Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budskap, 25 augusti 2019 "Kära barn! Be, arbeta och vittna med kärlek om Himmelriket så att det blir gott för er (att leva) här på jorden. Kära barn, Gud kommer att välsigna er ansträngning hundrafalt; ni kommer att bli vittnen bland folken, själar som inte tror kommer att känna omvändelsens nåd och Himmelen kommer att bli tacksam för era ansträngningar och era offer. Små barn, vittna med Rosenkransen i era händer att ni är mina och bestäm er för helighet. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2019


Last Modified 09/05/2019