Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Danish

25. januar, 2021 "Kære børn! I denne tid kalder jeg jer til bøn, til faste og til at give afkald, så at I kan bliver styrket i troen. Dette er en tid for at vågne og give liv; ligesom det er i naturen, der giver sig selv, skal også I, mine kære børn, tænke på hvor meget I har modtaget. Vær glade bærere af fred og kærlighed, så at det kan gå jer godt på jorden. Stræb efter Himlen. I Himlen findes der hverken sorg eller had. Derfor, mine kære børn, skal I på ny beslutte jer for omvendelse, og måtte helligheden tage styringen i jeres liv. Tak fordi I følger min opfordring!" 01/25/2021

25. februar 2021 "Kære børn! Gud har tilladt, at jeg også I dag er hos jer for at opfordre jer til bøn og faste. I skal leve denne nådens tid og være vidner om håbet. Jeg gentager for jer, kære børn, at bøn og faste også kan stoppe krige. Mine kære børn, tro, og lev i troen og med troen i denne nådens tid, og mit ubesmittede Hjerte vil ikke lade nogen af jer tilbage i ufreden, hvis I tager tilflugt til mig. Jeg går i forbøn for jer hos den Allerhøjeste, og jeg beder for fred i jeres hjerte og håb for fremtiden. Tak fordi I følger min opfordring!" 02/25/2021

25. marts, 2021 "Kære børn! I dag er jeg atter hos jer for at sige til jer at den, der beder, ikke frygter for fremtiden og mister ikke håbet. I er udvalgte til at viderebringe glæde og fred, fordi I er mine. Jeg er kommet til jer under navnet: Fredens Dronning, fordi djævelen ønsker ufred og krig, han vil fylde jeres hjerte med angst for fremtiden, men fremtiden tilhører Gud! Vær derfor ydmyge og bed, og læg alt i den Allerhøjestes hænder, Han har jo skabt jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 03/25/2021

25. april, 2021 "Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at vidne om jeres tro i forårets farver. Lad det være en håbets og modets tro. Mine kære børn, jeres tro skal ikke svigte under nogen omstændigheder, heller ikke i denne prøvelsernes tid. Gå modigt med Kristus, den opstandne mod Himmelen, der er jeres mål. Jeg ledsager jer på denne hellighedens vej og lægger jer alle i mit uplettede hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!" 04/25/2021

25. maj, 2021 "Kære børn! Jeg ser på jer og opfordrer jer: Vend tilbage til Gud, for Han er kærlighed og har sendt mig til jer af kærlighed for at føre jer ad omvendelsens vej. Forlad syden og det onde, beslut jer for hellighed, og glæden vil herske og I vil være mine udstrakte hænder i denne fortabte verden. Jeg ønsker at I skal være bøn og håb for dem der ikke har lært kærlighedens Gud at kende. Tak fordi I følger min opfordring!" 05/25/2021


Last Modified 05/26/2021