Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Hungarian

január 25, 2021 "Drága Gyermekek! Most imádságra, böjtre és lemondásra hívlak benneteket, hogy erősebbek lehessetek a hitben. Ez az ébredés és az újjászületés ideje. Kicsinyeim, a természetben magában megadatott minden, és ti is gondolkodjatok el mennyi kegyelmet kaptatok. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói, hogy életetek áldott lehessen a földön. Vágyakozzatok a Mennyország után, a mennyekre, ahol nincs sem szomorúság, sem gyűlölet. Kicsinyeim, ezért döntsetek újra a megtérés mellett, hadd uralkodjon az életszentség életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 01/25/2021

február 25, 2021 "Drága Gyermekek! Isten megengedte és ma is veletek vagyok, hogy imádságra és böjtre hívjalak benneteket. Éljétek át ezt a kegyelmi időt, legyetek a remény tanúi, és megismétlem kicsinyeim: imádsággal és böjttel még a háborúk is elháríthatók. Kicsinyeim higgyetek, éljetek a hitben és hittel ebben a kegyelmi időben, mert Szeplőtelen Szívem senkit sem hagy békétlenségben, aki hozzám menekül. Közbenjárok a Magasságbelinél és imádkozom szívetek békéjéért és a jövőbeli reményeitekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 02/25/2021

március 25, 2021 "Drága Gyermekek! Ma újra veletek vagyok, hogy elmondjam: Kicsinyeim, aki imádkozik az nem fél a jövőtől és a reményt sem veszíti el. Kicsinyeim, mert az enyéim vagytok, ezért örömöt és békét hordozzatok. Úgy jöttem ide, mint a „Béke Királynője”, mert az ördög ugyan békétlenséget és háborút akar, a szíveteket pedig a jövőtől való félelemmel akarja betölteni, de a jövő mégis Istené. Kicsinyeim, ezért legyetek alázatosak és imádkozzatok és bízzatok rá mindent a Magasságbeli, a Teremtőtök kezére. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 03/25/2021


Last Modified 03/25/2021