Monthly Message - Hungarian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Hungarian Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2021. september 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok, tegyetek tanúságot és örüljetek velem, mert a Mindenható továbbra is küld engem, hogy az életszentség útján vezesselek benneteket. Kicsinyeim, legyetek tudatában annak, hogy az élet rövid és az örökkévalóság vár reátok, hogy minden szenttel, teljes lényetekkel dicsőítsétek az Istent. Kicsinyeim ne aggódjatok a földi dolgok miatt, hanem vágyakozzatok a Mennyországra. A menny lesz a célotok, és öröm uralkodik majd szívetekben. Veletek vagyok, és édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket mind. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 09/25/2021


Last Modified 09/26/2021