Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2004 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2004 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot bidden. Bidt, kindertjes, op een bijzondere wijze voor al diegenen die er nog niet toe gekomen zijn Gods liefde te kennen. Bidt opdat hun harten zich mogen openen en dichter tot mijn hart en het Hart van mijn Zoon Jezus komen, zodat we hen kunnen veranderen in mensen van vrede en liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 01/2004

Boodschap van 25 februari 2004 "Lieve kinderen! Ook vandaag, zoals nooit voorheen, roep ik jullie op om jullie harten te openen voor mijn boodschappen. Kindertjes, weest diegenen die zielen dichter bij God brengen en niet diegenen die ze verwijderen. Ik ben met jullie en bemin jullie allen met een bijzondere liefde. Dit is een tijd van boete en bekering. Ik roep jullie op vanuit de bodem van mijn hart om de mijnen te zijn met volledig jullie hart en dan zullen jullie zien dat God geweldig is, omdat Hij jullie een overvloed van zegeningen en vrede zal geven. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 02/2004

Boodschap van 25 maart 2004 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om jullie open te stellen voor het gebed. Voornamelijk nu, in deze genadetijd, opent jullie harten, kindertjes, en drukt jullie liefde tot de Gekruisigde uit. Alleen op deze wijze, zullen jullie de vrede ontdekken, en het gebed zal beginnen te vloeien van jullie harten in de wereld. Weest een voorbeeld, kindertjes, en een aansporing tot het goede. Ik ben dicht bij jullie en bemin jullie allen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 03/2004

Boodschap van 25 april 2004 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om mijn boodschappen te beleven en dit zelfs sterker in nederigheid en liefde zo dat de Heilige Geest jullie met Zijn geneade en sterkte moge vervullen. Alleen op deze wijze zullen jullie getuigen zijn van vrede en vergeving. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/2004

Boodschap van 25 mei 2004 "Lieve kinderen! Ook vandaag verzoek ik u dringend jullie zelf toe te wijden aan mijn Hart en aan het Hart van mijn Zoon Jezus. Alleen op deze wijze zullen jullie iedere dag meer de mijne zijn en zullen jullie elkaar steeds meer tot heiligheid inspireren. Op deze wijze zal de vreugde jullie harten regeren en jullie zullen dragers zijn van vrede en liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 05/2004

Boodschap van 25 juni 2004 "Lieve kinderen! Ook vandaag is er vreugde in mijn hart. Ik wil jullie danken voor het realiseerbaar maken van mijn plan. Elkeen van jullie is belangrijk, daarom, kindertjes, bidt en verheugt jullie met mij voor ieder hart dat bekeerd werd en een instrument van vrede in de wereld is geworden. Gebedsgroepen zijn machtig, en door hen kan ik zien, kindertjes, dat de Heilge Geest in de wereld aan het werk is. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 06/2004

Boodschap van 25 juli 2004 "Lieve kinderen! Ik roep jullie opnieuw op: staat open voor mijn boodschappen. Ik wens, kindertjes, om jullie allemaal dichter tot mijn Zoon Jezus te trekken; daarom bidden en vasten jullie. In het bijzonder roep ik jullie op om voor mijn intenties te bidden, zodat ik jullie aan mijn Zoon Jezus kan tonen; voor Hem om jullie harten om te vormen en te openen naar liefde toe. Wanneer jullie liefde in het hart zult hebben zal vrede in jullie heersen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 07/2004

Boodschap van 25 augustus 2004 "Lieve kinderen! Ik roep jullie allen op tot bekering van hart. Beslist, zoals in de eerste dagen van mijn komst hier, voor een volledige verandering van jullie leven. Op deze wijze, kindertjes, zullen jullie de kracht hebben om te knielen en jullie hart voor God te openen. God zal jullie gebeden horen en ze beantwoorden. Voor God kom ik voor ieder van jullie tussenbeide. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 08/2004

Boodschap van 25 september 2004 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om liefde te zijn waar haat is en voedsel waar er honger is. Opent jullie harten, kindertjes, en laat jullie handen uitgestrekt en vrijgevig zijn zo dat, door julie, ieder schepsel God de Schepper moge danken. Bidt, kindertjes, en opent jullie hart voor Gods liefde, maar dat kunnen jullie niet indien jullie niet bidden. Daarom, bidt, bidt, bidt. Dank jullie dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 09/2004

Boodschap van 25 oktober 2004 "Lieve kinderen! Dit is een tijd van genade voor de familie en daarom roep ik jullie op tot hernieuwd gebed. Moge Jezus in het hart van jullie familie zijn. Leer in gebed alles te beminnen dat heilig is. Imiteer de levens van de heiligen zo dat ze een aansporing en leraars mogen zijn op de weg van heiligheid. Moge iedere familie een getuige worden van liefde in deze wereld zonder gebed en vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 10/2004

Boodschap van 25 november 2004 "Lieve kinderen! Op deze tijd roep ik jullie allen op om voor mijn intenties te bidden. Bidt in het bijzonder, kindertjes, voor diegenen die nog niet de liefde van God hebben leren kennen and die niet God de Verlosser zoeken. Weest jullie, kindertjes, mijn uitgestrekte handen en trek ze door jullie voorbeeld dichter tot mijn Hart en het Hart van mijn Zoon. God zal jullie belonen met genaden en gelijk welke zegening. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 11/2004

Boodschap van 25 december 2004 "Lieve kinderen! Ook vandaag draag ik met grote vreugde mijn Zoon Jezus in mijn armen naar jullie; Hij zegent jullie en roept jullie op tot vrede. Bidt, Kindertjes, en weest dappere getuigen van Goed Nieuws in elke sitsuatie. Alleen op deze wijze zal God jullie zegenen en jullie alles geven wat jullie in geloof van Hem vragen. Ik ben bij jullie zo lang als de Almachtige mij toelaat. I kom voor ieder van jullie met grote liefde tussenbeide. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 12/2004


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2004