Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2022 In Danish

25. January, 2022 "Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at vende tilbage til den personlige bøn. Mine kære børn, glem ikke, at Satan er stærk og ønsker at tage så mange sjæle til sig som muligt. Vær derfor årvågne i bøn og beslutsomme i det gode! Jeg er med jer og velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 01/25/2022

25. februar, 2022 "Kære børn! Jeg er med jer, og lad os bede sammen. Mine børn, hjælp mig med bønnen, så Satan ikke kan få overtaget. Hans magt, der er dødens, hadets og frygtens magt, har ramt jorden. Derfor, mine børn, vend tilbage til Gud og til bønnen, til faste og afkald for alle dem, der er undertrykte, fattige og ikke har nogen stemme i denne verden uden Gud. Mine børn, hvis I ikke vender tilbage til Gud og til hans bud, har I ingen fremtid. Derfor har Han sendt mig til jer for at lede jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 02/25/2022

25. marts, 2022 "Kære børn! Jeg hører jeres råb og jeres bønner om fred. Satan har i årevis kæmpet for krig. Og derfor har Gud sendt mig til jer, for at føre jer på hellighedens vej, for menneskeheden står ved en skillevej. Jeg opfordrer jer til at vende tilbage til Gud og Hans bud, så at det kan gå jer godt på jorden og komme ud af denne krise, som I er kommet ind i, fordi I ikke har lyttet til Gud som elsker jer og vil frelse jer og føre jer til et nyt liv. Tak fordi I følger min opfordring!" 03/25/2022

25. april, 2022 "Kære børn! Jeg ser på jer og ser, at I er fortabt. Derfor opfordrer jeg jer alle: Vend tilbage til Gud, vend tilbage til bønnen, og så vil Helligånden fylde jer alle med sin kærlighed, som giver glæde i hjertet. Håbet om en bedre fremtid vil vokse i jer, og I vil være glade vidner om Guds barmhjertighed i jer og omkring jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 04/25/2022

25. maj, 2022 "Kære børn! Jeg betragter jer og takker Gud for hver enkelt af jer, fordi Han tillader mig stadig at være sammen med jer for at anspore jer til hellighed. Mine kære børn, freden forstyrres, og Satan ønsker ufred. Lad derfor jeres bøn blive endnu stærkere, så at enhver splittelsens og krigens urene ånd kan blive bragt til tavshed. Vær fredens opbyggere og bærere af den Opstandnes glæde i jer og omkring jer, så godheden kan sejre i alle mennesker. Tak fordi I følger min opfordring!" 05/25/2022

25. juni, 2022 "Kære børn! Jeg glæder mig med jer og takker jer for alle de ofre og bønner, I har bragt i min intention. Mine kære børn, glem ikke, at I er vigtige i min plan for menneskehedens frelse. Vend tilbage til Gud og bed, så at Helligånden må virke i jer og gennem jer. Mine kære børn, jeg er med jer, selv i disse dage, hvor Satan stræber efter krig og had. Splittelsen er stærk, og ondskaben arbejder i mennesket som aldrig før. Tak fordi I følger min opfordring! 06/25/2022

25. juli, 2022 "Kære børn! Jeg er hos jer for at lede jer på omvendelsens vej, for I, mine børn, kan med jeres liv bringe mange sjæle tættere på min Søn. Vær glade vidner om Guds ord og kærlighed og med et håb i hjertet, som overvinder alt ondt. Tilgiv dem, der gør jer ondt, og gå hellighedens vej. Jeg fører jer til min Søn, så Han kan være jeres vej, jeres sandhed og jeres liv. Tak fordi I følger min opfordring!" 07/25/2022

25. august, 2022 "Kære børn! Gud giver mig lov til at være sammen med jer og vejlede jer på fredens vej, så I kan skabe fred i verden gennem den personlige fred. Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min søn Jesus, så Han kan give jer en stærk tro og håbet om en bedre fremtid, som jeg ønsker at opbygge sammen med jer. Vær frimodige og frygt ikke, Gud er med jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 08/25/2022

25. september, 2022 "Kære børn! Bed om, at Helligånden må oplyse jer, så I kan blive glade søgende efter Gud og vidner om Hans grænseløse kærlighed. Jeg er med jer, mine kære børn, og jeg kalder jer alle på ny: Tag mod til dig og vidn om de gode gerninger, som Gud gør i jer og gennem jer. Vær glade i Gud. Gør godt mod jeres næste, så at det vil gå jer godt på jorden, og bed for fred, som er truet, fordi Satan ønsker krig og stridigheder. Tak fordi I følger min opfordring!" 09/25/2022

25. oktober, 2022 "Kære børn! Den Allerhøjeste tillader mig at være sammen med jer og at være jeres glæde og vej i håbet, for menneskeheden har valgt døden. Derfor sender han mig for at lære jer, at uden Gud har I ingen fremtid. Mine kære børn, vær kærlighedens redskaber for alle dem, der ikke har lært kærlighedens Gud at kende. I skal vidne om jeres tro med glæde og ikke miste håbet om, at menneskets hjerte kan ændre sig. Jeg er hos jer og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 10/25/2022

25. november, 2022 "Kære børn! Den Allerhøjeste har sendt mig til jer for at lære jer at bede. Bønnen åbner hjerterne og giver håb, og troen fødes og styrkes. Mine kære børn, jeg opfordrer jer med kærlighed, vend tilbage til Gud, for Gud er kærlighed og jeres håb. I har ingen fremtid, hvis I ikke vælger Gud, og derfor er jeg er med jer for at lede jer, så I beslutter jer for omvendelsen og livet og ikke for døden. Tak fordi I følger min opfordring! 11/25/2022

25. december, 2022 "Kære børn! I dag bringer jeg jer min søn Jesus, så I kan være Hans fred og et genskær af Himlens fryd og glæde. Bed, mine kære børn, om at I kan være åbne og tage imod freden, for mange hjerter er lukkede for lysets kald, der forandrer hjerterne. Jeg er hos jer, og jeg beder for jer, så at I kan åbne jer for at tage imod Fredens Konge, som fylder jeres hjerter med varme og velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 12/25/2022


Last Modified 01/02/2023