Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Danish

Budskabet fra 25.august 2006 "Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at bede, bede, bede. Kun i bøn vil I være nær mig og min Søn, og I vil erkende hvor kort dette liv er. Der vil blive født en længsel efter Himmelen i jeres hjerter. Glæde vil herske i jeres hjerte, og bønnen vil strømme som en elv. I jeres ord vil der kun være tak til Gud fordi Han har skabt jer, og længslen efter hellighed vil blive virkelighed for jer. Tak fordi I har svaret på mit kald." 08/2006

Budskabet fra 25.september 2006 "Kære børn! Også i dag er jeg hos jer og kalder jer alle til radikal omvendelse. Beslut jer for Gud, kære børn, så vil I i Gud finde den fred, jeres hjerter søger. Efterlign helgenernes liv og lad dem være et eksempel for jer, så vil jeg inspirere jer så længe, som Den Almægtige tillader mig at blive hos jer. Tak fordi I har fulgt mit kald." 09/2006

Budskabet fra 25. november 2006 "Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til at bede, bede, bede. Mine kære børn, når I beder, er I tæt på Gud og Han giver jer ønsket om længslen efter evigheden. Dette er en tid, hvor I kan snakke mere om Gud og gøre mere for Gud. Derfor, mine kære børn, sæt jer ikke imod men tillad Ham at guide jer, forandre jer og komme ind i jeres liv. Glem ikke, mine kære børn, at I er rejsende på vej til evigheden. Derfor, mine kære børn, tillad Gud, at lede jer som en hyrde sine får. Tak, fordi I har fulgt mit kald." 11/2006


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 11/27/2006