Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

25 augusti 2020 "Kära barn! Detta är en tid av nåd. Jag är med er och kallar er på nytt, små barn: återvänd till Gud och till bönen tills bönen blir en glädje för er. Små barn, ni har inte någon framtid eller frid förrän ert liv börjar med en personlig omvändelse och en förändring till det goda. (Då) kommer det onda att upphöra och frid kommer att råda i era hjärtan och i världen. Därför, små barn, be, be, be. Jag är med er och bär fram förbön inför min Son Jesus för var och en av er. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/2020


Last Modified 08/26/2020