Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Budskapet fra 25.desember 2021 "Kjære barn! I dag bærer jeg min Sønn Jesus til dere, for at Han skal gi dere Sin fred. Små barn, uten fred har dere ikke en fremtid eller velsignelse; vend derfor tilbake til bønn, for bønnens frukt er glede og tro, det som dere ikke kan leve uten. Bær med dere dagens velsignelse som vi gir dere til familiene deres og berik alle dem som dere møter, slik at de kan føle nåden som dere mottar. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2021


Last Modified 12/28/2021