Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Budskapet fra 25. desember 2020 "Kjære barn! Jeg bærer til dere lille Jesus som bringer dere fred, Han som er ditt livs fortid, nåtid og fremtid. Små barn, ikke tillat at din tro og håpet om en bedre fremtid blir slukket, for dere er valgt til å være vitner om håp ved enhver anledning. Derfor er jeg her sammen med Jesus slik at Han kan velsigne dere med Sin fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2020


Last Modified 12/27/2020