Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Budskapet fra 25. desember 2019 "Kjære barn! Jeg bringer min Sønn Jesus til dere slik at Han kan velsigne dere og åpenbare for dere Sin kjærlighet som kommer fra himmelen. Hjertene deres lengter etter fred som det er mindre og mindre av på jorden. Det er derfor menneskene er langt borte fra Gud og sjeler er syke og på vei mot åndelig død.Jeg er med dere, små barn, for å lede dere på denne frelsesveien som Gud kaller dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2019


Last Modified 12/26/2019