Monthly Message - Dutch

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Dutch Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Boodschap van 25 september 2022 "Lieve kinderen! Bid dat de Heilige Geest jullie mag verlichten, zodat jullie vreugdevolle zoekers van God zijn en getuigen van grenzeloze liefde. Ik ben bij jullie, kindertjes, en opnieuw roep ik jullie allen op: Vat moed en getuig van de goede werken die God in en door jullie doet. Wees vreugdevol in God. Doe goed aan je naaste, opdat het jullie op aarde goed zou gaan en bid voor vrede, die bedreigd wordt omdat Satan oorlog en vredeloosheid wil. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2022


Last Modified 09/25/2022