Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Danish

Budskab af den 25. januar 2007 "Kære Børn! Læg Den Hellige Skrift på et synligt sted i jeres hjem og læs den. På denne måde kommer I til at bede med hjertet og I vil tænke på Gud. Glem ikke, at I er som blomsterne på marken, som kan ses langtfra men forsvinder på et ojeblik. Små børn, efterlad allesteder hvor I færdes et tegn på godhed og kærlighed. Så vil Gud give jer med et overflod af sin velsigelse. Tak fordi I har svaret på mit kald." 01/2007

Budskab af den 25. februar 2007 "Kære Børn! Åben jeres hjerter for Guds barmhjertighed her i denne fastetid. Den himmelske far vil befri hver enkelt af jer fra syndens slaveri. Derfor kære børn, udnyt denne tid og mød Gud i skriftemålet, tag afstand fra synden og beslut jer for hellighed. Gør det fordi I elsker Jesus, som har frelst her alle med sit blod, så kan I alle blive glade og leve i fred. Glem ikke, små børn: Jeres frihed er jeres svaghed, tag derfor mine budskaber alvorlig. Tak fordi I har svaret påmit kald." 02/2007

Budskab af den 25. marts 2007 "Kære Børn! Jeg vil gerne takke jer fra hele mit hjerte for jeres afholdenhed i fastetiden. Jeg vil opmuntre jer til fortsat at faste. Ved at faste og afholde jer vil I, mine kære børn, blive styrket i troen. Igennem daglig bøn vil I finde den sande fred.Jeg er med jer og jeg bliver ikke træt. Jeg vil føre jer alle sammen med míg til himlen, derfor beslut jer hver eneste dag til at leve i hellighed. Tak fordi I har svaret på mit kald." 03/2007

Budskab af den 25. april 2007 "Kære børn! Også i dag kalder jeg jer igen til omvendelse. Åbn jeres hjerter. Dette er en nådens tid, så længe jeg er hos jer. Brug den godt. Sig: ”Dette er tiden for min sjæl”. Jeg er hos jer og elsker jer med uendelig kærlighed. Tak, fordi I har fulgt mit kald." 04/2007

Budskab af den 25. may 2007 "Kære Børn! Bed sammen med mig til Helligånden, at han må lede jer i jeres søgen efter Guds vilje på jeres vej til hellighed. Og I som er langt fra bønnen, vend om - og i jeres stilhed - søg frelse for jeres sjæl og plej den med bøn. Jeg velsigner jer alle hver og en med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har svaret på mit kald." 05/2007

Budskab af den 25. juni 2007 "Kære børn! Med stor glæde i mit hjerte kalder jeg jer i dag til omvendelse. Mine kære børn, glem ikke, at I alle har stor betydning i den store plan, som Gud har med Medjugorje. Gud vil omvende og frelsee hele verden og opfordre alle til at vende sig om til Ham, som jo er begyndelse og ende på alt, hvad der er. På en særlig måde, mine kære børn, kalder jeg jer alle fra mit hjertes dyb, til at åbne jer for denne store nåde, som Gud giver her igennem min tilstedeværelse. Jeg vil takke enhver af jer for jeres ofre og bønner. Jeg er hos jer og velsigner jer alle. Tak fordi I har svaret på mit kald." 06/2007

Budskab af den 25. juli 2007 "Kære børn! På denne dag, hvor I fejrer jeres sogns skytshelgen, kalder jeg jer til at efterligne helgenernes liv. De skal være jer et forbillede og en opmuntring til et liv i hellighed. Bønnen skal være for jer som luften I indånder og ingen byrde. Mine kære børn, Gud vil åbenbare jer sin kærlighed, og I vil opleve den glæde, at I er mine elskede. Gud vil velsigne jer og give jer nådens fylde, Tak, fordi I har fulgt mit kald!" 07/2007

Budskab af den 25. august 2007 "Kære Børn! Også i dag kalder jeg jer til omvendelse. Må I i jeres liv, kære børn, reflektere over Guds godhed og ikke over had og svigt. Bed, små børn, så at bøn bliver en del af jeres liv. På denne måde vil I opdage freden og glæden i jeres liv , som Gud giver dem med et åben hjerte for Hans kærlighed. Og I, som er langt fra Guds barmhjertighed, vend om, så at Gud ikke bliver døv for jeres bønner og at det ikke bliver for sent for jer. Derfor vend om i denne nådens tid og sæt Gud på den vigtigste plads i jeres liv. Tak, fordi I har fulgt mit kald!" 08/2007

Budskab af den 25. september 2007 "Kære børn! Også i dag kalder jeg jer alle til, at jeres hjerter må flamme med en endnu mere glødende kærlighed til Den Korsfæstede. Glem ikke, at Han af kærlighed til jer har hengivet sit liv, for at I kan blive frelst. Mine kære børn, I må meditere og bede om, at jeres hjerte kan åbne sig for Guds kærlighed. Tak fordi I har fulgt mit kald." 09/2007


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 09/29/2007