Monthly Message - Dutch

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Dutch Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Boodschap van 25 maart 2024 "Lieve kinderen! Bid in deze tijd van genade met mij dat het goede in jullie en om jullie heen mag zegevieren. Bid, kindertjes, op een bijzondere manier verenigd met Jezus op zijn kruisweg. Neem in jullie gebeden deze mensheid op die zonder God en zonder Zijn liefde ronddoolt. Wees gebed, wees licht en wees getuigen voor allen die jullie ontmoeten, kindertjes, opdat de barmhartige God jullie barmhartigheid moge betonen. Dank dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." 03/2024


Last Modified 03/26/2024