Monthly Message - Danish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Danish Messages from: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

25. oktober 2019 "Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til bøn. Måtte bønnen være en lise for jeres sjæle, for bønnens frugt er glæde, gavmildhed og vidnesbyrdet om Gud for andre gennem jeres liv. Mine kære børn, igennem den fuldkomne hengivelse til Gud, vil Han tage sig af alting og velsigne jer, og jeres ofre vil være meningsfulde. Jeg er hos jer og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 10/25/2019


Last Modified 10/26/2019