Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2017 In Croatian

Poruka, 02. sijecnja 2017 "Draga djeco, moj Sin je bio izvor ljubavi i svjetla kada je na Zemlji govorio svijetu svih svijetova. Apostoli moji ,slijedite Njegovo svjetlo. To nije lako. Morate biti mali. Morate se učiniti manjima od drugih, uz pomoć vjere ispuniti se Njegovom ljubalju. Niti jedan čovjek na zemlji bez vjere ne može doživjeti čudesno iskustvo. Ja sam s vama. Očitujem vam se ovim dolascima, ovim riječima, želim vam svjedočiti moju ljubav i majčinsku brigu. Djeco moja, nemojte gubiti vrijeme postavljajući pitanja na koja nikad ne dobivate odgovor. Na kraju vašegzemaljskog puta Nebeski Otac će vam ih dati. Uvijek znajte Bog sve zna, Bog vidi, Bog ljubi. Moj premili Sin zasvjetljuje živote, raspršuje tamu, a moja majčinska ljubav koja me nosi vama je neizreciva, tajanstvena ali stvarna. Ja izričem svoje osjećaje prema vama: ljubav, razumjevanje i majčinsku naklonjenost. Od vas, apostoli moji, tražim vaše ruže molitve koje trebaju biti djela ljubavi. To su mom majčinskom srcu najmilije molitve. Njih prinosim svome Sinu rođenom radi vas. On vas gleda i čuje. Mi smo vam uvijek blizu. To je ljubav koja zove, spaja, obraća, hrabri i ispunjava. Zato, apostoli moji, uvijek ljubite jedni druge, a nada sve ljubite moga Sina. To je jedini put k spasenju, k vječnom životu. To je moja najmilija molitva koja najljepšim mirisom ruža ispunjava moje srce. Molite, uvijek molite za svoje pastire, da imaju snage biti svijetlo moga Sina. Hvala vam." 01/02/2017

Poruka, 25. sijecanj 2017 "Draga djeco! Danas vas pozivam da molite za mir. Mir u ljudskim srcima, mir u obiteljima i mir u svijetu. Sotona je jak i želi vas sve okrenuti protiv Boga i vratiti vas na sve ono što je ljudsko i u srcima uništiti sve osjecaje prema Bogu i Božjim stvarima. Vi, djecice, molite i borite se protiv materijalizma, modernizma i egoizma koje vam svijet nudi. Djecice, vi se odlucite za svetost, a ja sa svojim sinom Isusom zagovaram za vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 01/25/2017

Poruka, 02. veljace, 2017 "Draga djeco, Vi koji nastojite svaki dan svoga ?ivota prikazati mom Sinu, vi koji poku?avate ?ivjeti s njim, vi koji se molite i ?rtvujete, vi ste nada u ovom nemirnom svijetu. Vi ste zrake svjetlosti moga Sina ? ?ivo evandelje, a moji ste mili apostoli ljubavi. Moj Sin je s vama. On je s onima koji misle na njega, koji se mole. Ali isto tako, On strpljivo ceka one koji ga ne poznaju. Zato vi, apostoli moje ljubavi, srcem molite i djelima pokazujte ljubav moga Sina. To je jedina nada za vas, a to je i jedini put k vjecnom ?ivotu. Ja kao majka, ja sam tu s vama. Va?e molitve upucene meni su najljep?e ru?e ljubavi za mene. Ne mogu ne biti ondje gdje osjetim miris ru?a. Ima nade. Hvala vam." 02/02/2017

Poruka, 25. veljaca 2017 "Draga djeco! Danas vas pozivam da va?u vjeru duboko ?ivite i molite Svevi?njega da je ojaca, te da je vjetrovi i oluje ne mogu slomiti. Neka korijeni va?e vjere budu molitva i nada u vjecni ?ivot. I vec sad, djecice, radite na sebi u ovom milosnom vremenu u kojemu vam Bog daje milost da u odricanju i pozivu na obracenje budete ljudi jasne i ustrajne vjere i nade. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 02/25/2017


Godi?nje ukazanje Mirjani Dragicevic-Soldo 18. o?ujka 2017

Vidjelica Mirjana Dragicevic-Soldo imala je svakodnevna ukazanja od 24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Na posljednjem svakodnevnom ukazanju Gospa je, povjeriv?i joj desetu tajnu, rekla da ce joj se ukazivati jedanput godi?nje i to 18. o?ujka. Tako je i bilo tijekom svih ovih godina. Vi?e tisuca hodocasnika okupilo se na molitvi krunice. Ukazanje je zapocelo u 13:44 h i trajalo do 13:48 h.

"Draga djeco! Moja majcinska ?elja je da va?a srca budu ispunjena mirom, a da vam du?e budu ciste da biste u nazocnosti moga Sina mogli vidjeti Njegovo lice. Jer, djeco moja, kao majka znam da ste ?edni utjehe, nade i za?tite. Vi, djeco moja, svjesno i nesvjesno tra?ite moga Sina. I ja sam se, prolazeci zemaljsko vrijeme, radovala, patila i strpljivo podnosila boli sve dok ih moj Sin u svoj svojoj slavi nije otklonio. I zato ka?em mome Sinu: Uvijek im pomozi! Vi, djeco moja, istinskom ljubavlju rasvijetlite tamu sebicnosti koja sve vi?e obavija moju djecu. Budite velikodu?ni. Neka vam i ruke i srce budu uvijek otvoreni. Ne bojte se. Prepustite se mome Sinu s povjerenjem i nadom. Gledajuci prema njemu ?ivite ?ivot s ljubavlju. Ljubiti znaci davati se, podnositi, a nikada ne suditi. Ljubiti znaci ?ivjeti rijeci moga Sina. Djeco moja, kao majka vam govorim, samo istinska ljubav vodi k vjecnoj sreci. Hvala vam."


Poruka, 25. o?ujak 2017 "Draga djeco! U ovom milosnom vremenu sve vas pozivam da otvorite va?a srca Bo?jem milosrdu, da preko molitve, pokore i odluke za svetost pocnete novi ?ivot. Ovo proljetno vrijeme potice vas u va?im mislima i srcima, na novi ?ivot, na obnovu. Zato, djecice, ja sam s vama da vam pomognem da u odlucnosti ka?ete DA Bogu i Bo?jim zapovijedima. Niste sami, ja sam s vama po milosti koju mi Svevi?nji daje za vas i va?e nara?taje. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 03/25/2017

Poruka, 25. travanj 2017 "Draga djeco! Ljubite, molite i svjedocite moju prisutnost svima onima koji su daleko. Svojim svjedocenjem i primjerom možete približiti srca koja su daleko od Boga i Njegove milosti. Ja sam s vama i zagovaram za svakog od vas da s ljubavlju i odvažnošcu svjedocite i poticete sve one koji su daleko od mog Bezgrješnog Srca. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 04/25/2017

Poruka, 25. svibanj 2017 "Draga djeco! Svevi?nji mi je dozvolio da vas iznova pozivam na obracenje. Djecice, otvorite va?a srca milosti na koju ste svi pozvani. Budite svijedoci mira i ljubavi u ovom nemirnom svijetu. Va? je ?ivot prolazan ovdje na zemlji. Molite da preko molitve ?udite za nebom i nebeskim stvarima i va?a srca ce vidjeti sve drugcije. Niste sami, ja sam s vama i zagovaram pred mojim sinom Isusom za vas. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 05/25/2017

Poruka, 02. lipnja, 2017 "Draga djeco, Kao i u drugim mjestima gdje sam vam dolazila tako vas i ovdje pozivam na molitvu. Molite za one koji ne poznaju moga Sina, za one koji nisu upoznali ljubav Bo?ju, protiv grijeha, za posvecene ? za one koje je moj Sin pozvao da imaju ljubavi i duha snage za vas, za Crkvu. Molite se mome Sinu, a ljubav koju iskusite od Njegove blizine dat ce vam snage uciniti vas spremnima na djela ljubavi koja cete ciniti u Njegovo ime. Djeco moja, budite spremni. Ovo vrijeme je prekretnica. Zato vas iznova pozivam na vjeru i nadu. Pokazujem vam put kojim trebate ici, a to su rijeci Evandelja. Apostoli moje ljubavi, svijetu su toliko potrebne va?e ruke uzdignute prema Nebu, prema mome Sinu, prema Nebeskom Ocu. Potrebno je mnogo poniznosti i cistoce srca. Imajte povjerenja u moga Sina i znajte da uvijek mo?ete biti bolji. Moje majcinsko srce ?eli da vi, apostoli moje ljubavi, budete malena svjetla svijeta; da rasvjetljujete tamo gdje tama ?eli zavladati; da svojom molitvom i ljubavlju pokazujete pravi put, da spa?avate du?e. Ja sam s vama. Hvala vam." 06/02/2017

Poruka, 25. lipanj 2017 "Draga djeco! Danas vam ?elim zahvaliti na va?oj ustrajnosti i pozvat vas da se otvorite dubokoj molitvi. Molitva je, djecice, srce vjere i nada u vjecni ?ivot. Zato, molite srcem dok va?e srce ne pjeva sa zahvalno?cu Bogu Stvoritelju koji vam je dao ?ivot. Ja sam s vama, djecice, i nosim vam moj majcinski blagoslov mira. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 06/25/2017


Vidjelica Ivanka Ivankovic Elez imala je redovito godi?nje ukazanje 25. lipnja 2017.

Prigodom posljednjeg svakodnevnog ukazanja 7. svibnja 1985. Gospa je Ivanki, povjeriv?i joj posljednju, 10. tajnu, kazala da ce tijekom cijelog svog ?ivota imati ukazanje jedanput u godini i to na obljetnicu ukazanja. Tako je bilo i ove godine. Ukazanje, koje je trajalo 4 minute, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kuci. Ukazanju je bila nazocna samo Ivankina obitelj. Nakon ukazanja vidjelica Ivanka je rekla:

Gospa je dala slijedecu poruku: "Djecice, molite, molite, molite." Gospa je bila radosna i sve nas je blagoslovila svojim majcinskim blagoslovom.


Poruka, 02. srpnja, 2017 "Draga djeco, Hvala vam ?to se odazivate na moje pozive i ?to se okupljate ovdje oko mene, svoje nebeske majke. Znam da mislite na mene s ljubavlju i nadom. I ja osje?am ljubav prema svima vama, kao ?to je osje?a i moj premili Sin koji me po svojoj milosrdnoj ljubavi uvijek iznova ?alje k vama, On koji je bio ?ovjek, koji je bio i jeste Bog - jedan i trojstveni, On koji je radi vas trpio i tijelom i du?om, On koji se u?inio kruhom da hrani va?e du?e i tako ih spa?ava. Djeco moja, u?im vas kako biti dostojni Njegove ljubavi, da svoje misli upravite k Njemu, da ?ivite moga Sina. Apostoli moje ljubavi, zaogr?em vas svojim pla?tem jer vas kao majka ?elim za?tititi. Molim vas molite za cijeli svijet. Moje srce pati. Grijesi se mno?e, odvi?e su brojni. Ali uz pomo? vas koji ste ponizni, skromni, ispunjeni ljubavlju, skriveni i sveti, moje srce ?e pobijediti. Ljubite moga Sina iznad svega i cijeli svijet po Njemu. Nikada nemojte zaboraviti da svaki va? brat nosi u sebi ne?to dragocjeno - du?u. Zato, djeco moja, ljubite sve one koji ne poznaju moga Sina da bi po molitvi i ljubavi koja iz molitve dolazi postali bolji, da bi dobrota u njima mogla pobijediti, da bi se du?e spasile i imale vje?ni ?ivot. Apostoli moji, djeco moja, moj Sin vam je rekao da ljubite jedni druge. Neka to bude zapisano u va?im srcima i uz molitvu poku?ajte tu ljubav ?ivjeti. Hvala vam."

Poruka, 25. srpanj 2017 "Draga djeco! Budite molitva i odsjaj Bo?je ljubavi za sve one koji su daleko od Boga i Bo?jih zapovijedi. Budite, djecice, vjerni i odlucni u obracenju i radite na sebi da vam svetost ?ivota bude istina i poticite se u dobru preko molitve da bi va? ?ivot na zemlji bio ugodniji. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 07/25/2017

Poruka, 02. kolovoza 2017 "Draga djeco, Voljom Nebeskog Oca, kao majka onoga koji vas ljubi, tu sam s vama da vam pomognem upoznati ga i slijediti ga. Moj Sin vam je ostavio otiske svojih stopala da bi vam bilo lak?e slijediti ga. Ne bojte se. Ne budite nesigurni, ja sam s vama. Ne dajte se obeshrabriti jer potrebno je mnogo molitve i ?rtve za one koji ne mole, ne ljube, ne poznaju moga Sina. Pomozite, gledajuci u njima svoju bracu. Apostoli moje ljubavi, oslu?kujte moj glas u sebi, osjetite moju majcinsku ljubav. Zato molite, molite djelujuci, molite darujuci, molite ljubavlju, molite radom i mislima u ime moga Sina. ?to god vi?e ljubavi budete davali, vi?e cete je i primiti. Ljubav proizi?la iz ljubavi rasvjetljuje svijet. Otkupljenje je ljubav, a ljubav nema svr?etka. Kada moj Sin iznova dode na zemlju tra?it ce ljubav u va?im srcima. Djeco moja, mnoga je djela ljubavi za vas ucinio. Ja vas ucim da ih vidite, shvatite i zahvaljujete mu ljubeci ga i uvijek iznova opra?tajuci bli?njima. Jer ljubiti moga Sina znaci opra?tati. Moj se Sin ne ljubi ako se bli?njemu ne mo?e oprostiti, ako se bli?nji ne mo?e poku?ati shvatiti, ako se sudi. Djeco moja, cemu vam molitva ako ne ljubite i ne pra?tate. Hvala vam." 08/02/2017

Poruka, 25. kolovoz 2017 "Draga djeco! Danas vas pozivam da budete ljudi molitve. Molite dok vam molitva ne bude radost i susret sa Svevi?njim. On ce va?e srce preobraziti i vi cete postati ljudi ljubavi i mira. Ne zaboravite, djecice, da je sotona jak i ?eli vas odvratiti od molitve. Vi ne zaboravite da je molitva tajni kljuc susreta s Bogom. Zato sam s vama da vas vodim. Ne odustajte od molitve. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 08/25/2017

Poruka, 25. rujan 2017 "Draga djeco! Pozivam vas da budete dare?ljivi u odricanju, postu i molitvi za sve one koji su u ku?nji, a va?a su braca i sestre. Na poseban nacin vas molim da molite za svecenike i sve posvecene da jo? ?arce ljube Isusa, da Duh Sveti ispuni njihova srca rado?cu, da svjedoce Nebo i nebeske tajne. Mnoge du?e su u grijehu, jer nema onih koji se ?rtvuju i mole za njihovo obracenje. Ja sam s vama i molim za vas da va?a srca budu ispunjena rado?cu. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 09/25/2017

Poruka, 2. listopada 2017 "Draga djeco, Ja vam govorim kao majka, jednostavnim rijecima, ali ispunjenima s mnogo ljubavi i brige za moju djecu, koja su mi po mome Sinu povjerena. A moj Sin, koji je od vjecne sada?njosti, On vam govori rijecima ?ivota i sije ljubav u otvorena srca. Zato vas molim, apostoli moje ljubavi, imajte otvorena srca uvijek spremna za milosrde i opra?tanje. Po mome Sinu uvijek oprostite bli?njima, jer tako ce mir biti u vama. Djeco moja, brinite se za svoju du?u, jer ona je ono jedino ?to vam zaista pripada. Zaboravljate na va?nost obitelji. Obitelj ne bi trebala biti mjesto patnje i boli, vec mjesto razumijevanja i nje?nosti. Obitelji koje poku?avaju ?ivjeti po mome Sinu ?ive u uzajamnoj ljubavi. Jo? dok je bio mali, moj Sin mi je govorio da su mu svi ljudi braca. Zato zapamtite, apostoli moje ljubavi, da su vam svi ljudi koje susrecete obitelj ? braca po mome Sinu. Djeco moja, ne gubite vrijeme razmi?ljajuci o buducnosti, brinuci se. Neka va?a jedina briga bude kako dobro svaki trenutak ?ivjeti po mome Sinu. I eto vam mira! Djeco moja, nemojte nikada zaboraviti moliti za svoje pastire. Molite da mogu sve ljude prihvatiti kao svoju djecu, da im po mome Sinu budu duhovni ocevi. Hvala vam!" 10/02/2017

Poruka, 25. listopad 2017 "Draga djeco! Pozivam vas da u ovom milosnom vremenu budete molitva. Svi imate problema, nevolja, muka i nemira. Nek vam svetci budu uzor i poticaj na svetost, Bog ce vam biti blizu i vi cete biti obnovljeni u potrazi po osobnom obracenju. Vjera ce vam biti nada i radost ce zavladati u va?im srcima. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 10/25/2017

Poruka, 2. studenoga, 2017 "Draga djeco, Gledajući vas okupljene oko mene, svoje majke, vidim mnogo čistih duša, mnogo moje djece koja traže ljubav i utjehu ali im je nitko ne pruža. Vidim i one koji čine zlo, jer nemaju dobrih primjera, koji nisu upoznali moga Sina. Ono dobro koje je šutljivo, a širi se preko čistih duša, je snaga koja održava ovaj svijet. Mnogo je grijeha, ali ima i ljubavi. Moj Sin vam šalje mene, majku, istu za sve, da vas naučim ljubiti da shvatite da ste braća. Želi vam pomoći. Apostoli moje ljubavi, dovoljna je živa želja vjere i ljubavi, i moj Sin će je prihvatiti. Ali morate biti dostojni, imati dobru volju i otvorena srca. Moj Sin ulazi u otvorena srca. Ja kao majka želim da što bolje upoznate moga Sina, Boga rođenog od Boga, da upoznate veličinu Njegove ljubavi koja vam je toliko potrebna. On je vaše grijehe na sebe prihvatio, postigao otkupljenje za vas, a zauzvrat tražio da ljubite jedni druge. Moj Sin je ljubav. On ljubi sve ljude bez razlike, sve ljude svih zemalja i svih naroda. Kada biste, djeco moja, živjeli ljubav moga Sina, Njegovo kraljevstvo bi bilo već na zemlji. Zato, apostoli moje ljubavi, molite, molite da bi vam moj Sin i Njegova ljubav bili što bliži, kako biste bili primjer ljubavi i pomogli svima onima koji nisu upoznali moga Sina. Nikada nemojte zaboraviti da vas moj Sin, jedan i trojstveni, ljubi. Volte i molite za svoje pastire. Hvala vam." 11/02/2017

Poruka, 25. studeni 2017 "Draga djeco! U ovom milosnom vremenu pozivam vas na molitvu. Molite i tražite mir, djecice. On koji je došao ovdje na zemlju da vam da mir svoj, bez razlike tko ste i što ste. On, moj sin, vaš brat, preko mene poziva vas na obracenje jer bez Boga nemate buducnosti ni života vjecnog. Zato, vjerujte i molite i živite u milosti i ocekivanju vašeg osobnog susreta s Njim. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 11/25/2017

Poruka, 2. prosinca, 2017 "Draga djeco, obracam vam se kao vaša majka, majka pravednika, majka onih koji ljube i trpe, majka svetih. Djeco moja, i vi možete biti sveti, to ovisi o vama. Sveti su oni koji neizmjerno ljube Nebeskog Oca, oni koji ga ljube iznad svega. Zato, djeco moja, nastojte uvijek biti bolji. Ako nastojite biti dobri možete biti sveti a da i ne mislite tako o sebi. Ako mislite da ste dobri, niste ponizni i oholost vas udaljava od svetosti. U ovom nemirnom svijetu punom prijetnji vaše bi ruke, apostoli moje ljubavi, trebale biti ispružene u molitvi i milosrdu. A meni, djeco moja, poklanjajte ružarij, ruže koje toliko volim. Moje ruže su vaše molitve izrecene srcem a ne samo izrecitirane usnicama. Moje ruže su vaša djela molitve, vjere i ljubavi. Dok je bio mali moj Sin mi je govorio da ce brojna biti moja djeca i da ce mi mnogo ruža donositi. Nisam ga shvacala. Sada znam da ste vi ta djeca koja mi donosite ruže kada iznad svega ljubite moga Sina, kada molite srcem, kada pomažete najsiromašnijima. To su moje ruže. To je vjera koja cini da se sve u životu cini po ljubavi, da se ne zna za oholost, da je se uvijek spremno oprostiti, nikada ne suditi, uvijek pokušati razumjeti svoga brata. Zato, apostoli moje ljubavi, molite za one koji ne znaju ljubiti, one koji ne ljube vas, one koji su vam ucinili zlo, one koji nisu upoznali ljubav moga Sina. Djeco moja, to od vas tražim jer, zapamtite, moliti znaci ljubiti i praštati. Hvala vam." 12/02/2017

Poruka, 25. prosinac 2017 "Draga djeco! Danas vam nosim mog sina Isusa da vam da svoj mir i blagoslov. Sve vas pozivam, djecice, da živite i svjedocite milosti i darove koje ste primili. Ne bojte se! Molite da vam Duh Sveti da snage da budete radosni svjedoci i ljudi mira i nade. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 12/25/2017


GODIŠNJE UKAZANJE JAKOVU COLI

Na posljednjem svakodnevnom ukazanju, 12. rujna 1998., Gospa je Jakovu Coli rekla da ce ukazanje imati jedanput godišnje i to 25. prosinca, na Božic. Tako je bilo i ove godine. Ukazanje je pocelo u 14 sati i 07 minuta i trajalo je 10 minuta. Jakov je, nakon toga, prenio poruku:

"Draga djeco! Danas, na ovaj milosni dan, pozivam vas da zatražite od Gospodina dar vjere. Djeco moja, opredijelite se za Boga i pocnite živjeti i vjerovati u ono na što vas Bog poziva. Vjerovati, djeco moja, znaci predati vaše živote u Božje ruke, u ruke Gospodina koji vas je stvorio i koji vas neizmjerno ljubi. Nemojte biti vjernici samo na rijecima vec živite i svjedocite vašu vjeru preko djela i kroz vaš osobni primjer. Razgovarajte s Bogom kao s vašim ocem. Otvorite mu i predajte vaša srca i vidjet cete kako se vaša srca mijenjaju i kako ce se vaš život diviti Božjim djelima u vašem životu. Djeco moja, nema života bez Boga i zato kao vaša majka zagovaram i molim svoga Sina da obnovi vaša srca i da vaš život ispuni svojom neizmjernom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu."


Last Modified 12/25/2017