Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1996 In Dutch

Botschaft von 25. Juli 1996 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, euch jeden Tag für Gott zu entscheiden. Meine lieben Kinder, ihr sprecht viel über Gott, aber ihr gebt nur wenig Zeugnis mit eurem Leben. Darum, meine lieben Kinder, entscheidet euch für die Umkehr, damit euer Leben wahrhaftig sei vor Gott, so daŠ ihr in der Wahrheit eures Lebens die Schönheit, die Gott euch geschenkt hat, bezeugt. Meine lieben Kinder, ich lade euch von neuem ein, euch für das Gebet zu entscheiden, denn durch das Gebet könnt ihr die Umkehr leben. Jeder von euch wird in der Einfachheit einem Kind ähnlich werden, das für die Liebe des Vaters offen ist. Danke daŠ ihr meinem Ruf gefolgt seid."

Boodschap van 25 Juni 1996, 15de verjaardag van de verschijningen "Lieve kinderen. Vandaag dank ik u voor al de offers die u mij deze dagen hebt gegeven. Kindertjes, ik nodig u uit u voor Mij open te stellen en te beslissen u te bekeren. Kindertjes, uw hart is nog niet helemaal open voor mij en daarom roep ik u nog eens op: stel u open voor het gebed opdat in het gebed de Heilige Geest u zou helpen en uw harten harten van vlees zouden worden en geen harten van steen. Kindertjes, dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven en besloten hebt met mij mee te gaan op de weg naar de heiligheid."

Boodschap van 25 mei 1996 "Lieve kinderen. Vandaag wens ik u te danken voor alle gebeden en offers die u hebt opgedragen gedurende deze maand die aan mij is toegewijd. Kindertjes, ik verlang dat gij allen ook aktief zoudt zijn in deze tijden die langs mij op een bijzondere wijze met de hemel verbonden zijn. Bidt om te kunnen inzien dat het nodig is dat ge allen door uw leven en uw voorbeeld zoudt meewerken aan het heilswerk. Kindertjes, ik wil dat de mensen zich bekeren en dat ze Mij en mijn Zoon Jezus zouden zien in u. Ik zal voor u tussenbeide komen en u helpen om licht te worden. Help de anderen want als u dat doet zal ook uw ziel het heil vinden."

Boodschap van 25 April 1996 "Lieve kinderen. Vandaag nodig ik u opnieuw uit het gebed de eerste plaats te geven in uw familie. Kindertjes, als God op de eerste plaats staat dan zult u de wil van God zoeken in alles wat ge doet. Op deze manier zal uw dagelijkse bekering veel gemakkelijker worden. Kindertjes zoekt in alle nederigheid uit wat er niet in orde is in uw hart en dan zult ge begrijpen wat ge moet doen. U bekeren zal voor u een dagelijkse plicht zijn en dit zal u met vreugde vervullen. Kindertjes ik ben met u. Ik zegen u allen en ik nodig u uit mijn getuigen te worden door het gebed en door de persoonlijke bekering."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 03/25/98