Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25 augusti 2021 Budskap "Kära barn! Med glädje kallar jag er alla, små barn, som har svarat på min kallelse: var glädje och frid. Vittna med era liv om Himmelen, som jag bär till er. Det är tid, små barn, att ni blir en återspegling av min kärlek för alla dem som inte älskar och vars hjärtan är intagna av hat. Glöm inte: jag är med er och bär fram förbön för er alla inför min Son Jesus, så att Han må ge er Sin frid. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2021


Last Modified 08/27/2021