Monthly Message - Cebuano

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Cebuano Messages from: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tugon sa ika-25, Agosto 2008 "Binating mga anak! Karon sang adlawa nanawagan ko ninyo nga mag-usab sa kaugalingon. Pagpaka tigpangabig ug, sa inyong kinabuhi, tigpangsaksi, tighigugma, tigpasaylo ug dad-a dinhi ibabaw sa kalibotan ang kasaya Niya nga Nabanhaw, diin ang akong Anak namatay ug diin ang katawhan wala mobati og panginahanglan nga mangita Niya ug pagkaplag Niya dihas ilang mga kinabuhi. Dayga Siya, ug unta ang inyong paglaom mahimo sang paglaom niadtong mga kasingkasing nga wala magbaton ni Jesus. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 08/2008


Last Modified 01/02/2015