Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25 maj 2021 Budskap "Kära barn! Idag ser jag på er och kallar er: återvänd till Gud för Han är kärlek och av kärlek har Han sänt mig till er för att leda er på omvändelsens väg. Lämna synden och det onda, bestäm er för helighet och glädjen kommer att börja råda; och ni kommer att bli mina uträckta händer i denna förlorade värld. Jag önskar att ni är bön och hopp för dem som inte har lärt känna Guds kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2021


Last Modified 05/26/2021