Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2001 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2001 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om het gebed met het vasten te vernieuwen en dit met groter enthousiasme totdat het gebed een vreugde voor jullie wordt. Kindertjes, hij die bidt is niet bang voor de toekomst en hij die vast is niet bevreesd voor het kwade. Nogmaals herhaal ik u: alleen door gebed en vasten kunnen ook oorlogen gestopt worden - oorlogen van jullie ongeloof en vrees voor de toekomst. Ik ben met jullie en onderricht u kindertjes: uw vrede en hoop zijn bij God. Nader daarom dichter tot God en stel Hem op de eerste plaats in jullie leven. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/2001

Boodschap van 25 februari 2001 "Lieve kinderen! Dit is een tijd van genade. Daarom, bidt, bidt, bidt totdat jullie de liefde van God voor ieder van jullie begrijpen. Dank dat U aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/2001

Boodschap van 25 maart 2001 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Kindertjes, jullie leven in een tijd waarin God grote genaden geeft maar jullie weten niet hoe er goed gebruik van te maken. Jullie zijn bezorgd om al het andere, maar in het minste voor de ziel en het geestelijk leven. Ontwaakt van de moede slaap van jullie ziel en zeg ja tegen God met al uw kracht. Beslis voor bekering en heiligheid. Ik ben met u, kindertjes, en ik roep u op tot volmaaktheid van uw ziel en van alles dat jullie doen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/2001

Boodschap van 25 april 2001 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Kindertjes het gebed bekomt mirakels. Wanneer jullie ziek en vermoeid zijn en jullie de zin van jullie leven niet weten, neem dan de Rozenkrans en bidt, bidt totdat jullie gebed voor jullie een vreugdevolle ontmoeting met jullie Schepper wordt. Ik ben met jullie, kindertjes, en ik kom voor jullie tussenbeide en ik bid voor jullie. Dank jullie dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/2001

Boodschap van 25 mei 2001 "Lieve kinderen! Tijdens deze tijd van genade roep ik jullie op tot gebed. Kindertjes, jullie werken veel maar zonder Gods zegen. Zegen en zoek de wijsheid van de Heilige Geest om jullie nu te leiden zodat jullie de genade van deze tijd mogen begrijpen en er in leven. Bekeert, kindertjes, en knielt in de stilte van jullie harten. Plaats God in het centrum van je zijn zodat op deze wijze jullie in vreugde van de schoonheid die God in jullie leven constant geeft te getuigen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/2001

Boodschap van 25 juni 2001 "Lieve kinderen! Ik ben met jullie en ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Speciaal vandaag wanneer God jullie overvloedige genaden geeft, bidt en zoekt God door mij. God schenkt jullie grote genaden, daarom, kindertjes maakt goed gebruik van deze tijd van genade en komt dichter tot mijn hart zodat ik jullie naar mijn Zoon Jezus kan leiden. Dank jullie dat je aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 06/2001

Boodschap van 25 juli 2001 "Lieve kinderen! In deze genadetijd roep ik jullie op om zelfs dichter tot God te komen door jullie persoonlijk gebed. Maakt goed gebruik van de rusttijd en geeft jullie ziel en jullie ogen rust in God. Vindt vrede in de natuur en jullie zullen God de Schepper ontdekken aan wie jullie dank kunnen geven voor alle schepsels; dan zullen jullie vreugde vinden in jullie hart. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/2001

Boodschap van 25 augustus 2001 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om te beslissen voor heiligheid. Moge voor jullie, kindertjes, de heiligheid altijd in jullie gedachten en in iedere situatie op de eerste plaats komen, zowel in werk als in spraak. Op deze wijze zullen jullie het ook in de praktijk brengen, beetje bij beetje, stap voor stap zullen gebed en beslissing voor heiligheid in jullie familie binnenkomen. Wees oprecht met jullie zelf en bindt jullie niet aan materiele zaken maar aan God. En vergeet niet, kindertjes, dat jullie leven als een bloem voorbijgaat. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 08/2001

Boodschap van 25 september 2001 "Lieve kinderen! Vandaag ook roep ik jullie op tot gebed, speciaal vandaag wanneer Satan oorlog en haat wil. I roep jullie nogmaals op kindertjes, bidt en vast opdat God u vrede geve. Weest getuigen van vrede voor ieder hart en weest dragers van de vrede in deze wereld die zonder vrede is. Ik ben met jullie en kom bij God voor ieder van jullie tussenbeide. En jullie, weest niet bevreesd want wie bidt is niet bevreesd van het kwade en draagt geen haat in het hart. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 09/2001

Boodschap van 25 oktober 2001 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om vanuit je hele hart te bidden en elkaar te beminnen. Kindertjes, jullie zijn uitgekozen om te getuigen van vrede en vreugde. Indien er geen vrede is, bidt en jullie zullen haar verkrijgen. Door jullie, en jullie gebed, kindertjes, zal er vrede beginnen te vloeien doorheen de wereld. Daarom, kindertjes, bidt, bidt, bidt, omdat het gebed mirakels veroorzaakt in menselijke harten en in de wereld. Ik ben met jullie en ik dank God voor ieder van jullie die het gebed heeft aangenomen en beleeft in alle ernst. Dank jullie dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/2001

Boodschap van 25 november 2001 "Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep ik jullie opnieuw op tot gebed. Kindertjes, bidt en bereidt jullie harten voor op de komst van de Koning van de Vrede, zodat Hij met Zijn zegen vrede aan de hele wereld moge geven. Een gebrek aan vrede is in de harten beginnen te heersen en de haat regeert de wereld. Daarom, jullie die mijn boodschappen beleven, weest het licht en uitgestrekte handen naar deze wereld zonder geloof, zodat jullie allen de God van Liefde mogen leren kennen. Vergeet niet kindertjes, dat ik met jullie ben en ik zegen jullie allen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 11/2001

Boodschap van 25 december 2001 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op en moedig jullie aan tot gebed voor de vrede. Speciaal vandaag roep ik jullie op, terwijl ik de pasgeboren Jezus in mijn armen voor jullie draag, om jullie met Hem te vereningen door het gebed en een teken te worden voor deze wereld zonder vrede. Moedigt elkaar aan, kindertjes, tot gebed en liefde. Moge jullie geloof een aanmoediging zijn voor de anderen om te geloven en meer te beminnen. Ik zegen jullie allen en roep jullie op om dichter bij mijn hart en bij het hart van de kleine Jezus te zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/2001


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2001