Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Budskapet fra 25 mars 2021 "Kjære barn! Også i dag er jeg med dere for å fortelle dere: Små barn som ber frykter ikke fremtiden og mister ikke håpet. Dere er valgt til å bringe glede og fred, fordi dere er mine. Jeg har kommet hit med navnet ”Fredens Dronning”, fordi djevelen ønsker fredløshet og krig. Han ønsker å fylle hjertene deres med frykt for fremtiden – men fremtiden er Guds. Derfor, vær ydmyke og be, og overgi alt i den Høyestes hender som skapte deg. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/25/2021


Last Modified 03/25/2021