Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25 april 2021 "Kära barn! Idag kallar jag er att vittna om er tro i vårens färger. Må detta vara en hoppets och modets tro. Må er tro, små barn, inte falna i någon enda situation, inte ens i denna prövningens tid. Gå modigt med den Uppståndne Kristus mot Himmelen, som är ert mål. Jag ledsagar er på denna helighetens väg och jag placerar er alla i mitt Obefläckade Hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2021


Last Modified 04/26/2021