Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mesaĝo el 25-an Aŭgusto 2019 "Karaj infanoj. Preĝu,laboru kaj atestu kun amo, por la Regno de la Ĉielo, ke ĝi estos bona por vi ĉi tie sur la tero. Infanoj, Dio benos vian penon centoble; vi estos atestantoj inter popoloj, animoj de nekredantoj sentos la gracon de konvertiĝo kaj Ĉielo dankos viajn penojn kaj oferojn. Infanoj, atestu kun la Rozario en mano, ke vi estas miaj, kaj bonvolu decidi por la sankteco. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 08/25/2019


Last Modified 08/28/2019