Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

25 oktober 2020 "Kära barn, i denna tid kallar jag er att återvända till Gud och till bönen. Åkalla alla helgons hjälp, och låt dem vara en förebild för er och en hjälp. Satan är stark och kämpar för att dra allt fler hjärtan till sig. Han vill krig och hat. Det är därför som jag är med er under så lång tid, för att leda er på frälsningens väg, till Honom som är Vägen, Sanningen och Livet. Små barn, återvänd till Guds kärlek och Han kommer att bli er styrka och tillflykt. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/2020


Last Modified 10/29/2020