Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mesaĝo el 25-an Februaro 2021 : "Karaj infanoj. Dio permesis al mi esti ankaŭ hodiaŭ kun vi,por alvoki vin al preĝo kaj fasto. Vivu ĉi tiun tempon de graco kaj estu atestantoj de espero, ĉar mi ripetas al vi, infanoj, ke per preĝo kaj fastado ankaŭ militoj povas esti subpremitaj. Infanetoj, kredu kaj vivu ĉi tiun tempon de graco en fido kaj kun fido; kaj mia Senmakula Koro ne lasas iun ajn el vi en malpaco, se vi petas min. Mi propetas por vi antaŭ la Plejaltulo kaj mi preĝas por paco en viaj koroj kaj por espero por la estonteco. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 02/2021


Last Modified 03/01/2021