Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 25 januari 2021 "Lieve kinderen, ik roep jullie in deze tijd op tot gebed, vasten en onthechting, opdat jullie sterker mogen worden in het geloof. Dit is een tijd van ontwaken en geboren worden. Zoals de natuur zichzelf geeft, zo moeten ook jullie, kindertjes, nadenken over hoeveel jullie ontvangen hebben. Wees vreugdevolle dragers van vrede en liefde, opdat het goed voor jullie moge zijn op aarde. Verlang naar de hemel, en in de hemel is er geen verdriet of haat. Daarom, kindertjes, kies opnieuw voor bekering en moge de heiligheid in je leven beginnen te heersen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2021

Boodschap van 25 februari 2021 "Lieve kinderen, God heeft mij toegestaan om ook vandaag bij jullie te zijn, om je tot gebed en vasten op te roepen. Leef deze tijd van genade en wees getuigen van hoop, want ik herhaal jullie, kindertjes, dat met gebed en vasten ook oorlogen kunnen afgewend worden. Kindertjes, geloof en leef deze tijd van genade in geloof en met geloof; en mijn Onbevlekt Hart laat niemand van jullie in onvrede achter als jullie je toevlucht tot mij zoeken. Ik kom voor jullie bij de Allerhoogste tussenbeide en ik bid voor vrede in je harten en hoop voor de toekomst. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2021


Boodschap op 18 maart 2021 aan Mirjana Dragicevic

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, Op moederlijke wijze roep ik jullie op om terug te keren tot de vreugde en de waarheid van het Evangelie, om terug te keren tot de liefde van mijn Zoon - want Hij wacht op jullie met open armen; dat alles wat je in het leven doet, je doet met mijn Zoon, met liefde; dat het voor jullie gezegend mag zijn; zodat jullie spiritualiteit innerlijk is en niet alleen uiterlijk. Alleen op die manier zul je nederig, vrijgevig, vol van liefde en vreugdevol zijn; en mijn moederlijk hart zal zich met jou verblijden. Ik dank jullie."


Boodschap van 25 maart 2021 "Lieve kinderen, ook vandaag ben ik bij jullie om je te zeggen: kindertjes, wie bidt vreest de toekomst niet en verliest de hoop niet. Jullie zijn gekozen om vreugde en vrede uit te dragen, want jullie zijn van mij. Ik ben hier gekomen met de naam 'Koningin van de Vrede', omdat de duivel onrust en oorlog wil, hij wil je hart vullen met vrees voor de toekomst, maar de toekomst is van God! Wees daarom nederig en bid, en geef alles over in de handen van de Allerhoogste, die je geschapen heeft. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/25/2021

Boodschap van 25 april 2021 "Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om te getuigen van je geloof in de kleuren van de lente. Laat het een geloof van hoop en moed zijn. Kindertjes, moge je geloof in geen enkele situatie wankelen, zelfs niet in deze tijd van beproeving. Ga moedig met de verrezen Christus op weg naar de hemel, wat je doel is. Ik begeleid je op dit pad van heiligheid en neem jullie allemaal op in mijn Onbevlekt Hart. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/25/2021

Boodschap van 25 mei 2021 "Lieve kinderen, ik kijk naar jullie en roep je op: keer tot God terug, want Hij is liefde en Hij heeft mij uit liefde tot jullie gezonden, om je op de weg van de bekering te leiden. Verzaak de zonde en het kwaad, kies voor de heiligheid en vreugde zal heersen, en jullie zullen mijn uitgestrekte handen in deze verloren wereld zijn. Ik wil dat jullie gebed en hoop zijn voor hen die de God van liefde niet hebben leren kennen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/25/2021


Last Modified 05/26/2021