Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budskap, 25 juni 2020 "Kära barn! Jag lyssnar till era rop och era böner, och jag ber för er inför min Son Jesus, som är Vägen, Sanningen och Livet. Återvänd, små barn, till bönen och öppna era hjärtan i denna tid av nåd och börja vandra på omvändelsens väg. Ert liv går förbi, och utan Gud har detta liv ingen mening. Det är därför jag är med er för att leda er till ett heligt liv, så att var och en av er ska upptäcka glädjen i att leva. Jag älskar er alla, små barn, och jag välsignar er med min moderliga välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/2020


Last Modified 06/26/2020