JEZUS CHRYSTUS JEST KRÓLEM NASZYCH SERC

"Drogie dzieci! Z wielką radością przynoszę wam Króla Pokoju, żeby was pobłogosławił Swym błogosławieństwem. Adorujcie Go i poświęcajcie czas Stworzycielowi, za którym tęskni wasze serce. Nie zapominajcie, że na tej ziemi jesteście przechodniami i rzeczy mogą dawać wam mało radości, podczas gdy przez mojego Syna jest wam dane życie wieczne. Dlatego jestem z wami, żeby prowadzić was do tego, za czym tęskni wasze serce. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie." (orędzie z 25 grudnia 2007)


W ten dzień, w Boże Narodzenie, Matka Boża mówi nam w swym orędziu, jak z radością przynosi nam Króla Pokoju, który udzieli na Swego błogosławieństwa. Boże Narodzenie jest z pewnością jednym z najpiękniejszych dni w roku, nawet dla ludzi, którzy postrzegają ten dzień na swój własny, inny sposób. Jest to najpiękniejszy dzień w historii ludzkości, ponieważ narodził się Król Pokoju.

Najważniejsze sprawy Jezusa, a także nasze, streszcza anielska pieśń, jaka była śpiewana podczas Jego narodzenia: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania!” (Łk 2, 14). Za każdym razem, gdy rozmawiamy z Bogiem w naszych modlitwach, Bóg przychodzi do nas i napełnia nasze serca pokojem. Pokój możemy rozszerzać wokół nas tylko wtedy, gdy jesteśmy napełnieni Bożym pokojem. Ludzkie serce staje się nierozważne, gdy jest skażone grzechem lub gdy odwraca się od Boga. Grzech niszczy człowieka, który jest uczyniony na obraz Boży i wtedy on szerzy niezadowolenie. Dla człowieka jedynym sposobem na nawrócenie, przemianę i powrót do początkowego stanu synostwa jest sakrament pokuty, który wielu w tych dniach przyjmuje, zawierając pokój z Bogiem. Za każdym razem, gdy Jezus przychodzi do nas, do naszego serca, czyni je pięknym, ponieważ po to przyszedł na ziemię.

Matka Boża zachęca nas, żebyśmy więcej czasu poświęcali Stwórcy, za którym tęskni nasze serce. Poświęcać więcej czasu znaczy więcej się modlić. Jeśli nasze codzienne modlitwy zwiększamy nawet trochę, nasza przyjaźń z Jezusem wzrasta, On wchodzi w nasze życie, błogosławi nam cały dzień i wszystko, co czynimy, oświeca nasz umysł i rozgrzewa serce.

Na tej ziemi jesteśmy tylko przechodniami, jesteśmy tylko pielgrzymami. Ci, którzy przyszli wcześniej, prędzej odejdą. Małe rzeczy tego świata mogą czasami przeszkadzać nam w osiągnięciu większego dobra. W Jezusie otwarte są dla nas drzwi do życia wiecznego. Przez wszystkie te lata objawień Matka Boża uczy nas w swej szkole miłości, jak osiągnąć życie wieczne i jak się modlić.

Matka Boża objawia nam także prawdziwy sens Bożego Narodzenia. Możemy go zrozumieć lepiej obserwując Ją, która od początku była obecna w tajemnicy Chrystusowego zbawienia, pełna cnót takich jak wiara, nadzieja, miłość, pokora, cichość i radość. Pokora jest kluczem, który pomaga nam otwierać nasze serca Bogu i wtedy On może wejść i przemieniać je. Tylko przez całkowite oddanie się Bogu możemy znaleźć drogę od serca wypełnionego fałszywą dumą lub próżnością do serca wypełnionego prawdziwą pokorą i miłością.


O. Danko Perutina
Medjugorje, 26.12.2007BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/15/2008