Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Budskapet fra 25.september 2020 "Kjære barn! Jeg har vært sammen med dere så lenge, fordi Gud er stor i Sin kjærlighet og i mitt nærvær. Jeg kaller dere, små barn, vend tilbake til Gud og til bønn. Måtte ditt livs mål være kjærlighet og ikke glem, små barn, at bønn og faste gjør underverker i og rundt deg. Måtte alt du gjør være til Guds ære, og så vil himmelen fylle ditt hjerte med glede, og du vil føle at Gud elsker deg og sender meg for å redde deg og jorden du bor på. Takk for at du har svart på mitt kall." 09/25/2020


Last Modified 09/26/2020