Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2023 In Hungarian

Medjugorje 2023. január 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok velem a Békéért, mert a Sátán háborút és gyűlöletet akar a szívekben és a népek között is. Imádkozzatok tehát a böjtnek és bűnbánatnak áldozva napjaitokat, hogy Isten békét adjon. A jövőnk válaszúthoz ért, mert a ma embere nem akarja már Istent. Ezért tart pusztulás felé az emberiség. Kicsinyeim ti a reménységem vagytok. Imádkozzatok velem, hogy beteljesüljön mindaz amit Fatimában és itt elkezdtem. Imádkozzatok; a békesség tanúságtevői, a béke emberei legyetek környezetetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 01/25/2023

Medjugorje 2023. február 25 "Drága Gyermekek! Térjetek meg, bűnbánó ruhába, és személyes, mély imába öltözzetek, és a Magasságbélitől kérjétek alázattal a békét. Ebben a kegyelmi időben a Sátán el akar csábítani benneteket; de ti, kicsinyeim, szűntelenül a Fiamra nézzetek, kövessétek Őt önmegtagadással és böjttel a Kálvária felé. Veletek vagyok, mert a Magasságbéli, megengedi, hogy szeresselek és az örömteli szívhez vezesselek benneteket a hitben, amely növekszik mindazokban, akik Istent mindenek fölött szeretik. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 02/25/2023

Medjugorje 2023. március 25 "Drága Gyermekek! A jelen idő lehessen imádságaitok ideje." 03/25/2023


Last Modified 03/26/2023