Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Danish

25. januar, 2018 "Mine kære børn! Jeg ønsker, at denne tid måtte være en bønnens tid for jer, så at Helligånden gennem bønnen kommer over jer og skænker jer omvendelse. Åbn jeres hjerte og læs i Bibelen, så at I gennem disse vidnesbyrd må komme Gud nærmere. Mine kære børn, søg frem for alt Gud og de himmelske ting, overlad de jordiske ting til jorden for Satan trækker jer ned i støvet og til synden. I er kaldede til hellighed og skabt til Himlen. Søg derfor Himmelen og de himmelske ting. Tak fordi I følge min opfordring!" 01/25/2018

25. februar, 2018 "Mine kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer alle til at åbne jer og leve efter de bud, Gud har givet jer, så at de gennem sakramenterne kan lede jer ad vejen til omvendelse. Verden og de verdslige fristelser sætter jer på prøve, men I, mine kære børn, skal betragte Guds skabninger, som Han har skænket jer, i skønhed og ydmyghed. Elsk Gud over alt andet, mine kære børn, så vil Han lede jer ad vejen til hellighed. Tak, fordi I følger min opfordring!" 02/25/2018

25. marts, 2018 "Kære børn! Jeg opfordrer jer til at være med mig i bøn i denne nådens tid, hvor mørket kæmper mod lyset. Bed, mine kære børn, gå til skrifte og begynd et nyt liv i nåde. Beslut jer for Gud, og Han vil føre jer til hellighed, og korset vil være jer et tegn på sejr og håb. Vær stolte af, at I er døbt og vær taknemmelige i jeres hjerte over at I er en del af Guds plan. Tak, fordi I følger min opfordring!" 03/25/2018

25. maj, 2018 "Kære børn! I denne urolige tid opfordrer jeg jer til at have større tiltro til Gud, der er jeres himmelske Fader og som har sendt mig for at jeg kan lede jer til Ham. I skal åbne jeres hjerter for de gaver, Han ønsker at give jer, og i hjertets stilhed skal I tilbede min Søn, Jesus, der har givet sit liv for at I kan leve i den evighed, Han vil føre jer ind i. Måtte jeres håb være glæden ved mødet med den Allerhelligste i hverdagen. Derfor opfordrer jeg jer: Forsøm ikke bønnen, for bønnen udvirker undere. Tak, fordi I følger min opfordring." 05/25/2018

25. juli, 2018 "Kære børn! Gud har kaldt mig til at lede jer til Ham, for Han er jeres styrke. Derfor kalder jeg jer til at bede til Ham og stole på Ham, for Han er jeres tilflugt mod alt ondt, som lurer og som fører sjæle væk fra den nåde og glæde, som I alle er kaldet til. Mine kære børn, lev Himlen her på jorden for at det skal gå jer godt, og Guds bud kan lyse på jeres vej. Jeg er med jer, og jeg elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak, fordi I følger min opfordring." 07/25/2018

25. august, 2018 "Kære børn! Dette er en nådens tid. Mine kære børn, bed mere, tal mindre, og overgiv jer til Gud, så at Han kan føre jer ad vejen til omvendelse. Jeg er med jer og elsker jer med min moderlige kærlighed. Tak, fordi I følger min opfordring." 08/25/2018

25. september, 2018 "Kære børn! Også naturen giver jer med sine frugter et tegn på sin kærlighed. Også I har ved mit komme modtaget rigelige gaver og frugter. Mine kære børn, kun Gud ved, i hvor vid udstrækning I har svaret på mit kald. Nu kalder jeg igen: Det er ikke for sent, beslut jer for helligheden og for et liv med Gud i nåde og fred! Gud vil velsigne jer og give jer hundredfold frugt, hvis I har tillid til Ham. Tak ford I følger min opfordring!" 09/25/2018

25. oktober, 2018 "Kære børn! I har den store nåde, at I er kaldede til et nyt liv gennem de budskaber, som jeg giver jer. Mine kære børn, dette er en nådens tid, en tid med kald til omvendelse for jer og de kommende generationer. Derfor kalder jeg jer, mine kære børn, bed mere og åbn jeres hjerte for min Søn, Jesus. Jeg er med jer, og elsker jer alle og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak, fordi I følger min opfordring." 10/2018

25. november, 2018 "Kære børn! Dette er en nådens tid og en bønnens tid. En tid til forventning og en tid til at give. Gud giver sig til os, så at vi kan elske Ham højere end alt. Derfor skal I, Kære børn, åbne jeres hjerter og familier, så at denne ventetid kan blive til bøn og kærlighed, og frem for alt til given. Jeg er med jer, kære børn, og ansporer jer til ikke at vige fra det gode, til ikke at opgive det gode, fordi frugterne kan ses og høres vidt omkring. Derfor er fjenden vred og benytter sig af hvad som helst for at bringe jer væk fra bønnen. Tak fordi I følger min opfordring!" 11/2018

25. december 2018 "Kære børn! Jeg bringer jer min Søn, Jesus, som er Fredens Konge. Måtte Han skænke jer fred, og måtte denne fred ikke kun være til jer men, kære børn, men bring den til andre med glæde og ydmyghed. Jeg er med jer og beder for jer i denne nådens tid som Gud har givet jer. Min tilstedeværelse er tegn på kærlighed her mens jeg er her hos jer og beskytter jer og leder jer frem mod evigheden. Tak fordi I følger min opfordring." 12/2018


Last Modified 01/25/2019