Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2003 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2003 "Lieve kinderen! Met deze boodschap roep ik jullie opnieuw op om voor de vrede te bidden. In het bijzonder nu wanneer de vrede zich in een crisissituatie bevindt, weest diegenen die bidden en voor de vrede getuigen. Kindertjes, weest vrede in deze wereld zonder vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 01/2003

Boodschap van 25 februari 2003 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed en vasten voor de vrede. Zoals ik reeds zegde en nu herhaal tot jullie, kindertjes, alleen met gebed en vasten kunnen oorlogen ook gestopt worden. De vrede is een kostbaar geschenk van God. Zoekt, bidt en jullie zullen haar verkrijgen. Spreekt over vrede en draagt de vrede in jullie harten. Voedt haar zoals een bloem die water, tederheid en licht nodig heeft. Weest diegenen die de vrede naar anderen uitdragen. Ik ben met jullie en kom voor jullie allen tussenbeide. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/2003

Boodschap van 25 maart 2003 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om te bidden voor de vrede. Bidt met het hart kindertjes, en verliest de hoop niet want God bemint Zijn schepselen. Hij verlangt jullie te redden, een voor een, door mijn komst hier. Ik roep jullie op tot de weg van de heiligheid. Bidt, en in het gebed staan jullie open voor God's wil; op deze wijze, in alles wat jullie doen, realiseren jullie God's plan in jullie en door jullie. Dank dat jullie aan mijn oproep hebben gehoor gegeven." 03/2003

Boodschap van 25 april 2003 "Lieve kinderen. Ik roep jullie ook vandaag op om jullie voor het gebed open te stellen. In de voorbije vastentijd hebben jullie zich gerealiseerd hoe klein jullie zijn en hoe klein jullie geloof is. Kindertjes, beslist ook vandaag voor God, zodat Hij in en door jullie de harten van de mensen moge veranderen en ook jullie harten. Weest vreugdevolle dragers van de verrezen Jezus in deze wereld zonder vrede, die vurig naar God verlangt en naar alles dat van God komt. Ik ben met jullie, kindertjes, en ik bemin jullie met een bijzondere liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 04/2003

Boodschap van 25 mei 2003 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Hernieuwt jullie persoonlijk gebed, en bidt op een bijzondere manier tot de Heilige Geest om jullie te helpen met het bidden met het hart. Ik kom voor allen van jullie tussenbeide, kindertjes, en roep jullie allen op tot bekering. Indien jullie je bekeren, zullen al degenen rondom jullie hernieuwd zijn en het gebed zal voor hen een vreugde zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 05/2003

Boodschap van 25 juni 2003 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om mijn boodschappen te beleven. Ik ben met jullie en ik dank jullie om wat ik jullie zeg in leven te brengen. Ik roep jullie op om mijn boodschappen zelfs meer te hernieuwen, met nieuw enthousiasme en vreugde. Moge het gebed jullie dagelijkse praktijk zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 06/2003

Boodschap van 25 juli 2003 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Kindertjes, bidt totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Alleen op deze wijze zal ieder van jullie de vrede in het hart ontdekken en jullie ziel zal tevreden zijn. Jullie zullen de behoefte voelen om voor anderen over de liefde die jullie in jullie hart en leven voelen te getuigen. Ik ben met jullie en kom bij God voor jullie allen tussenbeide. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 07/2003

Boodschap van 25 augustus 2003 "Lieve kinderen! Ook vandaag wil ik jullie oproepen om God in jullie hart te danken voor al de genaden die Hij jullie geeft, ook door de tekens en kleuren van de natuur. God wil dat jullie dichter tot Hem komen en beweegt jullie om Hem glorie en dank te brengen. Daarom, kindertjes, roep ik jullie opnieuw op tot bidden, bidden, bidden en vergeet niet dat ik met jullie ben. Ik kom bij God voor ieder van jullie tussenbeide todat jullie vreugde in Hem volledig is. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 08/2003

Boodschap van 25 september 2003 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om dichter bij mijn hart te komen. Alleen op deze wijze zullen jullie de gave van mijn aanwezigheid hier onder jullie begrijpen. Ik wens, kindertjes, om jullie naar het hart van mijn Zoon Jezus te leiden; maar jullie verzetten zich en willen jullie harten niet openen voor het gebed. Nogmaals, kindertjes, roep ik jullie niet doof te zijn maar mijn oproep te begrijpen, die redding voor jullie is. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 09/2003

Boodschap van 25 oktober 2003 "Lieve kinderen! Ik roep jullie opnieuw op jullie zelf toe te wijden aan mijn hart en het hart van mijn Zoon Jezus. Ik wens, kindertjes, jullie allen te leiden op de weg van bekering en heiligheid. Alleen op deze wijze, door jullie, kunnen wij des te meer zielen op de weg van het heil voeren. Stelt niet uit, kindertjes, maar zegt met gans jullie hart: "Ik will Jezus en Maria helpen zo dat steeds meer broeders en zusters de weg van de heiligheid mogen leren kennen." Op deze wijze zullen jullie de tevredenheid voelen om vrienden van Jezus te zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 10/2003

Boodschap van 25 november 2003 "Lieve kinderen! Ik roep jullie op opdat deze tijd voor jullie een zelfs groter aansporing tot gebed moge zijn. In deze tijd, kindertjes, bidt dat Jezus moge geboren worden in alle harten, speciaal in diegene die Hem niet kennen. Weest liefde, vreugde en vrede in deze wereld zonder vrede. Ik ben met jullie en kom bij God tussenbeide voor ieder van jullie. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 11/2003

Boodschap van 25 december 2003 "Lieve kinderen! Ook vandaag zegen ik jullie allen met mijn Zoon Jezus in mijn armen en ik draag Hem, die de Koning van de Vrede is, naar jullie, zodat Hij jullie Zijn vrede moge geven. Ik ben met jullie en ik bemin jullie allemaal, kindertjes. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 12/2003


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/26/2003