Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Budskapet fra 25. juni 2024 "Kjære barn! Jeg gleder meg med dere og takker Gud som tillater meg å være sammen med dere, å lede dere og å elske dere. Små barn, freden er i fare, og familien er under angrep. Jeg kaller dere, små barn: vend tilbake til bønn i familien. Legg Den Hellige Skrift på et synlig sted og les den hver dag. Elsk Gud over alt slik at det kan være godt for dere på jorda. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2024


Last Modified 06/25/2024