Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Swedish

25 januari 2021 "Kära barn! Jag kallar er vid denna tid till bön, fasta och försakelse, så att ni ska bli starkare i tron. Detta är en tid av uppvaknande och födelse. Som naturen, som ger sig själv, reflektera också ni små barn hur mycket ni har tagit emot. Var glada bärare av frid och kärlek så att det blir gott för er (att leva) på jorden. Längta efter Himmelen; i Himmelen finns det ingen sorg eller hat. Det är därför, små barn, ni ska besluta er på nytt för omvändelse och låt heligheten börja råda i ert liv. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/2021

25 february 2021 "Kära barn! Gud tillåter mig att vara med er också idag, för att kalla er till bön och fasta. Lev denna tid av nåd och var hoppets vittnen, för jag upprepar för er små barn, att med bön och fasta kan också krig hindras. Små barn, tro och lev denna tid av nåd i tro och med tro; och mitt Obefläckade Hjärta lämnar inte någon av er utan frid om ni tar er tillflykt till mig. Jag ber för er inför den Högste och ber om frid i era hjärtan och om hopp för framtiden. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/2021

18 mars 2021 "Kära barn, på ett moderligt sätt kallar jag er att återvända till Evangeliets glädje och sanning, att återvända till min Sons kärlek - för Han väntar på er med öppna armar; så att allt ni gör i livet görs med min Son, med kärlek; så att det blir välsignat för er; så att er andlighet blir inre och inte bara något yttre. Bara på detta sätt blir ni ödmjuka, generösa, fyllda med kärlek och glada; och mitt moderliga hjärta kommer att jubla med er. Tack." 03/18/2021

25 mars 2021 "Kära barn! Också idag är jag med er för att säga till er: Små barn, den som ber är inte rädd för framtiden och förlorar inte hoppet. Ni är utvalda att bära glädje och frid, för ni är mina. Jag har kommit hit med namnet ”Fridens Drottning” för djävulen önskar krig och avsaknaden av frid, han vill fylla era hjärtan med rädsla för framtiden - men framtiden tillhör Gud. Det är därför ni ska vara ödmjuka och be, och överlåta allt i den Allra Högstes händer som har skapat er. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2021

25 april 2021 "Kära barn! Idag kallar jag er att vittna om er tro i vårens färger. Må detta vara en hoppets och modets tro. Må er tro, små barn, inte falna i någon enda situation, inte ens i denna prövningens tid. Gå modigt med den Uppståndne Kristus mot Himmelen, som är ert mål. Jag ledsagar er på denna helighetens väg och jag placerar er alla i mitt Obefläckade Hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2021

25 maj 2021 Budskap "Kära barn! Idag ser jag på er och kallar er: återvänd till Gud för Han är kärlek och av kärlek har Han sänt mig till er för att leda er på omvändelsens väg. Lämna synden och det onda, bestäm er för helighet och glädjen kommer att börja råda; och ni kommer att bli mina uträckta händer i denna förlorade värld. Jag önskar att ni är bön och hopp för dem som inte har lärt känna Guds kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2021


Last Modified 05/26/2021