Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Hungarian

január 25, 2021 "Drága Gyermekek! Most imádságra, böjtre és lemondásra hívlak benneteket, hogy erősebbek lehessetek a hitben. Ez az ébredés és az újjászületés ideje. Kicsinyeim, a természetben magában megadatott minden, és ti is gondolkodjatok el mennyi kegyelmet kaptatok. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói, hogy életetek áldott lehessen a földön. Vágyakozzatok a Mennyország után, a mennyekre, ahol nincs sem szomorúság, sem gyűlölet. Kicsinyeim, ezért döntsetek újra a megtérés mellett, hadd uralkodjon az életszentség életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 01/25/2021

február 25, 2021 "Drága Gyermekek! Isten megengedte és ma is veletek vagyok, hogy imádságra és böjtre hívjalak benneteket. Éljétek át ezt a kegyelmi időt, legyetek a remény tanúi, és megismétlem kicsinyeim: imádsággal és böjttel még a háborúk is elháríthatók. Kicsinyeim higgyetek, éljetek a hitben és hittel ebben a kegyelmi időben, mert Szeplőtelen Szívem senkit sem hagy békétlenségben, aki hozzám menekül. Közbenjárok a Magasságbelinél és imádkozom szívetek békéjéért és a jövőbeli reményeitekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 02/25/2021

március 25, 2021 "Drága Gyermekek! Ma újra veletek vagyok, hogy elmondjam: Kicsinyeim, aki imádkozik az nem fél a jövőtől és a reményt sem veszíti el. Kicsinyeim, mert az enyéim vagytok, ezért örömöt és békét hordozzatok. Úgy jöttem ide, mint a „Béke Királynője”, mert az ördög ugyan békétlenséget és háborút akar, a szíveteket pedig a jövőtől való félelemmel akarja betölteni, de a jövő mégis Istené. Kicsinyeim, ezért legyetek alázatosak és imádkozzatok és bízzatok rá mindent a Magasságbeli, a Teremtőtök kezére. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 03/25/2021

április 25, 2021 "Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy tavaszi színekkel tegyetek tanúságot hitetekről. Legyen ez a hit a remény és a bátorság hite. Kicsinyeim, ne rendüljön meg hitetek semmilyen helyzetben sem, még ebben a megpróbáltatással teli időben sem. A föltámadt Krisztussal menjetek bátran célotok, a menny felé. Ezen a szentségi úton elkísérlek benneteket és mindnyájatokat Szeplőtelen Szívembe zárlak. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 04/25/2021

május 25., 2021 "Drága Gyermekek! Látlak és hívlak benneteket: térjetek vissza Istenhez, mert Ő a szeretet, és szeretetből Ő küldött hozzátok, hogy a megtérés útján vezesselek benneteket. Hagyjátok el a bűnt és a gonoszságot, döntsetek az életszentség mellett, akkor uralkodni fog az öröm, és lesztek kinyújtott kezem ebben az eltévelyedett világban. Azt szeretném, ha imádságot és reményt nyújtanátok azok számára, akik még nem ismerték fel a szeretet Istenét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 05/25/2021


Last Modified 05/26/2021