Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budskap, 25 november 2019 "Kära barn! Må denna tid vara en bönens tid för er. Utan Gud har ni inte frid. Därför, små barn, be för frid i era hjärtan och familjer, så att Jesus kan födas i er och ge er Sin kärlek och välsignelse. Världen är i krig eftersom hjärtana är fulla av hat och avund. I era ögon, små barn, kan man se ofrid eftersom ni inte har tillåtit Jesus att födas i era liv. Sök Honom, be, och Han kommer att ge Sig Själv till er i Barnet som är glädje och frid. Jag är med er och jag ber för er. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2019


Last Modified 12/18/2019