Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Budskapet fra 25. august 2021 "Kjære barn! Med glede kaller jeg dere alle, små barn, som har svart på mitt kall: vær glede og fred. Vær et vitnesbyrd med livene deres om Himmelen, som jeg bringer til dere. Det er på tide, små barn, at dere er et gjenskinn av min kjærlighet til alle de som ikke elsker og til de som har hjerter ødelagt av hat. Glem ikke: Jeg er med dere og går i forbønn for dere foran min Sønn Jesus; at Han må gi dere Sin fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2021


Last Modified 08/26/2021