Monthly Message - Slovak

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Slovak Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Posolstvo z 25. júna 2021 "Drahé deti! Moje srdce sa raduje, lebo počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť môjmu volaniu. Dnes vás všetkých volám: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, lebo Satan je silný a svojím klamom chce odviesť ešte viac sŕdc od môjho materinského srdca. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám Boh dal. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 06/25/2021


Last Modified 07/13/2021