Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mesaĝo el 25-an Oktobro 2020 "Karaj infanoj. En ĉi tiu tempo, mi vokas vin, por ke vi revenu al Dio kaj al preĝo. Alvoku la helpon de ĉiuj sanktuloj, por ke ili estu ekzemplo, kaj helpo al vi. Satano estas forta kaj batalas por tiri des pli multajn korojn al si mem. Li volas militon kaj malamon. Tial mi estas kun vi tiom longe, por konduki vin al la vojo de savo, al Tiu, kiu, estas la Vojo, la Vero kaj la Vivo. Infanetoj,bonvolu reveni al la amo, al Dio, kaj LI estos via forto kaj rifuĝo. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 10/2020


Last Modified 10/26/2020