Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Budskapet fra 25. januar 2020"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å be enda mer, inntil dere føler tilgivelsens hellighet i hjertet. Det må være hellighet i familiene, små barn, for det er ingen framtid for verden uten kjærlighet og hellighet. For i hellighet og glede overgir dere dere til Gud, Skaperen, som elsker dere med uendelig kjærlighet. Det er derfor Han sender meg til dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2020


Last Modified 01/26/2020