Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Armenian

January 25, 2008 "Սիրելի զաւակներս.. պահքին շրջանը ձեզ կը մոտեցն է շնորհք ստանալու շրջանին. ձեր սրտերը կը նմանին հերկուած հողին որ պատրաստ է ստանալու այն պտուղին որ կատարեալ կերպով պիտի բուսնի. Իմ փոքրիկ զաւակներս դուք ազատութիւնը ունիք ընտրելու համար բարին կամ չարը. ասոր համար ձեզ կը կանչեմ աղոթքի ու պահքի, ուրախութիւն սերմանէք եւ ուրախութեան պտուղը պիտի բուսնի ձեր սրտին մէջ ձեր լաւին համար,իսկ ուրիշները կը տեսնեն եւ կը ստանան ձեր կեանքին միջոցաւ. Հրաժարեցեք մեղքէն եւ ընտրեցեք հաւիտենական կեանքը: Ես ձեզի հետեմ եւ կը բարեխոսեմ ձէզի համար իմ զաւկիս դիմաց, շնորհակալ եմ որ պատասխանեցիք իմ կոչումս:"


February 25, 2008 "Սիրելի Որդիներ... այս շնորհութեան շրջանին մեջ,նորից ձեզ կը կանչեմ աղոթքի եւ հրաժարանքի,օրերնիտ դող ըլլայ փոքր ջերմ աղոթքներով լեցուած բոլոր անոնց համար որոնք դեր չեն մոտեցած ԱՍՏՈՒԾՈՅ սերը ճանչնալու,շնորհակալեմ որ պատասխանեցիք իմ կոչումս."


Մարտ 25.2008
"Սիրելի Որդիներ...այսօր կը հրաւիրեմ ձեզ որ աշխատանք տաք ձեր անձնական վերափոխման համար. Դուք դեռ հեռու էք՛ ձեր սրտով Աստուծոյ հետը հանդիպում ունենալու մեջ, հետեվաբար աւելի շատ ժամանակ տուե՛ք աղօթքի եւ պաշտամունքի Յիսուսի ամէնասուրբ խորանին խորհուրդներուն. Կ՛ուզէ ձեզ փոխել ու ձեր սրտին մեջը դնել կենդանի հաւատքը եւ հավերժական կեանքին իղձը: Ամեն բան անցնելու է՛, բոքրիկ որդիներ մի միայն Աստուածն է որ երբեք չ՛անցնիր, ես ձեզ հետ եմ եւ սերով կը քաջալերեմ ձեզ. Շնորհակալ եմ որ պատասխանեցիք իմ կոչումիս:"


Error


Error


Error


Error


Error


Error


Error


Error


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/03/2009