Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2022 In Hungarian

január 25, 2022 "Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a személyes imához térjetek vissza. Kicsinyeim, ne felejtsétek, hogy a Sátán erős, és minél több lelket akar magához vonzani. Legyetek ezért éberek az imában és eltökéltek a jótettben. Veletek vagyok, és anyai áldásommal áldom meg mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 01/25/2022

február 25, 2022 "Drága Gyermekek! Veletek vagyok és mi együtt imádkozunk. Kicsinyeim, segítsetek nekem imáitokkal, hogy az a sátán ne győzhessen, aki halálos erejével, gyűlöletével és félelmetességével látogatta meg a földet. Kicsinyeim ezért térjetek vissza Istenhez és az imádsághoz, a bőjthöz és a lemondáshoz mindazokért, akiket eltiportak, akik szegények és akiknek hangja sem hallatszik ebben az istentelen világban. Kicsinyeim nincs jövőtök, ha nem tértek vissza Istenhez és az Ő parancsolataihoz, aki azért küldött el hozzátok, hogy vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 02/25/2022

április 25, 2022 "Drága Gyermekek! Nézlek benneteket és látom vesztetek. Ezért hívok meg mindenkit: Térjetek vissza Istenhez, térjetek vissza az imához, és a Szentlélek betölt benneteket szeretetével, örömét adva a szívnek. A jobb jövőbe vetett remény is növekszik majd, és Isten irgalmának örömteli tanúi lesztek a magatok és körülöttetek lévők számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 04/25/2022

május 25, 2022 "Drága Gyermekek! Nézlek benneteket; és hálát adok Istennek mindegyikőtökért, aki megengedi, hogy továbbra is veletek legyek és az életszentségre bátorítsalak benneteket. Kicsinyeim, a békét megzavarták, és a Sátán békétlenséget is akar. Ezért legyen még erőteljesebb az imádságtok, hogy a megosztottság és a háború minden tisztátalan szelleme elnémuljon. Legyetek a béke építői és a Föltámadott örömének hírvivői egész bennsőtök és a körülöttetek lévők számára, hogy a jó minden emberben győzzön. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 05/25/2022

június 25, 2022 "Drága Gyermekek! Együtt örülök veletek és megköszönök minden áldozatot és imát, amit szándékaimra felajánlottatok. Kicsinyeim ne feledjétek, hogy fontosak vagytok az emberiség megmentését célzó tervemben. Térjetek vissza Istenhez, és imádkozzatok, hogy bennetek és általatok a Szentlélek munkálkodjon. Kicsinyeim, veletek vagyok ezekben a napokban is, amikor a Sátán a háborúért küzd és a gyűlölködésért harcol. A megosztottság erős, és a gonoszság úgy működik az ember(iség)ben, mint még soha. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 06/25/2022

július 25, 2022 "Drága Gyermekek! Veletek vagyok, hogy a megtérés útján vezesselek benneteket, mert kicsinyeim életetek révén sok lelket hozhattok közelebb Fiamhoz. Legyetek örömteli tanúi Isten szavának és szeretetének, és az a remény legyen a szívetekben, amely minden rosszat legyőz. Bocsássatok meg az ártalmakért és haladjatok tovább az Életszentség útján. Fiamhoz vezetlek benneteket, hogy számotokra Ő legyen az Út, az Igazság és az Élet. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 07/25/2022

augusztus 25, 2022 "Drága Gyermekek! Isten megengedi, hogy veletek legyek és a béke útján vezesselek benneteket, hogy személyes békétek a világban is a békét építse. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál, hogy erős hitet adjon és a jobb jövőbe vetett reményt, amely jövőt veletek szeretném felépíteni. Legyetek bátrak és ne féljetek, mert Isten veletek van. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 08/25/2022

szeptember 25, 2022 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok, hogy a Szentlélek megvilágosítson, hogy Isten örömteli keresői és a végtelen Szeretet tanúi legyetek. Veletek vagyok Kicsinyeim és újra arra hívom mindnyájatokat, hogy legyetek bátrak és tegyetek tanúságot a jócselekedetekről, amelyeket Isten bennetek és általatok végbevisz. Örvendezzetek Istenben! Tegyetek jót felebarátaitoknak, hogy jó legyen a földön lennetek; imádkozzatok a békéért, amely veszélyben van, mert a sátán háborút és békétlenséget akar. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 09/25/2022

október 25, 2022 "Drága Gyermekek! A Magasságbéli megengedi, hogy veletek legyek, hogy én legyek az öröm és a remény útja, mert az emberiség a halál mellett döntött. Ő ezért küldött tanítani megint azt, hogy Isten nélkül nincs jövő. Kicsinyeim legyetek a szeretet eszközei mindazok számára, akik még nem találkoztak a szeretet Istenével. Tanúsítsátok hiteteket boldogan és ne veszítsétek el a reménységet az emberi szív megváltoztathatóságában. Veletek vagyok és anyai áldásommal áldalak meg Benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 10/25/2022

november 25, 2022 "Drága Gyermekek! A Magasságbéli küldött hozzátok, hogy az imádkozást tanítsam. Az ima megnyitja a szíveket, reményt ad és a hit megszületik, megerősödik. Kicsinyeim, szeretettel hívlak benneteket: térjetek vissza Istenhez, mert Isten a szeretet és a ti reményetek. Nincs jövőtök, ha nem Isten melletti a döntés: ezért veletek vagyok, hogy a megtérésre és az élet melletti döntésre vezesselek benneteket, nehogy a halált válasszátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 11/25/2022

december 25, 2022 "Drága Gyermekek! Ma Fiamat, Jézust hozom hozzátok, hogy ti lehessetek Békéje, és a Mennyei öröm és derű tükrözői. Kicsinyeim imádkozzatok, hogy ti nyitottak legyetek a Béke befogadására, mert számos szív vak a szíveket megváltoztató Fény hívására. Veletek vagyok és imádkozom értetek, hogy nyíljatok meg a Béke Királyának befogadására, aki szíveteket melegséggel és áldással tölti be. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 12/25/2022


Last Modified 12/26/2022