Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25 oktober 2021 Budskap "Kära barn! Gud tillåter mig att vara med er också idag, för att kalla er till bön och fasta. Lev denna tid av nåd och var hoppets vittnen, för jag upprepar för er små barn, att med bön och fasta kan också krig hindras. Små barn, tro och lev denna tid av nåd i tro och med tro; och mitt Obefläckade Hjärta lämnar inte någon av er utan frid om ni tar er tillflykt till mig. Jag ber för er inför den Högste och ber om frid i era hjärtan och om hopp för framtiden. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/2021


Last Modified 03/03/2021