Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Croatian

Poruka, 2. sijecnja, 2018 "Draga djeco, kada na zemlji ponestaje ljubavi, kada se ne pronalazi put spasenja, ja Majka dolazim da vam pomognem, da spoznate istinsku vjeru - ?ivu i duboku ? kako bih vam pomogla da istinski ljubite. Kao majka ceznem za va?om uzajamnom ljubavi, dobrotom i cistocom. Moja ?elja je da ste pravedni i da se ljubite. Djeco moja, budite radosni u du?i, budite cisti, budite djeca. Moj Sin govorio je da voli biti medu cistim srcima, jer cista srca uvijek su mlada i vesela. Moj Sin vam je govorio da pra?tate i da se ljubite. Znam da to nije uvijek lako. Patnja cini da rastete u duhu. Da biste ?to vi?e duhovno rasli, morate iskreno istinski pra?tati i ljubiti. Mnoga moja djeca na zemlji ne poznaju moga Sina, ne ljube ga, ali vi koji ljubite moga Sina, koji ga nosite u srcu, molite, molite i moleci osjecajte moga Sina uz sebe. Neka va?a du?a udi?e Njegov duh. Ja sam medu vama i govorim o malim i velikim stvarima. Necu se umoriti govoreci vam o svome Sinu ? istinskoj ljubavi. Zato, djeco moja, otvorite mi va?a srca. Dozvolite da vas majcinski vodim. Budite apostoli ljubavi moga Sina i mene. Kao majka vas molim ne zaboravite one koje je moj Sin pozvao da vas vode. Nosite ih u srcu i molite za njih. Hvala vam." 01/02/2018

Poruka, 25. sijecanj 2018 "Draga djeco! Ovo vrijeme nek bude za vas vrijeme molitve da bi Duh Sveti preko molitve si?ao na vas i dao vam obracenje. Otvorite va?a srca i citajte Sveto pismo da biste po svjedocanstvima i vi bili bli?e Bogu. Tra?ite, djecice, iznad svega Boga i Bo?je stvari a ostavite zemlji zemaljske, jer sotona vas privlaci pra?ini i grijehu. Vi ste pozvani na svetost i stvoreni za nebo. Zato, tra?ite nebo i nebeske stvari. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 01/25/2018

Poruka, 25. veljaca 2018 "Draga djeco! U ovom milosnom vremenu sve vas pozivam da se otvorite i ?ivite zapovijedi koje vam je Bog dao, da vas one vode po sakramentima na putu obracenja. Svijet i svjetske napasti vas ku?aju, a vi, djecice, gledajte Bo?ja stvorenja koje vam je On dao u ljepoti i poniznosti i ljubite Boga, djecice, iznad svega i On ce vas voditi na putu spasenja. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 02/25/2018

Poruka, 02. o?ujka, 2018 "Draga djeco, velika je djela u meni u?inio Nebeski Otac, kao ?to ih ?ini u svima onima koji ga nje?no ljube i vjerno mu i odano slu?e. Djeco moja, Nebeski Otac vas ljubi, pa po njegovoj ljubavi ja sam tu s vama. Govori vam, za?to ne ?elite vidjeti znakove. Uz Njega je sve lak?e. I bol ?ivljena s Njim je lak?a jer postoji vjera. Vjera poma?e u boli, a bol bez vjere vodi u o?aj. Bol ?ivljena i Bogu prinesena uzdi?e. Pa zar nije moj Sin po svojoj bolnoj ?rtvi otkupio svijet. Ja sam kao Njegova majka bila s njim u boli i patnji kao ?to sam sa svima vama. Djeco moja, s vama sam u ?ivotu, u boli, u patnji, u radosti i ljubavi. Zato imajte nadu. Nada ?ini da se shvati da je tu ?ivot. Djeco moja, ja vam govorim, moj glas govori va?oj du?i, moje srce govori va?em srcu. Apostoli moje ljubavi, oh koliko vas moje maj?insko srce ljubi. Kolikim vas mnogim stvarima ?elim nau?iti. Koliko moje maj?insko srce ?eli da ste potpuni, a to mo?ete biti samo kada u vama budu ujedinjeni du?a, tijelo i ljubav. Molim vas kao svoju djecu, mnogo molite za Crkvu i za njene slu?benike - va?e pastire, da Crkva bude onakva kakvu je moj Sin ?eli, bistra kao izvorska voda i puna ljubavi. Hvala vam." 03/02/2018


Godi?nje ukazanje Mirjani Dragicevic-Soldo 18. o?ujka 2018.

Vidjelica Mirjana Dragicevic-Soldo imala je svakodnevna ukazanja od 24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Na posljednjem svakodnevnom ukazanju Gospa je, povjeriv?i joj desetu tajnu, rekla da ce joj se ukazivati jedanput godi?nje i to 18. o?ujka. Tako je i bilo tijekom svih ovih godina. Vi?e tisuca hodocasnika okupilo se na molitvi krunice. Ukazanje je zapocelo u 13:38 h i trajalo do 13:42 h.

"Draga djeco! Moj zemaljski ?ivot je bio jednostavan. Voljela sam i radovala se malim stvarima. Voljela sam ?ivot, dar od Boga, iako su boli i patnje probijale moje srce. Djeco moja, imala sam snagu vjere i bezgranicno povjerenje u Bo?ju ljubav. Svi oni koji imaju snagu vjere su jaci. Vjera cini da ?ivi? po dobru i onda svjetlo Bo?je ljubavi dolazi uvijek u ?eljenom trenutku. To je snaga koja podr?ava u boli i patnji. Djeco moja, molite za snagu vjere i pouzdajte se u Nebeskog Oca i ne bojte se. Znajte da nijedno Bo?je stvorenje nece biti izgubljeno nego da ce ?ivjeti zauvijek. Svaka bol ima svoj kraj i onda pocinje ?ivot u slobodi tamo gdje sva moja djeca dolaze, gdje se sve vraca. Djeco moja, va?a borba je te?ka. Bit ce jo? te?a, ali vi slijedite moj primjer. Molite za snagu vjere, pouzdajte se u ljubav Nebeskog Oca. Ja sam s vama, ja vam se ocitujem, ja vas hrabrim. S neizmjernom majcinskom ljubavi milujem va?e du?e. Hvala vam."


Poruka, 25. o?ujak 2018 "Draga djeco! Pozivam vas da budete sa mnom u molitvi u ovom milosnom vremenu kad se bori tama protiv svjetla. Molite, djecice, ispovjedajte se i pocnite novi ?ivot u milosti. Odlucite se za Boga i On ce vas voditi prema svetosti i kri? ce vam biti znak pobjede i nade. Budite ponosni da ste kr?teni i zahvalni u svome srcu da ste dio Bo?jeg plana. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 03/25/2018

Poruka, 02. travnja 2018 "Draga djeco, Po velikoj ljubavi Nebeskog Oca uz vas sam kao va?a majka, a vi ste uz mene kao moja djeca, kao apostoli moje ljubavi koje neprestano okupljam oko sebe. Djeco moja, vi ste ti koji se uz molitvu trebate u potpunosti predati mome Sinu, da ne ?ivite vi?e vi ve? moj Sin u vama. Tako da svi oni koji ne poznaju moga Sina vide ga u vama i po?ele upoznati ga. Molite da u vama vide odlu?nu poniznost i dobrotu, spremnost na slu?enje drugima; da u vama vide kako srcem ?ivite svjetovni poziv u zajedni?tvu s mojim Sinom; da u vama vide blagost, nje?nost i ljubav prema mome Sinu kao i prema svoj bra?i i sestrama. Apostoli moje ljubavi, morate mnogo moliti i o?istiti svoja srca da biste prvo vi hodali putem moga Sina, da biste vi bili pravednici povezani s pravedno??u moga Sina. Djeco moja, kao moji apostoli, morate biti ujedinjeni u zajedni?tvu koje proizlazi iz moga Sina, da moja djeca koja ne poznaju moga Sina prepoznaju zajedni?tvo ljubavi i po?ele hoditi putem ?ivota, putem jedinstva s mojim Sinom. Hvala vam." 04/02/2018

Poruka, 25. travanj 2018 "Draga djeco! Danas vas pozivam da s Isusom ?ivite va? novi ?ivot. Nek vam Uskrsli dadne snagu da u ku?njama ?ivota budete uvijek jaki i u molitvi odani i ustrajni jer vas je Isus svojim ranama spasio i uskrsnucem dao novi ?ivot. Molite, djecice, i ne gubite nadu. U va?im srcima nek bude radost i mir i svjedocite radost da ste moji. Ja sam s vama i sve vas ljubim mojom majcinskom ljubavlju. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 04/25/2018

Poruka, 25. svibanj 2018 "Draga djeco! U ovom nemirnom vremenu pozivam vas da imate vi?e povjerenja u Boga koji je Otac va? na nebesima i koji je mene poslao da vas Njemu vodim. Vi otvorite svoja srca darovima koje vam On ?eli dati i u ti?ini srca klanjajte se mome Sinu Isusu koji je dao svoj ?ivot da biste vi ?ivjeli u vjecnosti kamo vas ?eli voditi. Neka va?a nada bude radost susreta sa Svevi?njim u svakida?njem ?ivljenju. Zato vas pozivam: ne zapustite molitvu jer molitva cini cudesa. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 05/25/2018

Poruka, 25. lipanj 2018 "Draga djeco! Ovo je dan ?to mi dade Gospodin da mu se zahvaljujem za svakog od vas, za one ?to su se obratili i prihvatili moje poruke i po?li putem obracenja i svetosti. Radujte se, djecice, jer Bog je milosrdan i sve vas ljubi svojom neizmjernom ljubavlju i vodi vas prema putu spasenja preko mog dolaska ovdje. Ja vas sve ljubim i dajem vam mog Sina da vam On dadne mir. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 06/25/2018


Redovito Gospino ukazanje vidjelici Ivanki

Vidjelica Ivanka Ivankovic Elez imala je redovito godi?nje ukazanje 25. lipnja 2018. Prigodom posljednjeg svakodnevnog ukazanja 7. svibnja 1985. Gospa je Ivanki, povjeriv?i joj posljednju, 10. tajnu, kazala da ce tijekom cijelog svog ?ivota imati ukazanje jedanput u godini i to na obljetnicu ukazanja. Tako je bilo i ove godine. Ukazanje, koje je trajalo 3 minute (18:39h -18:42h) , Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kuci. Ukazanju je bila nazocna samo Ivankina obitelj. Nakon ukazanja vidjelica Ivanka je rekla:

Gospa je dala slijedecu poruku: "Djecice, molite, molite, molite." Gospa je bila radosna i sve nas je blagoslovila svojim majcinskim blagoslovom.


Poruka, 25. srpanj 2018 "Draga djeco! Bog me pozvao da vas vodim Njemu jer On je va?a snaga. Zato vas pozivam da se Njemu molite i u Njega se uzdajte, jer On je va?e utoci?te od svakog zla koje vreba i nosi du?e daleko od milosti i radosti na koje ste svi pozvani. Djecice, ?ivite raj ovdje na zemlji da vam bude dobro i nek vam Bo?je zapovijedi budu svjetlo na va?em putu. Ja sam s vama i sve vas ljubim svojom majcinskom ljubavlju. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 07/25/2018

Poruka, 02. kolovoza 2018 "Draga djeco, Maj?inskom ljubavlju vas pozivam da otvorite srca miru, da otvorite srca mome Sinu, da u va?im srcima pjeva ljubav prema mome Sinu, jer samo iz te ljubavi mir u du?i dolazi. Djeco moja, znam da imate dobrote, znam da imate ljubavi - milosrdne ljubavi. Ali mnoga moja djeca jo? imaju zatvorena srca. Misle da mogu ?initi bez da svoje misli usmjere prema Nebeskom Ocu koji rasvjetljuje, prema mome Sinu koji je uvijek iznova s vama u Euharistiji i ?eli vas slu?ati. Djeco moja, za?to mu ne govorite? ?ivot svakog od vas je va?an i dragocjen jer je dar od Nebeskog Oca za vje?nost. Zato, nikad mu nemojte zaboraviti zahvaljivati, govorite mu. Znam, djeco moja, da je vama nepoznato ono ?to dolazi poslije, ali kad do?e ono va?e poslije dobit ?ete sve odgovore. Moja maj?inska ljubav ?eli da ste spremni. Djeco moja, svojim ?ivotom stavljajte dobre osje?aje u srca ljudi koje susre?ete, osje?aje mira , dobrote, ljubavi i oprosta. Kroz molitvu oslu?kujte ?to vam moj Sin govori i tako ?inite. Iznova vas pozivam na molitvu za svoje pastire, za one koje je moj Sin pozvao. Zapamtite da trebaju molitve i ljubavi. Hvala vam." 08/02/2018

Poruka, 25. kolovoz 2018 "Draga djeco! Ovo je milosno vrijeme. Djecice, vi?e molite manje pricajte i prepustite Bogu da vas vodi putem obracenja. Ja sam s vama i ljubim vas mojom majcinskom ljubavlju. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 08/25/2018

Poruka, 25. rujan 2018 "Draga djeco! I priroda vam pru?a znakove svoje ljubavi preko plodova koje vam daje. I, vi, ste mojim dolaskom primili obilje darova i plodova. Djecice, koliko ste odgovorili mom pozivu, Bog zna. Ja vas pozivam: Nije kasno, odlucite se za svetost i ?ivot s Bogom u milosti i miru! Bog ce vas blagosloviti i dati vam stostruko, ako se u Njega ufate. Hvala vam ?to ste se odazvali mome pozivu." 09/25/2018

Poruka, 02. listopada 2018 "Draga djeco, Pozivam vas da budete hrabri, da ne posustajete, jer i najmanje dobro, i najmanji znak ljubavi pobjeđuju sve vidljivije zlo. Djeco moja, poslušajte me da bi dobro nadvladalo, da biste upoznali ljubav moga Sina. To je najveća sreća – ruke moga Sina koje grle, njega koji ljubi dušu, njega koji se dao za vas i uvijek se iznova u Euharistiji daje, njega koji ima riječi života vječnoga. Upoznati njegovu ljubav i slijediti njegove stope znači imati bogatstvo duhovnosti. To je bogatstvo koje daje dobre osjećaje i vidi ljubav i dobrotu posvuda. Apostoli moje ljubavi, djeco moja, vi budite kao zrake sunca koje toplinom ljubavi moga Sina griju sviju oko sebe. Djeco moja, svijetu su potrebni apostoli ljubavi, svijetu je potrebno mnogo molitve ali molitve rečene srcem i dušom, a ne samo izgovorene usnama. Djeco moja, težite k svetosti ali u poniznosti, u poniznosti koja dopušta mome Sinu da preko vas čini ono što On želi. Djeco moja, vaše molitve, vaše riječi, misli i djela, sve vam to otvara ili zatvara vrata u Kraljevstvo nebesko. Moj Sin vam je pokazao put i dao vam nadu, a ja vas tješim i hrabrim. Jer, djeco moja, ja sam bila upoznala bol ali sam imala vjeru i nadu. Sada imam nagradu života u Kraljevstvu moga Sina. Zato, poslušajte me, imajte hrabrosti i ne posustajte. Hvala vam." 10/02/2018

Poruka, 25. listopad 2018 "Draga djeco! Vi imate veliku milost da ste pozvani na novi život po porukama koje vam dajem. Ovo je, djecice, milosno vrijeme, vrijeme i poziv na obracenje za vas i buduce naraštaje. Zato vas pozivam, djecice, molite se više i otvorite vaše srce mom sinu Isusu. Ja sam s vama i sve vas ljubim i blagoslivljem svojim majcinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 10/25/2018

Poruka, 02. studeni 2018 "Draga djeco, Moje majcinsko srce pati dok gledam svoju djecu koja ne ljube istinu, koja je skrivaju, dok gledam svoju djecu koja ne mole osjecajima i djelima. Žalosna sam dok govorim svome Sinu da mnoga moja djeca nemaju više vjere, da ne poznaju njega – moga Sina. Zato pozivam vas, apostoli moje ljubavi, vi nastojte gledati do samoga dna u ljudska srca i tamo cete sigurno naci malo skriveno blago. Gledati na taj nacin je milosrde Nebeskog Oca. Tražiti dobro cak i tamo gdje je najvece zlo, pokušati shvatiti jedni druge a ne suditi, to je ono što moj Sin traži od vas. A ja vas kao majka pozivam da ga poslušate. Djeco moja, duh je mocniji od tijela i nošen ljubavlju i djelima prelazi sve zapreke. Ne zaboravite, moj Sin vas je ljubio i ljubi. Njegova ljubav je s vama i u vama kada ste jedno s njim. On je svjetlo svijeta i nitko i ništa ga nece moci zaustaviti u konacnoj slavi. Zato, apostoli moje ljubavi, nemojte se bojati svjedociti istinu. Svjedocite je s oduševljenjem, djelima, ljubavlju, svojom žrtvom, a nadasve poniznošcu. Svjedocite istinu svima onima koji nisu upoznali moga Sina. Ja cu biti uz vas, ja cu vas hrabriti. Svjedocite ljubav koja nikada ne prestaje jer dolazi od Nebeskog Oca koji je vjecan i koji nudi vjecnost svoj mojoj djeci. Duh moga Sina ce biti uz vas. Iznova vas pozivam, djeco moja, molite za svoje pastire, molite da ih može voditi ljubav moga Sina. Hvala vam." 11/02/2018

Poruka, 25. studeni 2018 "Draga djeco! Ovo je vrijeme milosti i molitve, vrijeme cekanja i darivanja. Bog vam se daje da ga ljubimo iznad svega. Zato, djecice, otvorite vaša srca i obitelji da bi ovo cekanje postalo molitva i ljubav, a napose darivanje. Ja sam s vama, djecice, i poticem vas da ne odustajete od dobra, jer plodovi se vide i cuju na daleko. Zato je neprijatelj ljut i upotrebljava sve da vas odvede od molitve. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 10/25/2018

Poruka, 25. prosinac 2018 "Draga djeco! Nosim vam mog sina Isusa koji je Kralj mira. On vam daje mir i neka ne bude samo za vas nego, djecice, nosite ga drugima u radosti i poniznosti. Ja sam s vama i molim se za vas u ovom milosnom vremenu koje vam Bog želi dati. Moja prisutnost je znak ljubavi ovdje dok sam s vama da vas štitim i vodim prema vjecnosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." 12/25/2018


GODIŠNJE UKAZANJE JAKOVU COLI

Na posljednjem svakodnevnom ukazanju, 12. rujna 1998., Gospa je Jakovu Coli rekla da ce ukazanje imati jedanput godišnje i to 25. prosinca, na Božic. Tako je bilo i ove godine. Ukazanje je pocelo u 13:38 do 13:47 sati i trajalo je 9 minuta. Gospa je došla s malim Isusom u narucju. Gospa je preko Jakova uputila sljedecu poruku:

"Draga djeco, na ovaj milosni dan pozivam vas na ljubav. Djecice, Bog vas neizmjerno ljubi i zato, djecice, puni pouzdanja ne gledajuci unatrag i bez straha u potpunosti mu predajte vaša srca da ih Bog ispuni svojom ljubavlju. Ne bojte se vjerovati Njegovoj ljubavi i milosrdu jer je Njegova ljubav jaca od svake vaše slabosti i straha. Zato, djeco moja, puni ljubavi u svojim srcima uzdajte se u Isusa i izrecite mu svoje Da, jer je On jedini put koji vas vodi k vjecnom Ocu."


Last Modified 12/25/2018