Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2023 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap 25 januari 2023 "Lieve kinderen! Bid met mij voor vrede, want Satan wil oorlog en haat in de harten en tussen naties. Bid daarom en offer je dagen op met vasten en boetedoening, zodat God je vrede mag geven. De toekomst bevindt zich op een tweesprong, omdat de moderne mens God niet wil. Daarom stevent de mensheid af op de ondergang. Jullie, kindertjes, zijn mijn hoop. Bid met mij, opdat gerealiseerd moge worden wat ik in Fatima begon en hier. Bid en getuig van vrede in je omgeving en wees mensen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2023

Boodschap 25 februari 2023 "Lieve kinderen! Bekeer jullie en bekleed je met boetekleding en zoek in persoonlijk en diep gebed, in alle nederigheid, vrede bij de Allerhoogste. In deze tijd van genade wil Satan jullie verleiden; maar jullie, kindertjes, kijk naar mijn Zoon en volg Hem naar Golgotha in verzaking en vasten. Ik ben bij jullie omdat de Allerhoogste mij toestaat jullie lief te hebben en jullie te leiden naar de vreugde van het hart, in het geloof dat groeit voor allen die God boven alles liefhebben. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2023

Boodschap 18 maart 2023 "Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om door gebed en barmhartigheid mijn Zoon zo goed mogelijk te kennen, om te leren met een zuiver en open hart te luisteren, om te luisteren naar wat mijn Zoon jullie zegt opdat jullie geestelijk zouden zien. Dat, als één volk van God, in vereniging met mijn Zoon, jullie met jullie leven voor de waarheid getuigen mogen zijn. Bid, mijn kinderen dat jullie, samen met mijn Zoon, aan jullie broers en zusters enkel vrede, vreugde en liefde kunnen brengen. Ik ben met jullie en zegen jullie met mijn moederlijke zegen." 03/18/2023

Boodschap van 25 maart 2023 "Lieve kinderen, moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed zijn." 03/25/2023


Last Modified 03/26/2023