Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mesaĝo el 25-an Oktobro 2019 "Karaj infanoj. Hodiaŭ mi vokas vin al preĝo. Preĝo estu balzamo al via animo, ĉar la frukto de preĝo estas ĝojo, donado kaj atesto de Dio al aliaj, tra via vivo. Infanoj, per kompleta subiĝo al Dio, kiu zorgos pri ĉio, kaj benos vin, kaj viaj oferoj havos signifon. Mi estas kun vi, kaj mi benas ĉiujn, per mia patrina beno. . Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 10/25/2019


Last Modified 11/02/2019