Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1998 In Dutch

Boodschap van 25 januari 1998 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u ook weer op tot gebed. Alleen met gebed, lieve kinderen, zal uw hart veranderen, beter worden, en meer ontvankelijk worden voor het Woord van God. Kindertjes, laat Satan niet toe u uit elkaar te trekken en met u te doen wat hij wil. Ik roep u op om verantwoordelijk en vastbesloten te zijn en om u iedere dag in gebed aan God toe te wijden. Moge de Heilige Mis, kindertjes, niet een gewoonte voor u zijn, maar leven. Door de Heilige Mis iedere dag te beleven zult u de nood aan heiligheid voelen en zult u groeien in heiligheid. Ik sta dicht bij u en ik kom tussen bij God voor ieder van u, zodat Hij u sterkte moge geven om uw hart te veranderen. Dank dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 01/98

Booschap van 25 februari 1998 "Lieve kinderen! Ook vandaag ben ik met u en ik roep u allen, nogmaals, op om dichter bij mij te komen door uw gebeden. Op een bijzondere wijze roep ik u op tot verzaking in deze tijd van genade. Kindertjes, bemediteer en beleef, door uw kleine offers, de passie en dood van Jezus voor ieder van u. Alleen indien u nader tot Jezus komt zult u de onmeetbare liefde begrijpen de Hij voor ieder van u heeft. Door gebed en uw verzaking zult u meer open komen te staan voor de gave van geloof en liefde voor de Kerk en de mensen rondom u. Ik bemin u en ik zegen u. Dank dat u aan mijn oproep hebt gehoor gegeven." 02/98

Boodschap van 25 maart 1998 "Lieve kinderen! Vandaag ook nodig ik u uit tot vasten en zelfverloochening. Kindertjes, verzaak aan wat u verhindert om dichter tot Jezus te komen. Ik roep u op een bijzondere wijze op: Bidt, daar gij enkel door gebed in staat zult zijn uw wil te overwinnen en de wil van God zelfs in de kleinste dingen te ontdekken. Door uw dagelijkse leven kindertjes, zult gij een voorbeeld worden en getuigen dat gij voor Jezus leeft of tegen Hem en Zijn wil. Kindertjes, ik wil dat gij apostelen wordt van de liefde. Door te beminnen, kindertjes, zal men zien dat gij van mij zijt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/98

Boodschap van 25 april 1998 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op, door gebed, uzelf te openen voor God zoals een bloem zich opent voor de stralen van de morgenzon. Kindertjes, wees niet bevreesd. Ik ben met u en ik kom bij God voor u tussenbeide voor ieder van u zo dat uw hart de gave van bekering bekomt. Alleen op deze wijze, kindertjes, zult u het belang van de genade in deze tijden begrijpen en God zal dichter bij u komen. Dank dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 04/98

Boodschap van 25 mei 1998 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op door gebed en offer, om u voor te bereiden op de komst van de Heilige Geest. Kindertjes, dit is een tijd van genade en op deze wijze roep ik u, nogmaals, om te beslissen voor God de Schepper. Laat Hem toe u om te vormen en u te veranderen. Moge uw hart klaar staan om te luisteren naar en te beleven al wat de Heilige Geest in zijn plan heeft voor ieder van u. Kindertjes, laat de Heilige Geest toe om u te leiden op de weg van de waarheid en verlossing naar het eeuwig leven. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/98

Boodschap van 25 juni 1998 "Lieve kinderen! Vandaag wil ik u danken voor het beleven van mijn boodschappen. Ik zegen u allen met mijn moederlijke zegen en ik breng u allen voor mijn Zoon Jezus. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/98

Boodschap van 25 juli 1998 "Lieve kinderen! Vandaag, kindertjes, nodig ik u uit, door gebed, om met Jezus te zijn zodat door een persoonlijke gebedservaring gij in staat moogt zijn de schoonheid van God's schepselen te ontdekken. Gij kunt niet spreken over of getuigen van gebed indien gij niet bidt. Daarom, kindertjes, blijft in de stilte van het hart bij Jezus, zodat Hij u mag veranderen en omvormen met Zijn liefde. Dit is, kindertjes, een tijd van genade voor u. Maak er goed gebruik van voor uw persoonlijke bekering want wanneer gij God hebt, hebt gij alles. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/98

Boodschap van 25 augustus 1998 "Lieve kinderen! Vandaag nodig ik u uit om nog dichter bij mij te komen door het gebed. Kindertjes, ik ben uw moeder, ik bemin u en ik wil dat ieder van u wordt gered en zo bij mij in de Hemel zijt. Daarom, kindertjes, bidt, bidt, bidt totdat uw leven gebed wordt. Dank dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 08/98

Booschap van 25 september 1998 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op om mijn getuigen te worden door het beleven van het geloof van uw vaderen. Kindertjes, u zoekt tekens en boodschappen en ziet niet dat, bij iedere zonsopkomst, God u roept om u te bekeren en terug te keren naar de weg van waarheid en redding. U spreekt veel kindertjes, maar u werkt weining aan uw bekering. Daarom, bekeert u en begint met mijn boodschappen te beleven, niet met uw woorden maar met uw leven. Op deze wijze, kindertjes, zult u de kracht hebben om te beslissen voor de ware bekering van het hart. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/98

Boodschap van 25 oktober 1998 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op om dichter tot mijn Onbevlekt Hart te komen. Ik roep u op om in uw families het vuur van de eerste dagen te vernieuwen wanneer ik u opriep tot vasten, gebed en bekering. Kindertjes, jullie ontvingen mijn boodschappen met open harten, hoewel jullie niet wisten wat gebed was. Vandaag roep ik u op om uzelf voor mij volledig te openen zodat ik u moge veranderen en u leiden naar het hart van mijn zoon Jezus, zodat hij u kan vullen met Zijn liefde. Alleen op deze wijze, kindertjes, zullen jullie ware vrede vinden - de vrede die alleen God u geeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 10/98

Boodschap van 25 november 1998 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op om uzelf voor te bereiden op de komst van Jezus. Bereidt uw harten voor op een bijzondere wijze. Moge de heilige Biecht de eerste daad van bekering voor u zijn en dan, lieve kinderen, besluit tot heiligheid. Moge uw bekering en besluit tot heiligheid vandaag beginnen en niet morgen. Kindertjes, ik roep u allen op tot de weg van verlossing en ik wil u de weg naar de hemel tonen. Daarom, kindertjes, wees de mijne en beslis met mij voor heiligheid. Kindertjes, aanvaardt het gebed op een ernstige wijze en bidt, bidt, bidt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/98

Boodschap van 25 december 1998 "Lieve kinderen! In deze kerstvreugde wil ik u zegenen met mijn zegen. Op een bijzondere wijze, kindertjes, geef ik u de zegen van de kleine Jezus. Moge Hij u met Zijn vrede vervullen. Vandaag, kindertjes, hebt u geen vrede en toch verlangt u er vurig naar. Daarom, met mijn Zoon Jezus, roep ik u op op deze dag om te bidden, bidden, bidden, want zonder gebed hebt u geen vreugde of vrede voor een toekomst. Verlang vurig naar vrede and zoek ze, want God is ware vrede. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/98


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/26/98