Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2017 In Danish

25. marts, 2017 "Kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer alle til at åbne hjertet for Guds barmhjertighed. På den måde kan I gennem bøn, bod og forsættet om hellighed begynde et nyt liv. Forårstiden leder jeres tanker og hjerter mod det nye liv, mod fornyelsen. Derfor, mine kære børn, er jeg hos jer for at hjælpe jer, så at I beslutsomt kan sige JA til Gud og Guds bud. I er ikke alene, jeg er med jer gennem den nåde, som den Allerhøjeste giver mig til jer og jeres generation. Tak, fordi I følger min opfordring!" 03/2017

25. april, 2017 "Kære børn! Elsk, bed og vidn om mit nærvær for alle dem der er langt væk. Med jeres vidnesbyrd og eksempel kan I bringe de hjerter der er fjernt fra Gud og Hans nåde, tættere på. Jeg er med jer og går i forbøn for jer, så at I kan aflægge vidnesbyrd med kærlighed og mod og opmuntre alle der er langt fra mit ubesmittede hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!" 04/25/2017

25. maj, 2017 "Kære børn! Den Almægtige har tilladt mig atter at opfordre jer til omvendelse. Mine kære børn, åbn jeres hjerte for den nåde, I alle er kaldet til. Vær vidner om freden og kærligheden i denne verden, der mangler fred. Jeres liv her på jorden er forgængeligt. Bed, så at I gennem bønnen længes efter Himmelen og de himmelske ting, og jeres hjerte vil se på alting på en ny måde. I er ikke alene, jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn Jesus. Tak fordi I følger min opfordring!" 05/25/2017

25. juni, 2017 "Kære børn! I dag vil jeg takke jer for jeres vedholdenhed og opfordre jer til at åbne jer for den dybe bøn. Bønnen, mine kære børn, er troens hjerte. og håbet om det evige liv. Derfor skal I bede med hjertet indtil jeres hjerte synger Gud Skaberens pris, Han som har givet jer livet. Jeg er med jer mine kære børn, og jeg giver jer min moderlige fredsvelsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 06/25/2017

25. juli, 2017 "Kære børn! I skal være bøn og Guds kærligheds genskin for alle dem, der er fjernt fra Gud og Hans bud. Kære børn, I skal være trofaste og beslutsomme i omvendelsen, og arbejde med jer selv, så at jeres livs hellighed bliver sandhed og I skal opmuntre hinanden til det gode gennem bøn, så at jeres liv på jorden må blive mere behageligt. Tak fordi I følger min opfordring!" 07/25/2017

25. august, 2017 "Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at blive bedende mennesker. Bed, indtil bønnen bliver fred og samvær med den Allerhøjeste. Han vil forvandle jeres hjerter, og I vil blive mennesker, fulde af fred og kærlighed. Glem ikke, mine kære børn, at satan er stærk og gerne vil lede jer væk fra bønnen. Glem ikke, at bønnen er den hemmelige nøgle til mødet med Gud. Derfor er jeg hos jer for at føre jer. Opgiv aldrig bønnen. Tak fordi I følger min opfordring!" 08/25/2017

25. september, 2017 "Kære børn! Jeg opfordrer jer til at være storsindede i forsagelse, faste og bøn, for alle dem, der lever i fristelse, men som er jeres søskende. Jeg beder jer ganske særligt om at bede for præster og alle viede personer, så at de må elske Jesus endnu mere glødende, så at Helligånden må fylde deres hjerte med glæde og så at de vidner om Himmelen og de himmelske hemmeligheder. Mange sjæle lever i synd fordi der ikke er nogen, der ofrer sig beder om deres omvendelse. Jeg er hos jer og beder for jer, for at jeres hjerte må være fyldt med glæde. Tak fordi I følger min opfordring!" 09/25/2017

25. oktober, 2017 "Kære børn, i denne nådens tid opfordrer jeg jer til at være bøn. I har alle sammen problemer, besvær, lidelser og ufred. Helgenerne skal være forbilleder for jer og anspore jer til hellighed. Gud ønsker at være jer nær, og gennem personlig omvendelse vil I blive fornyet i jeres søgen. Troen vil være jeres håb, og freden vil herske i jeres hjerter. Tak fordi I følger min opfordring!" 10/25/2017

25. november 2017 "Kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer til at bede. Bed og søg fred, mine kære børn. Ham, der er kommet her på jorden for at give jer, hvem eller hvad I end er, sin fred; Ham min Søn, jeres bror opfordrer jer gennem mig til omvendelse, for uden Gud har I ingen fremtid, intet evigt liv. Derfor skal I tro og bede og leve i nåden og i længslen efter jeres personlige møde med Ham. Tak fordi I følger min opfordring!" 11/25/2017

25. december 2017 "Kære børn! I dag bringer jeg jer min Søn, Jesus, så at Han kan give jer sin fred og velsignelse. Jeg opfordrer jer alle, mine kære børn, til at leve og bevidne de nådegaver og gaver, I har modtaget. Frygt ikke! Bed, så at Helligånden giver jer kraft til at være glade vidner og mennesker af fred og håb. Tak fordi I følger min opfordring!" 12/25/2017


Last Modified 12/26/2017