Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Budskapet fra 25 oktober 2019 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til bønn. Måtte bønnen være som balsam for din sjel, fordi bønnens frukt er glede, det å gi og vitne om Gud til andre - ved ditt liv. Små barn, i fullstendig overgivelse til Gud vil Han ta seg av alt og velsigne deg; og dine forsakelser vil ha mening. Jeg er med dere og velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/25/2019


Last Modified 10/27/2019