Monthly Message - Dutch

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Dutch Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Boodschap van 25 september 2021 "Lieve kinderen! Bid, getuig en verheug jullie met mij, want de Allerhoogste blijft mij sturen om jullie op de weg van heiligheid te leiden. Wees je ervan bewust, kindertjes, dat het leven kort is en de eeuwigheid op je wacht, om met alle heiligen God met heel je wezen te prijzen. Kindertjes, maak jullie geen zorgen over aardse dingen, maar verlang naar de hemel. De hemel zal je doel zijn en vreugde zal in je hart beginnen te heersen. Ik ben bij jullie en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2021


Last Modified 09/25/2021