Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Budskapet fra 25. juli 2020 "Kjære barn! I denne turbulente tiden hvor djevelen høster sjeler for å dra dem til seg selv, kaller jeg deg til utholdende bønn slik at du i bønn kan oppdage kjærlighetens og håpets Gud. Små barn, ta korset i hendene. La det være din oppmuntring at kjærlighet alltid vinner, på en spesiell måte nå som Korset og troen blir avvist, Vær en refleksjon og et eksempel med deres liv på at tro og håp fremdeles lever og at en ny verden av fred er mulig. Jeg er med dere og går i forbønn for dere foran min Sønn, Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/25/2020


Last Modified 07/25/2020