Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Budskapet fra 25. august 2019 "Kjære barn! Be, arbeid og vitne med kjærlighet for det Himmelske Kongeriket at det må være godt for dere her på jorda. Små barn, Gud vil velsigne ditt forsøk et hundretalls ganger, dere vil være vitner blandt folkene, sjeler av ikke-troende vil erfare nåden ved omvendelse og Himmelen vil være takknemlig for deres forsøk og offer. Små barn, vitne med Rosenkransen i hånda om at dere er mine og bestem dere for hellighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2019


Last Modified 08/27/2019