Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2004 In Polish

Orędzie 25. stycznia 2004 "Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście się modlili. Dziatki, w szczególny sposób módlcie się za wszystkich tych, którzy nie poznali Bożej miłości. Módlcie się, aby ich serca się otwarły i przybliżyły do mego serca i do serca mego Syna Jezusa, abyśmy mogli ich przeobrazić w ludzi pokoju i miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 01/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb0104pl.htm

Orędzie z 25 lutego 2004 "Drogie dzieci! Także dzisiaj, jak nigdy dotąd, wzywam was, żebyście otworzyły swe serca na moje orędzia. Dzieci, bądźcie tymi, którzy przyciągają dusze do Boga, a nie tymi, którzy je oddalają. Jestem z wami i kocham was wszystkie szczególną miłością. To jest czas pokuty i nawrócenia. Z głębi mego serca wzywam was, żebyście były moje całym swym sercem, a wtedy zobaczycie, że wasz Bóg jest wielki, ponieważ da wam obfitość błogosławieństw i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie." 02/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb0204pl.htm

Orędzie z 25 marca 2004 "Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was, żebyście się otworzyły na modlitwę. Szczególnie teraz, w tym czasie łaski, otwórzcie swe serca, dzieci, i okażcie swą miłość Ukrzyżowanemu. Tylko w ten sposób odkryjecie pokój i modlitwa zacznie płynąć z waszego serca na świat. Bądźcie przykładem, dzieci, i zachętą do dobrego. Jestem blisko was i kocham was wszystkie. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie." 03/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb0304pl.htm

Orędzie z 25 kwietnia 2004 "Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was, żebyście jeszcze intensywniej żyły moimi orędziami w pokorze i miłości, żeby Duch Święty napełniał was Swoją łaską i siłą. Tylko w ten sposób będziecie świadkami pokoju i przebaczenia. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie." 04/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb0404pl.htm

Orędzie 25. maja 2004r "Drogie dzieci! Również dziś zachęcam was, abyście powierzyli się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Jedynie w taki sposób codziennie coraz bardziej będziecie należeć do mnie i motywować się wzajemnie do świętości. W ten sposób radość zapanuje w waszych sercach i będziecie nieść pokój i miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 05/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb0504pl.htm

Orędzie 25. czerwca 2004r "Drogie dzieci! Również dziś radość gości w moim sercu. Pragnę wam podziękować za to, co czynicie bym urzeczywistniła mój plan. Każdy z was jest ważny, dlatego dziatki, módlcie się radujcie się ze mną z powodu każdego serca, które się nawróciło i stało się narzędziem pokoju na świecie. Dziatki, grupy modlitewne są mocne, tak że poprzez nie można zobaczyć, że Duch Święty działa na świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 06/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb0604pl.htm

Orędzie 25. lipca 2004r "Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: bądźcie otwarci na moje orędzia. Dziatki, pragnę was wszystkich przybliżyć do mego Syna Jezusa, dlatego módlcie się i poście. Szczególnie wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, tak abym mogła was ofiarować mojemu Synowi Jezusowi, a On przemieni i otworzy wasze serca na miłość. Jeśli w waszym sercu będzie miłość – zapanuje w was pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 07/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb0704pl.htm

Orędzie 25. sierpnia 2004r "Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich do nawrócenia serca. Tak jak w czasie pierwszych dni moich objawień zdecydujcie się na całkowitą przemianę waszego życia. Dziatki, w ten sposób będziecie mieć siłę, by uklęknąć i otworzyć swoje serca przed Bogiem. Bóg usłyszy wasze modlitwy i wysłucha je. Oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 08/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb0804pl.htm

Orędzie z 25 września 2004 "Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was, żebyście były miłością tam, gdzie jest nienawiść i pokarmem tam, gdzie jest głód. Otwórzcie swe serca, dzieci, i niech wasze ręce będą wyciągnięte i hojne, żeby przez was każde stworzenie mogło dziękować Bogu Stworzycielowi. Módlcie się, dzieci, i otwórzcie swe serca na miłość Bożą, ale nie możecie tego uczynić, jeśli się nie modlicie. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie." 09/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb0904pl.htm

Orędzie 25. pażdziernika 2004r "Drogie dzieci! To jest czas łaski dla rodziny i dlatego wzywam was – odnówcie modlitwę. Niech w sercu waszej rodziny będzie Jezus. Uczcie się kochać wszystko to jest święte w modlitwie. Naśladujcie żywoty świętych tak, by byli dla was bodźcem i nauczycielami na drodze świętości. Niech każda rodzina stanie się świadkiem miłości w tym świecie pozbawionym modlitwy i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 10/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb1004pl.htm

Orędzie 25. listopada 2004 "Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was wszystkich, byście się modlili w moich intencjach. Dziatki, módlcie się szczególnie za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej i nie szukają Boga Zbawiciela. Dziatki, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i własnym przykładem przybliżcie ich do mego Serca i do Serca mego Syna. Bóg wynagrodzi wam łaskami i swoim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 11/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb1104pl.htm

Orędzie 25. grudnia 2004r "Drogie dzieci! Również dzisiaj z wielką radością niosę wam na ręku mojego Syna Jezusa, który was błogosławi i wzywa do pokoju. Dziatki, módlcie się i w każdej sytuacji bądźcie odważnymi świadkami Dobrej Nowiny. Tylko w ten sposób Bóg będzie was błogosławił i da wam wszystko, o co Go z wiarą prosicie. Jestem z wami tak długo jak mi Wszechmogący pozwoli. Z wielką miłością oręduję za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 12/2004
Commentary on Our Lady's Message: sb1204pl.htm


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/06/2005