Monthly Message - Waray-Waray

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Waray-Waray Messages from:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2017 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na haladma pag-buhi iton pag-sarig niyo ngan aro-a ha Pinaka Hitas-on na pa-kusgon pa ito, para iton mga hangin ngan mga bagyo di-re makaka-bari hito. Hina-ut unta na gamut hiton iyo pag-sarig an pag-ampo ngan pagla-um han waray katapusan na kinabuhi. Amo nga yana, mga anak, paningkamot na trabaho-a iton kalugaringon dida hi-nen panahon han grasya, di-in guin hahatag han Diyos ha iyo an grasya - pa-agui ha pag-susuway ngan han tawag pagbag-o hin kinabuhi pagka Diyos-non - na magma-tawo kamo nga klaro ngan ma-ilobon iton pag-sasarig ngan pagla-um. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/25/2017


Last Modified 02/26/2017