Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mesaĝo el 25-an Junio 2020 "Karaj infanoj. Mi aŭskultas viajn kriojn kaj preĝojn, kaj mi propetas por vi, antaŭ mia Filo, Jesuo, la Vojo, la Vero kaj la Vivo. Revenu, infanoj, al preĝo kaj malfermu viajn korojn en ĉi tiu tempo de graco kaj ekiru al la vojo de konvertiĝo. Via vivo estas efemera, kaj sen Dio ne havas sencon. Mi estas kun vi por konduki vin al sankteco de vivo, por ke ĉiu el vi malkovru la ĝojon el vivo. Mi amas vin ĉiujn, infanoj, kaj mi benas vin per mia patrina beno. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton. " 06/2020


Last Modified 06/26/2020