Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budskap, 25 februari 2020 "Kära barn! I denna nådens tid önskar jag se era ansikten förvandlade i bön. Ni är så översvämmade av jordiska bekymmer att ni inte ens känner att våren är nära. Ni är kallade, små barn, till bot och bön. Liksom naturen kämpar i tystnad för nytt liv, så är också ni kallade att öppna er själva i bön för Gud där ni finner frid och vårsolens värme i era hjärtan. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2020


Last Modified 03/15/2020