Monthly Message - Danish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Danish Messages from: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

25. August, 2020 "Kære børn! Dette er en nådens tid. Jeg er med jer og opfordrer jer, mine kære børn, til på ny at vende tilbage til Gud og til bønnen, indtil bønnen bliver en glæde for jer. Mine kære børn, I har ingen fremtid og ingen fred før jeres liv begynder med jeres personlige omvendelse og forandring til det gode. Det onde vil ende, og freden vil herske i jeres hjerte og i verden. Derfor, mine kære børn, bed, bed, bed. Jeg er med jer og går i forbøn for enhver af jer hos min Søn Jesus. Tak fordi I følger min opfordring!" 08/25/2020


Last Modified 08/25/2020