Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mesaĝo el 25-an Marto 2021 "Karaj infanoj. Ankaŭ hodiaŭ mi estas kun vi por diri al vi: Infanetoj, kiuj preĝas, ne timas la estontecon kaj ne perdas esperon. Vi estas elektitaj por porti ĝojon kaj pacon, ĉar vi estas miaj. Mi venis ĉi tien kun la nomo 'Reĝino de Paco', ĉar la diablo volas malpacon kaj militon, li volas plenigi vian koron per timo pri la estonteco - sed la estonteco estas la Dio. Tial estu humila kaj preĝu, kaj transdonu ĉion en la manojn de la Plejaltulo, Kiu kreis vin. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton. " 03/2021


Last Modified 04/04/2021