Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Budskapet fra 25. april 2020 "Kjære barn! Måtte denne tiden bli en oppfordring til personlige omvendelse for dere. Be, små barn, i ensomhet til Den Hellige Ånd, om å styrke dere i tro og tillit til Gud. Slik at dere kan bli verdige vitner om den kjærlighet som Gud skjenker dere gjennom mitt nærvær. Små barn, ikke tillat prøvelser å gjøre hjertene deres harde og bønn som en ørken. Vær et speilbilde av Guds kjærlighet og vitne om Den Oppstandne Jesus ved deres liv. Jeg er med dere og jeg elsker dere alle med min moderlige kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2020


Last Modified 04/26/2020