Monthly Message - Hungarian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Hungarian Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Medjugorje szeptember 25, 2022 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok, hogy a Szentlélek megvilágosítson, hogy Isten örömteli keresői és a végtelen Szeretet tanúi legyetek. Veletek vagyok Kicsinyeim és újra arra hívom mindnyájatokat, hogy legyetek bátrak és tegyetek tanúságot a jócselekedetekről, amelyeket Isten bennetek és általatok végbevisz. Örvendezzetek Istenben! Tegyetek jót felebarátaitoknak, hogy jó legyen a földön lennetek; imádkozzatok a békéért, amely veszélyben van, mert a sátán háborút és békétlenséget akar. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 09/25/2022


Last Modified 09/27/2022