Monthly Message - Vietnamese

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Vietnamese Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Thông Điệp Ngày 25/09/2009 "Các con thân mến, với niềm vui, hãy chuyên cần thực hành việc hoán cải của các con. Hãy dâng tất cả niềm vui và những nỗi buồn của các con cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, để Mẹ có thể dẫn dắt các con tới Con rất yêu dấu của Mẹ, hầu các con có thể tìm được niềm vui trong Thánh Tâm của Ngài. Mẹ ở với các con để chỉ bảo và hướng dẫn các con tới sự vĩnh cửu. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." 09/2009


Last Modified 01/01/2015