Komentarz o. Ljubo
Rozważanie na temat orędzia z 25 lutego 2001


“Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż pojmiecie Bożą miłość do każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.”

Komentarz Ojca Ljubo z 25 lutego 2001

Przygotowujemy się do Wielkiego Postu, który jest czasem uprzywilejowanym i stanowi okazję do naszego nawrócenia. Każdy Wielki Post jest darem, jaki daje nam Kościół, nie wzgardźmy nim. Przebadajmy nasze życie w świetle spojrzenia Pana i Maryi. Jej objawienia, które trwają od prawie dwudziestu lat są znakiem dla naszego czasu. Znakami są wydarzenia, jakie mają miejsce wśród nas. W każdym wydarzeniu jest zapisane coś dla nas. Trzeba umieć czytać te znaki. Wydarzenia są znakami, poprzez które pisze Pan. Matka Boża, która w dzisiejszych dniach objawia się przez widzących tu w Medjugorju, jest naszą Matką, ale także prorokiem. Prorocy nie są przede wszystkim tymi, którzy przepowiadają wydarzenia przyszłe, lecz są tymi, którzy aktualizują słowo Boże, którzy chcą zwrócić naszą uwagę na to, czego w danej chwili oczekuje od nas Bóg. Matka Boża już w swoim poprzednim orędziu przygotowywała nas na Wielki Post, zapraszając nas do postu i do modlitwy, które mogą powstrzymać nawet wojny w naszym wnętrzu i które są w nas z tego powodu, że zbyt mało oddaliśmy się Panu.

Orędzie Matki Bożej na ten miesiąc jest krótkie, lecz ma głęboką treść. Matka Boża przypomina nam, że ten czas, w którym żyjemy, jest “czasem łaski”. Zaprasza nas do tego, żebyśmy umieli czerpać z darów łask, jakie nam daje przez swoje objawienia i swoje orędzia. Jak istnieje czas łaski, podobnie także istnieje czas, w którym będziemy pozbawieni łaski i darów Bożych. My, którzy słuchamy Jej orędzi, nie możemy wyszukiwać wymówek. Jak św. Piotr, który na Górze Przemienienia ujrzał chwile łaski, radości i bliskości z Bogiem Ojcem i chciał te chwile zatrzymać i przedłużyć mówiąc do Jezusa: “Panie, dobrze nam tu być, jeśli chcesz, ustawimy tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.” Lecz Jezus mówi mu, że musi iść do Jerozolimy na spotkanie cierpienia i śmierci (por. Łk 9,28-36;51). Te chwile łaski i obecności Bożej dały mu siłę do zniesienia tego wszystkiego, co go czekało. Także Matka Boża zaprasza nas do tego, żebyśmy przeżywali te chwile Jej przyjścia do nas jako dar, czas łaski, jaki daje nam Bóg za pośrednictwem Jej objawień i Jej orędzi. Cała Jej matczyna miłość została zebrana w tym jednym jedynym słowie: “módlcie się!” To Jej zaproszenie wygląda jak wołanie matki do jej dzieci. Wygląda, jakby Ona w tej chwili nie miała nam nic ważniejszego do powiedzenia. Inna droga, która zaprowadziłaby nas do Boga, nie istnieje. Bóg nie może i nie chce wejść do naszego życia siłą. Dla nas nie ma niczego ważniejszego i niczego bardziej potrzebnego niż Boża miłość. Potrzebujemy Bożej miłości tak, jak pożywienie jest niezbędne dla naszego ciała, żeby pozostało przy życiu i zdrowiu. Nie możemy istnieć jako wierzący i dzieci Boże bez tego drogocennego doświadczenia miłości Bożej. Jak mówi św. Paweł: “Wiedza przeminie, lecz miłość pochodząca od Boga pozostanie” (por. 1 Kor 13,9n). Nie żyjemy dlatego, że wiemy, że Bóg nas kocha, lecz dzięki doświadczeniu, że Bóg nas kocha. Trzeba skosztować tej miłości. Jak głodny nie żyje dlatego, że wie, że pożywienie jest dobre i potrzebne, lecz żyje, gdy je spożywa. Tak samo jest z nami, gdy skosztujemy tej miłości, zostaniemy przemienieni i zbawieni. To doświadczenie jest konieczne i potrzebne: doświadczenie Boga, który zbawia nas, kocha nas i uwalnia nas od strachu, zwątpienia, niewiary, choroby i śmierci.

Doświadczenie życia bez modlitwy sprawia nam dużo cierpienia. Jak pisze Papież Jan Paweł II w swoim orędziu na Wielki Post zatytułowanym “Przebaczenie jedyną drogą pokoju”: “Istnieją chwile, w których doświadczenie modlitwy przeżywa się w sposób powierzchowny tak, że słowo Boże nie zdoła wniknąć w życie. Tak też sakramentu pojednania wielu nie traktuje poważnie, a Mszę św. po prostu jak obowiązek, który dobrze jest wypełnić”. Także czas Wielkiego Postu jest czasem łaski, w którym Jezus zaprasza nas, żebyśmy się zbliżyli do Niego i usłyszeli Jego głos wewnątrz nas.

WIADOMOŚCI: Centrum Informacyjne w Medjugorju zorganizowało od 8 do 11 lutego pierwsze międzynarodowe seminarium dla małżeństw. Odbyło się pod hasłem: “Małżeństwa w szkole Świętej Rodziny”. Ósme międzynarodowe spotkanie przewodników z centrów pokoju, grup modlitewnych i pielgrzymów Medjugorja rozpoczyna się jutro, a kończy się w czwartek. Obecnie w medjugorskim sanktuarium znajdują się grupy pielgrzymów z Niemiec, Australii, Korei, Irlandii, Włoch i Polski. Przybyli z różnych stron świata na spotkanie, które zaczyna się jutro. Tu w Medjugorju znajdują się widzący Mirjana, Ivanka i Jakov. Marija i Vicka są we Włoszech, a Ivan jest w Ameryce. Wszyscy mają się dobrze.

MODLITWA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Maryjo, prosimy Cię, weź nas za rękę i prowadź nas drogami życia do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, w którym jest nasza nadzieja i nasze życie. Módl się, Maryjo, o łaskę, żebyśmy się zdecydowali na modlitwę, żebyśmy w ten sposób przezwyciężyli wszystkie doświadczenia i siły, które są w nas i na zewnątrz nas, a które chcą oddalić nas od modlitwy, które osłabiają naszą wolę modlitwy i pozbawiają nas miłości do Boga i do życia. Maryjo, bądź z nami i z naszymi rodzinami, żebyśmy odnowili i wzmocnili naszą wolę modlitwy i weszli na drogę, która prowadzi nas do życia, które obiecał nam Jezus. Proszę Cię, Maryjo, o odnowę i zachętę dla serc tych, którzy zakładają grupy modlitewne, żeby także nasze rodziny mogły zdecydować się na wspólną modlitwę. Pragniemy na nowo skierować się ku Twoim słowom i orędziom, które przekazujesz. Chroń przede wszystkim młodych, którzy są wystawieni na różne doświadczenia i pokusy. Uwolnij tych wszystkich, którzy są atakowani i niewoleni przez złe duchy, lęki i niepokoje. Nawiedź ludzi starszych, którzy dźwigają krzyże swojej choroby i opuszczenia ze strony osób drogich i rodziny. Pobłogosław, Maryjo, drogi, po których wędrujemy i pobłogosław cały świat. Pobłogosław słuchaczy Radia Maryja, bądź blisko każdego serca otwartego na Ciebie, naszą Matkę. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.

Ojciec Ljubo


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 02/28/2001