem. Zato, dopustite da neprestani rad Duha Svetoga djeluje na vama. Budite moja duhovno cista djeca. U duhovnosti je ljepota. Sve ?to je duhovno ?ivo je i jako lijepo. Ne zaboravite da je u Euharistiji koja je srce vjere moj Sin uvijek s vama. Dolazi vam i lomi kruh s vama jer, djeco moja, radi vas je umro, uskrsnuo i iznova dolazi. Vama su ove moje rijeci poznate jer one su istina, a istina se ne mijenja. Samo, mnoga moja djeca su je zaboravila. Djeco moja, moje rijeci nisu ni stare ni nove, one su vjecne. Zato vas, svoju djecu, pozivam da dobro gledate znakove vremena, da skupljate razbijene kri?eve i budete apostoli objave. Hvala vam." 05/02/2016

Poruka, 25. svibanj 2016 "Draga djeco! Moja prisutnost je dar od Boga za sve vas i poticaj na obracenje. Sotona je jak i ?eli u va?a srca i misli staviti nered i nemir. Zato vi, djecice, molite da bi vas Duh Sveti vodio pravim putem radosti i mira. Ja sam s vama i zagovaram pred mojim Sinom za vas. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 05/25/2016

Poruka, 2. lipnja, 2016 "Draga djeco, Kao Majka Crkve, kao vaša majka, smiješim se dok vas gledam kako mi dolazite, kako se okupljate oko mene, kako me tražite. Moji dolasci među vas dokaz su koliko vas Nebo ljubi. Oni vam ukazuju na put k vječnom životu, k spasenju. Apostoli moji, vi koji se trudite imati čisto srce i moga Sina u njemu, vi ste na dobrom putu. Vi koji tražite moga Sina, tražite dobar put. On je ostavio mnoge znakove svoje ljubavi. Ostavio je nadu. Lako ga je naći ako ste spremni na žrtvu i pokoru, ako imate strpljenja, milosrđa i ljubavi za svoje bližnje. Mnoga moja djeca ne vide i ne čuju jer to ne žele. Moje riječi i moja djela ne prihvaćaju, a moj Sin preko mene poziva sviju. Njegov Duh obasjava svu moju djecu u svjetlosti Nebeskog Oca, u zajedništvu Neba i zemlje, u međusobnoj ljubavi, jer ljubav doziva ljubav i čini da su djela važnija od riječi. Zato, apostoli moji, molite za svoju crkvu, ljubite je i činite djela ljubavi. Ma koliko bila izdavana, izranjavana, ona je tu jer dolazi od Nebeskog Oca. Molite za svoje pastire da biste u njima vidjeli veličinu ljubavi moga Sina. Hvala vam." 06/02/2016

Poruka, 25. lipanj 2016 "Draga djeco! Zahvaljujte sa mnom Bogu za dar da sam s vama. Molite, djecice, i živite Božje zapovijedi da bi vam bilo dobro na zemlji. Danas, na ovaj dan milosti, želim vam dati svoj majcinski blagoslov mira i moje ljubavi. Zagovaram za vas kod mog Sina i pozivam vas da ustrajete u molitvi da s vama mogu ostvariti moje planove. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 06/25/2016


Vidjelica Ivanka Ivanković Elez imala je redovito godišnje ukazanje 25. lipnja 2016

Prigodom posljednjeg svakodnevnog ukazanja 7. svibnja 1985. Gospa je Ivanki, povjerivši joj posljednju, 10. tajnu, kazala da će tijekom cijelog svog života imati ukazanje jedanput u godini i to na obljetnicu ukazanja. Tako je bilo i ove godine. Ukazanje, koje je trajalo 4 minute, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući. Ukazanju je bila nazočna samo Ivankina obitelj. Nakon ukazanja vidjelica Ivanka je rekla: Gospa je dala slijedeću poruku: " Dječice, molite, molite, molite. " Gospa je bila radosna i sve nas je blagoslovila svojim majčinskim blagoslovom.


Poruka, 2. srpnja, 2016 "Draga djeco, moja stvarna ?ivuca prisutnost medu vama treba vas uciniti sretnima jer to je velika ljubav moga Sina. On me ?alje medu vas da vam majcinskom ljubavlju udijelim sigurnost; da shvatite da bol i radost, patnja i ljubav cine da va?a du?a intenzivno ?ivi; da vas iznova pozovem da slavite Srce Isusovo, srce vjere, Euharistiju. Moj Sin iz dana u dan u vjekove ?iv se vraca medu vas, vama se vraca, a nije vas nikad ni ostavio. Kada se jedno od vas moje djece vrati k njemu, moje majcinsko srce zaigra od srece. Zato, djeco moja, vratite se Euharistiji, momu Sinu. Put k momu Sinu je te?ak, pun odricanja, ali na kraju je uvijek svjetlo. Ja razumijem va?e boli i patnje, i majcinskom ljubavlju bri?em vam suze. Pouzdajte se u moga Sina jer On ce za vas uciniti ono ?to vi ne biste znali ni tra?iti. Vi, djeco moja, vi se trebate brinuti samo za svoju du?u, jer ona je jedino ?to vam na zemlji pripada. Nju cete donijeti, zaprljanu ili cistu, pred Nebeskog Oca. Zapamtite, vjera u ljubav moga Sina uvijek bude nagradena. Molim vas da na poseban nacin molite za one koje je moj Sin pozvao da ?ive po njemu i ljube svoje stado. Hvala vam." 07/02/2016

Poruka, 25. srpanj 2016 "Draga djeco! Gledam vas i vidim vas izgubljene, i nemate molitve ni radosti u srcu. Vratite se, djecice, molitvi i stavite Boga na prvo mjesto a ne covjeka. Ne gubite nadu koju vam nosim. Djecice, neka vam ovo vrijeme svaki dan bude vi?e tra?enje Boga u ti?ini va?eg srca i molite, molite, molite dok vam molitva ne bude radost. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 07/25/2016

Poruka, 2. kolovoza, 2016 "Draga djeco, Došla sam k vama, među vas, da mi date svoje brige, da ih prinesem svome Sinu, da vas zagovaram kod Njega za vaše dobro. Znam da svatko od vas ima svoje brige, svoje kušnje, zato vas majčinski pozivam, dođite za stol moga Sina. On za vas lomi kruh, sebe vam daje, daje vam nadu, od vas traži više vjere, nade i vedrine. Traži vašu unutarnju borbu protiv egoizma, osuda i ljudskih slabosti. Zato ja kao majka kažem: Molite!, jer molitva vam dajesnagu za unutarnju borbu. Moj sin kao mali često mi je govorio da će me mnogi ljubiti i majkom zvati. Ja, tu među vama, osjećam ljubav. Hvala vam. Po toj ljubavi molim svoga Sina da se nitko od vas, moje djece, ne vrati doma onakav kakav je došao; da ponesete što više nade, milosrđa i ljubavi; da biste mi bili apostoli ljubavi koji će svojim životom svjedočiti da je Nebeski Otac izvor života, a ne smrti. Draga djeco, iznova, majčinski vas molim, molite za izabranike moga Sina, za njihove blagoslovljene ruke, za svoje pastire, da mogu propovijedati moga Sina sa što više ljubavi i tako činiti obraćenja. Hvala vam." 08/02/2016

Poruka, 25. kolovoz 2016 "Draga djeco! Danas s vama želim dijeliti nebesku radost. Vi, dječice, otvorite vrata srca da bi u vašem srcu rasla nada, mir i ljubav koju samo Bog daje. Dječice, previše ste navezani na zemlju i zemaljske stvari, zato vas sotona valja kao vjetar morske valove. Zato, neka lanac vašeg života bude molitva srcem i klanjanje mom sinu Isusu. Njemu predajte vašu budućnost da biste u Njemu drugima bili radost i primjer vašim životima. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 08/25/2016

Poruka, 2. rujna, 2016 "Draga djeco, po volji moga Sina i mojoj maj?inskom ljubavi dolazim k vama, svojoj djeci, a posebno onima koji još nisu upoznali ljubav moga Sina. Dolazim k vama koji mislite na mene, koji me zazivate. Vama dajem moju Maj?insku ljubav i nosim blagoslov svoga Sina. Imate li cista i otvorena srca? Vidite li darove, znakove moje nazo?nosti i ljubavi? Djeco moja, u svom zemaljskom životu povedite se mojim primjerom. Moj život je bio bol, šutnja i neizmjerna vjera i povjerenje u Nebeskog Oca. Ništa nije slu?ajno, ni bol, ni radost, ni patnja ni ljubav. Sve su to milosti koje vam moj Sin dodjeljuje i koje vas vode u vje?ni život. Moj Sin od vas traži ljubav i molitvu u Njemu. Ljubiti i moliti u Njemu zna?i - kao majka ?u vas u?iti - moliti u tišini svoje duše, a ne samo recitirati usnama. To je i najmanja lijepa gesta u?injena u ime moga Sina, to je strpljivost, milosr?e, prihva?anje boli i žrtva u?injena radi drugog. Djeco moja , moj Sin vas gleda. Molite da biste i vi vidjeli Njegovo lice i da bi vam moglo biti objavljeno. Djeco moja, ja vam objavljujem jedinu i pravu istinu. Molite da biste je shvatili i mogli siriti ljubav i nadu, da biste mogli biti apostoli moje ljubavi. Na poseban na?in moje maj?insko srce ljubi pastire. Molite za njihove blagoslovljene ruke. Hvala vam." 09/02/2016

Poruka, 25. rujan 2016 "Draga djeco! Danas vas pozivam na molitvu. Nek vam molitva bude život. Samo tako vaše srce ce se ispuniti mirom i radošcu. Bog ce vam biti blizu i vi cete ga osjetiti u vašem srcu kao prijatelja. Govorit cete s Njim kao s nekim koga poznajete i, djecice, imat cete potrebu da svjedocite, jer ce Isus biti u vašem srcu i vi sjedinjeni u Njemu. Ja sam s vama i sve vas ljubim mojom majcinskom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 09/25/2016

Poruka, 2. lisopada 2016 "Draga djeco, duh Sveti, po Nebeskom Ocu, ucinio me majkom, Isusovom majkom, a samim tim i vašom majkom. Zato dolazim da vas saslušam, da vam raširim svoje majcinske ruke, da vam dam svoje srce i da vas pozovem da ostanete sa mnom, jer s vrha križa moj Sin vas je povjerio meni. Nažalost, mnoga moja djeca nisu upoznala ljubav moga Sina, mnogi ga ne žele upoznati. Oh, djeco moja, koliko loše cine oni koji moraju vidjeti ili tumaciti kako bi povjerovali. Zato vi, djeco moja, apostoli moji, u tišini srca svoga, slušajte glas moga Sina, da vam srce bude Njegov dom, da ne bi bilo mracno i tužno, vec obasjano svjetlošcu moga Sina. Vjerom tražite nadu, jer vjera je život duše. Iznova vas pozivam, molite. Molite da biste vjeru živjeli u poniznosti, duhovnom miru i obasjani svjetlošcu. Djeco moja, nemojte se truditi odmah sve shvatiti, jer i ja nisam sve shvacala, ali sam ljubila i vjerovala u Božanske rijeci koje je moj Sin govorio, On koji je bio prvo svjetlo i pocetak otkupljenja. Apostoli moje ljubavi, vi koji molite, žrtvujete se, ljubite, ne sudite, vi idite i širite istinu, rijeci moga Sina, Evandelje, jer vi ste živo evandelje, vi ste zrake svjetlosti moga Sina. Moj Sin i ja cemo biti uz vas, ohrabrivati vas i iskušavati. Djeco moja, uvijek molite blagoslov od onih, i samo onih cije je ruke moj Sin blagoslovio, od vaših pastira. Hvala vam." 10/02/2016

Poruka, 25. listopad 2016 "Draga djeco! Danas vas pozivam: molite se za mir! Ostavite sebicnost i živite poruke koje vam dajem. Bez njih ne možete izmijeniti vaš život. Živeci molitvu, imat cete mir. Živeci u miru, osjetit cete potrebu da svjedocite, jer cete otkriti Boga kojeg sad osjecate dalekim. Zato, djecice, molite, molite, molite i dozvolite Bogu da ude u vaša srca. Vratite se postu i ispovijedi da biste pobijedili zlo u vama i oko vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 10/25/2016

Poruka, 02. studenoga, 2016 "Draga djeco, Dolaziti k vama i ocitovati vam se velika je radost za moje majcinsko srce. To je dar moga Sina za vas i za druge koji dolaze. Kao majka pozivam vas, ljubite moga Sina iznad svega. Da biste Ga ljubili svim srcem, trebate Ga spoznati. Spoznat cete Ga molitvom. Molite srcem i osjecajima. Moliti znaci misliti na Njegovu ljubav i žrtvu. Moliti znaci ljubiti, davati, trpjeti i prinositi. Vas, djeco moja, pozivam da budete apostoli molitve i ljubavi. Djeco moja, vrijeme je bdjenja. U ovom bdjenju pozivam vas na molitvu, ljubav i povjerenje. Dok moj Sin bude gledao u vaša srca, moje majcinsko srce želi da On u njima vidi bezuvjetno povjerenje i ljubav. Ujedinjena ljubav mojih apostola živjet ce, pobjedivati i razotkrivati zlo. Djeco moja, ja bijah kalež Bogocovjeka, bijah Božje sredstvo. Zato vas, svoje apostole, pozivam da budete kalež istinske ciste ljubavi moga Sina. Pozivam vas da budete sredstvo preko kojega ce svi oni koji nisu upoznali ljubav Božju, koji nikada nisu ljubili, shvatiti, prihvatiti i spasiti se. Hvala vam, djeco moja." Dok je Gospa odlazila Mirjana je vidjela kalež. 11/02/2016

Poruka, 25. studeni 2016 "Draga djeco! I danas vas pozivam, da se vratite molitvi. U ovom milosnom vremenu Bog mi je dozvolio da vas vodim prema svetosti i jednostavnom životu, da u malim stvarima otkrijete Boga stvoritelja, da se u Njega zaljubite i da vaš život bude zahvala Svevišnjemu na svemu što vam On daje. Neka, djecice, vaš život bude u ljubavi dar za druge i Bog ce vas blagosloviti, a vi svjedocite bez interesa, iz ljubavi prema Bogu. Ja sam s vama i zagovaram pred svojim Sinom za sve vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 11/25/2016

Poruka, 02. prosinca, 2016 "Draga djeco, Moje majcinsko srce place dok gledam što moja djeca cine. Grijesi se množe, cistoca je duše sve manje važna, moga se Sina zaboravlja, sve manje casti, a moju djecu progone. Zato vi, djeco moja, apostoli moje ljubavi, dušom i srcem zazivajte ime moga Sina. On ce za vas imati rijeci svjetla. On se vama ocituje, s vama lomi kruh i daje vam rijeci ljubavi da ih pretvarate u milosrdna djela i tako budete svjedoci istine. Zato, djeco moja, ne bojte se. Dopustite momu Sinu da bude u vama. On ce se vama poslužiti da njeguje ranjene i obraca izgubljene duše. Zato, djeco moja, vratite se molitvi krunice. Molite je osjecajima dobrote, žrtve i milosrda. Molite, ne samo rijecima vec milosrdnim djelima. Molite s ljubavlju prema svim ljudima. Moj Sin je žrtvom uzvisio ljubav. Zato, živite s Njim da biste imali snagu i nadu, da biste imali ljubav koja je život i koja vodi u vjecni život. Po Božjoj ljubavi i ja sam s vama, i majcinskom ljubavlju cu vas voditi. Hvala vam." Gospa je bila jako tužna. 12/02/2016

Poruka, 25. prosinac 2016 "Draga djeco! S velikom radošcu danas vam nosim mog sina Isusa da vam On dadne svoj mir. Otvorite vaša srca, djecice, i budite radosni da ga možete primiti. Nebo je s vama i bori se za mir u vašim srcima, obiteljima i svijetu, a vi, djecice, pomozite vašim molitvama da tako bude. Blagoslivljam vas s mojim sinom Isusom i pozivam vas da ne gubite nadu i da vaš pogled i srce budu uvijek usmjereni prema nebu i vjecnosti. Tako cete biti otvoreni Bogu i njegovim planovima. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 12/25/2016


GODIŠNJE UKAZANJE JAKOVU COLI

Na posljednjem svakodnevnom ukazanju, 12. rujna 1998., Gospa je Jakovu Coli rekla da ce ukazanje imati jedanput godišnje i to 25. prosinca, na Božic. Tako je bilo i ove godine. Ukazanje je pocelo u 14 sati i 20 minuta i trajalo je 10 minuta. Jakov je, nakon toga, prenio poruku:

"Draga djeco! Danas na ovaj milosni dan na poseban nacin vas pozivam da molite za mir. Djeco, ja sam ovdje došla kao Kraljica mira i toliko puta sam vas pozivala da molite za mir. Ali, djeco, vaša srca su nemirna. Grijeh vas sprjecava da se u potpunosti otvorite prema milosti i miru koji vam Bog želi darovati. Da biste živjeti mir, djeco moja, trebate imati najprije mir u vašim srcima i biti predani u potpunosti Bogu i Njegovoj volji. Ne tražite mir i radost u ovozemaljskim stvarima, jer to je sve prolazno. Težite prema istinskom milosrdu i miru koji dolazi samo od Boga i samo tako ce vaša srca biti ispunjena istinskom radošcu i samo na taj nacin cete moci postati svjedoci mira u ovom nemirnom svijetu. Ja sam vaša majka i zagovaram pred svojim Sinom za svakoga od vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu."


Last Modified 12/25/2016