Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Budskapet fra 25.mai 2021 "Kjære barn! I dag ser jeg på dere og kaller dere: Vend tilbake til Gud for Han er kjærlighet og ut fra kjærlighet har Han sendt meg til dere for å veilede dere på omvendelsens vei. Forlat synd og ondskap, bestem dere for hellighet, og glede vil begynne å råde; og dere vil være mine utstrakte hender i denne fortapte verden. Jeg vil at dere skal være bønn og håp for dem som enda ikke har blitt kjent med kjærlighetens Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2021


Last Modified 05/26/2021