Orędzie z 25 listopada 2004 “Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was wszystkie do modlitwy w moich intencjach. Szczególnie, dzieci, módlcie się za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga i nie szukają Boga Zbawiciela. Wy, dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i swym przykładem przyciągajcie ich do mojego Serca i Serca mojego Syna. Bóg wynagrodzi was łaskami i wszelkim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.”


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/01/2004