Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Budskapet fra 25. mars 2020 "Kjære barn, jeg er med dere alle disse årene for å lede dere på veien til frelse. Vend tilbake til min Sønn; vend tilbake til bønn og faste. Små barn, la Gud tale til ditt hjerte, for Satan regjerer og ønsker å ødelegge ditt liv og jorda du går på. Vær modig og velg hellighet. Du vil se omvendelser i hjertene og i dine familier; bønn vil bli hørt. Gud vil høre ropene dine og gi deg fred. Jeg er med dere og velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at du har svart på mitt kall." 03/25/2020


Last Modified 03/26/2020