Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2023 In Hungarian

Medjugorje 2023. január 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok velem a Békéért, mert a Sátán háborút és gyűlöletet akar a szívekben és a népek között is. Imádkozzatok tehát a böjtnek és bűnbánatnak áldozva napjaitokat, hogy Isten békét adjon. A jövőnk válaszúthoz ért, mert a ma embere nem akarja már Istent. Ezért tart pusztulás felé az emberiség. Kicsinyeim ti a reménységem vagytok. Imádkozzatok velem, hogy beteljesüljön mindaz amit Fatimában és itt elkezdtem. Imádkozzatok; a békesség tanúságtevői, a béke emberei legyetek környezetetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 01/25/2023

Medjugorje 2023. február 25 "Drága Gyermekek! Térjetek meg, bűnbánó ruhába, és személyes, mély imába öltözzetek, és a Magasságbélitől kérjétek alázattal a békét. Ebben a kegyelmi időben a Sátán el akar csábítani benneteket; de ti, kicsinyeim, szűntelenül a Fiamra nézzetek, kövessétek Őt önmegtagadással és böjttel a Kálvária felé. Veletek vagyok, mert a Magasságbéli, megengedi, hogy szeresselek és az örömteli szívhez vezesselek benneteket a hitben, amely növekszik mindazokban, akik Istent mindenek fölött szeretik. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 02/25/2023

Medjugorje 2023. március 25 "Drága Gyermekek! A jelen idő lehessen imádságaitok ideje." 03/25/2023

Medjugorje 2023. április 25 "Drága Gyermekek! Arra hívlak benneteket mind, hogy legyetek a föltámadt Jézus békéjének és örömének hírnökei mindazok számára, akik távol vannak az imádkozástól, hogy őket Jézus szeretete és életetek, egy új életre –a megtérés és életszentség szerinti életre– alakíthassa. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 04/25/2023

Medjugorje 2023. május 25 "Drága Gyermekek! A természetbe hívlak benneteket; menjünk és kérjük a Magasságost, hogy szóljon szívetekhez, hogy megérezhessétek a Szentlélek erejét s szépségét, tanúsíthassátok azt a szeretetet, amit Isten minden teremtmény felé érez. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy követitek meghívásom." 05/25/2023

Medjugorje 2023. június 25 "Drága Gyermekek! A Magasságos megengedi, hogy köztetek lehessek és imádkozzam értetek, hogy anyátok és menedéketek lehessek. Kicsinyeim arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez, az imádsághoz, és Isten bőségesen megáld benneteket. Köszönöm, hogy követitek hívásomat." 06/25/2023

Medjugorje 2023. július 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amelyben a Magasságbéli elküldött hozzátok hogy szeresselek és a megtérés útján vezesselek benneteket, ajánljátok fel imáitokat és áldozataitokat mindazokért akik távol vannak és még nem ismerték meg Isten szeretetét. Ti legyetek Kicsinyeim a szeretet és béke tanúi minden békétlen szív számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 07/25/2023

Medjugorje 2023. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Most, a kegyelem idején arra hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok. Kicsinyeim, az imában emelkedjék szívetek az ég felé és érezze meg a szeretet Istenét, aki meggyógyít és mérhe-tetlen szeretettel szeret benneteket. Azért vagyok veletek, hogy a szív megtérésének útján vezesselek titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 08/25/2023

Medjugorje 2023. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Kitartó, erős imára hívlak benneteket. A modernizmus be akar hatolni a gondolataitokba, és el akarja lopni tőletek az ima és a Jézussal való találkozás örömét. Ezért, Kicsinyeim újítsátok meg az imát családotokban, hogy anyai szívem örömteli legyen, mint az első napokban, amikor kiválasztottalak titeket, amikor az ima éjjel-nappal zengett és a Mennyország sem halkult el, hanem bőségesen adott békét és áldást a kegyelemnek erre a helyére. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 09/25/203

Medjugorje 2023. október 25 "Drága Gyermekek! A gonosz szele, a gyűlölet és a békétlenség, életek vesztére süvít végig a földön. Ezért küldött hozzátok a Magasságos, hogy a békességre, Istennel és az emberekkel való egység útjára vezesselek benneteket. Kicsinyeim, kinyújtott karjaim vagytok: imádkoz-zatok, böjtöljetek és hozzatok áldozatot a békéért; azért a kincsért, amelyre minden szív vágyakozik. Köszönöm, hogy követitek hívásomat." 10/25/203

Medjugorje 2023. november 25 "Drága Gyermekek! Ez az idő fonódjék egybe a békéért és a jó cselekedetekért folytatott imádsággal, hogy a Béke Királyára való várakozás öröme érezhető legyen szívetekben, családotokban és a világban, amelynek nincs reménye. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 11/25/203

Medjugorje 2023. december 25 "rága Gyermekek! Fiamat, Jézust hozom hozzátok, hogy betöltse szíveteket békével, mert Ő a béke maga. Kicsinyeim, szívetek csendjében keressétek Jézust, hogy újra születhessen. A világnak szüksége van Jézusra, ezért kicsinyeim az imában keressétek az újraszületését, mert Ő mindennap mindannyiótoknak odaadja magát. Köszönöm, hogy követitek hívásomat." 12/25/2023


Last Modified 01/04/2024